زنم و بدید که شق کردم درد داره

داش گوشیتو میدی من یه زنگ بزنم؟بله البته فقط سریع لطفا عجله دارمدمت گرم مشتی هستی… ای بخشکه شانس حالا همین الان گوشی من باید خاموش بشه تو هم که میگه شارژت صفره داشعه واقعا؟ شرمنده اقا تازه شارژش کرده بودم عجیبه! مشکلی پیش اومده حالا؟ انقدر پریشونی محلت همینجاس؟محلم کجا بود من اولین بارمه پامو میزارم تو این محله.باید ببخشی میگم ولی اینجا مشکوک بزنی همسایه ها زنگ میزنن پلیس از من گفتن تا بیای ثابت کنی کاسه ای زیر نیم کاست نیس یه شبی رو بازداشتی. اینجا مردمش عادی نیستن فک میکنن همه غیرعادین.خب تو نترسیدی من گوشیتو بدزدم؟فداسرت یه گوشی دیگه خب لابد نیاز داشتیهمه مردم این محل انقدر روشن فکرن یا …ای اقا این اسمش روشنفکری نیس بهش میگن…بیخیال سالار شما برو به کارت برس بزار ما هم به درمون برسیمخب اگه کاری از من برمیاد بگو کمکت میکنمبعید میدونم بتونی… بهم خبر دادن زنم اومده تو این محله تو یکی از این ساختمونای لاکچریاوه پس بگو چرا انقدر پریشونی و داری پنجره ها رو دید میزنی، دنبال خانومت میگردیآی قربون هوشت حالا میتونی بگی زنم تو کدوم یکی از این خونه هاست؟اینجا این چیزا طبیعیه ولی برای چی اینجا خودش اومده؟ یا اوردنش؟اوووووف کون دیالوگو پاره کردی این سریش چیه همکلام من کردی نویسنده بیکار، من زنمو دارن تو یکی از این خراب شده ها میکنن حالا تو هم وقت گیر اوردی هابیا اقا جان چکار داری به نویسنده اینم شارژ حالا بیا زنگ بزنهووووف… الو الو کجایی تو لعنتی چرا گوشیتو از دسترس خارج کردی… من اومدم همونجا که ادرس دادی کدوم خونست اینجا همه ساختمونا شکل همه هر کدوم خدا طبقه است… بگو غلط کرده من پولشو جور میکنم میزنم تو صورتش… لازم نیس تو بیای خودمم نباید میومدم اگه مهم بودم براش اینجا تباید میومدم پیداش کنم… نمیخوام بشنوم رو گوشی من زنگ نزن خاموشه فعلابیا داش گوشیتو بگیر ممنون.حالا میخوای چکار کنی؟هیچی دیگه منتظر میشم تا از یکی از این درا بیا بیرون مگه کار دیگه هم از دستم میاد…گریه میکنی مرد؟! عجب! ببخشید میپرسم ولی زنت خودش اومده یا اوردنش؟چه فرقی داره حالا اومده یا اوردنش، زوری که نبوده خودش خواسته.بنظرم زود قضاوت نکن شاید دلیلی داشته باشه که قانع بشیدلیل اینکه من رو زیر پاش له کنه از این بهتر به ذهنم نمیرسهببخشیدا نمیخوام ناراحتت کنم من نیتم خیره، شایدم بخاطر خودت بوده اینجا پول خوب میدنچی میگی یه ببخشید میگی و انگ جاکشی میزنی به ادم پول چیه این حرفا یعنی چی برو داش ممنوووون بابت تلفن برو حوصله ندارمهر جور خودت میخوای من فکر کردم قراره یه پولی رو بزنی تو…اره تو صورت بدهکارم ولی ربطی به زنم نداره اون اصلا نمیدونه اَه اه اه برو دیگه، خود نویسنده هست بخواد توضیح میده.بسیارخب بازم معذرت امیدوارم مشکلت حل بشه خدانگهدار.یلحظه وایسا یه سوال بپرسم بعد برو… یکی از این ماشین خارجیا رنگش ابی نفتی اگه اشتبا نکنم میدونی برای کدوم خونست؟برای همین بهت میگم بگو خودش اومده یا اوردنش من میخوام کمکت کنم دیگه اگه بزاری البته، همین ساختمان روبروت. طرفو میشناسم از همون اولم حدس زدم ولی خواستم مطمین بشم.میشناسیش؟ کیه چندسالشه؟ تنهاس؟خونسرد باشی همه چیزو برات میگمزود بگو من خونسردم. بگو طبقه چندم همین!اینطور که نمیشه تو کارو خراب میکنی اجازه بده الان تو به حرف من گوش کن ضرر نمیکنی بسپار به من.