دوتا پاشاشو با هم دادیم بالا

دخترای جوون داشتن با خیال پردازی درباره سکس شب زفاف و شوهر بازی ، سر به سر هم میذاشتن دختری میشه که بچگی هاش اولین بار با تجسم لمس تن اون خود ارضایی میکرد

 تو ذهن خودش مرور

میکرد که اول باید کجای بدن گلشن رو لمس کنه شب اول از خجالت خوب لمسش نمی تونی بکنی ولی روزای دیگه هم باید بخوریش هم باید بمالیش ،همین روزای اول باید گربه رو دم حجله بکشی

همزمان که می‌بوسید با دست هاش تن دخترک رو

ماساژ میداد

 ماساژ پستان های دختر اینقدر حس خوبی داشته باشه