میخوام فقط کونت و بکنم

 سکس غیر علنی من مامانم یه زن تپل با کون بزرگ و سفید و حشری منو تحریک میکرد

من بین پاهاش نشستم و کیرم به کسش میخورد وقتی من دیدم مامانم عکس العملی نشون نمیده پرو تر شدم و پاهاشا دادم بالا و جمع کردم تو سینش و خومو انداختم روش که کیرم دقیق رو کسش بود و شروع کردم یجورایی تلمبه زدن و با چندبار تکرار ابم اومد تو شلوارم 

با یه دامن اومد تا ورزش کنیم وقتی پاشو میدادم بالا دامن میفتاد و قشنگ کیرم از رو شرتش به کسش میمالید ز بیشتر حشری شدم و ابم اومد