یکاری کن داداش دارم آتیش میگیرمصبر کن من یه زنگ بزنم به خانومم اون دوستش تو این ساختمونه درو باز کنه تو فقط نباید افتابی بشی تا من سر از همه چیز درمیارم بهت میگم به من اعتماد کن فقط مشخصات زنتو بهم بده لطفامشخصات چی بدم اون الان تو اونجا لخته تو انگار نمیفهمی عجب بزار من برم این ساختمونو بیارم پایین زنمو بردارم برم من ظرفیتم تا همینجاشم که الان اینجام زیادی بودهخب بیا برو بینم کاری از دستت میاد مرد حسابی باید همه چیز رو حساب کتاب باشه خب قانون رو حساب کتابه بزار من یه زنگ بزنم به پلیس بیاد اونوقت ببینم کاری از دستم میاد یا نهعه صبر کن… الو خوبی عزیزم من تو کوچم به دوستت الهه تو ساختمون روبرویی میگی درو باز کنه بری خونش… کاریت نباشه همین الان مانتو بپوش بیا پایین زنگش بزن بگو تنهام میخوام بیام پیشت. اره عزیزم منتظرماینکارا چیه اقا بزار من زنگ بزنم پلیس ای خدا عجب بدبختی گوشیم خاموش شده ببخشید خانوم میشه گوشیتونو…عه بیا اینجا ببینم پای پلیسو اینجا باز نکن چیزی رو نمیتونی اثبات کنی تازه ازت شکایت میکنند بهت اتهام میزنن دردسر برات جور میکنن اوجش اینکه زنتو پلیس میبره. یوقت اصلا زنت اینجا نبودتو بمون به اعصابت مسلط باش تا منو خانومم بریم تو خونه بزار من بدون دردسر دست زنتو بدم دستت بری دنبال زندگیت انگار نه انگار اوکی؟باشه داش فقط من طاقتم کمه طول نکشه که من خدایی نکرده کاری نکنم که نباید بشه ممنون که کمک میکنیاین چه حرفیه عزیز دل شما برو بشین رو اون سکو اونجا پشت اون درخت منو خانومم میریم با خانومت میایم. تو فقط قول بده زنت اومد اعصابتو کنترل کنی هیچی بهش نگی اون مطمینا جوابی داره برای کارش.سلام عزیزم چی شده این اقا کی بود داشتی باهاش حرف میزدی؟هیس باشه برات میگم بیا برو زنگ داداشتو بزن که گند زده جلو یه شر رو باید بگیریمجان؟ چی؟ یعنی چی اتفاقی افتاده ا؟هیس زنگش بزن جواب نداد پیام بده بگو درو باز کنه اوضاع خطریه لبخند بزن داره یارو نگاهمون میکنهای بابا جونم به لبم اومد چی شده خب برنمیداره گوشیشوپیام بده دوباره زنگ بزن انقد بزن تا بردارهسرتو نچرخون واکنش نشون نده داداش گلت دوباره دست گل به آب داده زن اون یارو رو اورده خونشوای خدا خاک بسرم خدا نکشتش خر احمق بهش هزار بار گفتم دست بردار از این احمق بازیات اخه مگه دختر قحطه که زن متاهل؟ وای خدا… الو چرا گوشیتو جواب نمیدی درو باز کن وضعیت قرمزه شوهر زنی که پیشته دنبالته… باز کن احمق تو کوچست.آسانسور چرا همین الان خرابه؟ چاره ای نیس زود برو بالا… شانس گفت من از راه رسیدم جون داداشتو تا الان نجات دادم تا اخر ختم بخیر بشه جونشو مدیون منهخب باشه حالا خسته شدم نرسیدیمطبقه چهاره تازه برو دوتا دیگه اوووفسلام چی شده؟ شوهر کی چی میگید شما؟آقا رو باش واس ناجی جونشم نقش بازی میکنه سلطان رد ماشینتم زدن کونت پارس بگو کجا قایم شده بیاد ببرمش بدم دست شوهرش همین امشب باید بری شمال ویلا مامانت اینا وگرنه دیگه جونت پای خودتهاوه شت پایبنه؟ تو کوچه است نیاد بالا؟نه درو بستم میخواست زنگ بزنه پلیس من نزاشتم زنش بگو بیاد بریمکجا ببریش شوهرش میکشتش دیوونه شدی برو بگو نبود اونجا تو حمومه من بهش نگفتم میدونی اگه بفهمه از ترس سکته میکنه.احمق چی میگی پلیسو خبر میکنه تو حمومه چیه غلط کردی نگفتی فاز عاشقی برداشتی تو رو من نشناسم کی بشناسه بد زدی خیلی انتخابت خریت بوده. تو نمیخوای به داداشت چیزی بگی چرا نگاه میکنی فقط.خب راس میگه دیگه داداش زنگ میزنه پلیس طرف از قیافش مشخص بود دنبال شره. بگو بیاد زنشو ببریم بدیم بهش تا همینجاشم شانس اوردی بدون زنش برگردیم میاد تو ساختمون آبرو برامون نمیزاره هااوکی اوکی بزار برم یجور بهش بگم فقط بهم زمان بدید…پایان قسمت اولنوشته: محمد