خیلی دوس داشتم کون بدم

سلام به همه دوستان اولش بگم داستان گی هستش کسی دوست نداره نخونه من الان ۴۰ سالمه و هنوزم عاشق سکسم برام اصلا فرقی نداره با کی کجا فقط میخام سکس کنم این خاطره برمیگرده تو دوران ۱۹یا۲۰ سالگیم اینم بگم تو دوره ما خیلی محدودیت بود واگه کسی میفهمید گی میکنی کل محل میفهمیدن و کلا همیشه جار میزدن اینو .از اونجایی که هیکلم درشت بود و کلا تو همه دعواها بودم جرعت نداشتم این موضوع رو به دیگران بگم .یادمه اولش با انگشت کردن خودم شروع شد وبعدش با دسته پیچ گوشتی و خیار و بادمجون و…هرچیزی که گرد بودو میشد حال کرد باهاشون حال میکردم . یه دوستی داشتم که کله کیرش کوچیک وتنه خیلی کلفتی داشت هروقت میشاشید من میدیدم هوس میکردم بخورمش . همیشه تو فکر بودم چی جوری بهش بگم راهی نمیرسید به ذهنم .تا یه شب خونه اونا تنها بودیم ورق چهاربرگ یازی میکردیم کم کم کونم کیرشو خواست وحشری شدم به شوخی گفتم هرکی برد کون اون یکی بزاره که دوستم خندید و گفت من نمیزارم بکنی منم با کیرگوزی گفتم میزنمت زمین و از اینجور کل کل .بازی شروع شد تو دست اول همه چی رو ور میداشتم شک نکنه ولی از دستای دیگه سعی کردم اون ببره و همینم شد بازی رو برد و گفت باید بدی من الکی گفتم نه قبول نی ولی دلم کیر میخاست گفتم بزار برم دستشویی گفت باشه رفتم خودمو خالی کردم اومدم بیرون دیدم اون بیخیال شده گفتنم نه اصلا من باختم پاشم واستادم خلاصه کلی منت کشی و تهدید که به کسی نگه گفت شروع کنیم دوتایمون لخت شدیم من با دستام اروم کشیدم رو کیر خوشگلش اووف خیلی حال میداد تموم کونم داغ میشد اونم حشری شده بود پیش ابش میومد چون مال خودمو میخوردم میدونستم خوشمزه است دلم میخاست بخورم روم نمیشد بعد اون پیشنهاد داد الکی گفتم نه واون خواهش گفتم باشه دراز کشید و من از لای رونش شروع کردم به خوردن اروم اومدم سمت تخماش پیش اب خودم میومد با انگشتم میمالیدم به سوراخ کونم اروم تخماشو میلیسیدم یواش اومدم نوک کیرشو گذاشتم دهنم شروع کردم میک زدن وای چه لذتی داشت دیگه دلو زدم به دریا بهش گفتم تو هم انگشتم کن تف میزد و گاهی من پیش ابمو میمالیدم کیرشو تا ته میکردم دهنم و زبونمو به تخماش میزدم خیلی پیش ابشو خوردم حال میداد بهش گفتم داگی بشه اروم زبونمو از پشت به تخماش زدم اومدم تا بالا سوراخ کونشو لیس میزدم اوووف خیلی خوشمزه بود چکه های پیش ابشو بازبونم میگرفتم رو لبم بازی میکردم و بعد میخوردم دیگه طاقتم تموم شد بهش گفتم دراز بکش اومدم روش سوراخمو با کیرش تنظیم کردم اروم سرشو کردم توش مشکل نداشت ولی به تنه که رسید انگار دیگه درزی نمونده بود پر نشده باشه هی تف میزدم ویا پیش ابم سر میکردم اخه خیس خیلی حال میده اروم اروم نشستم تا تهش اونم دور کونمو گرفت و شروع کرد کمر زدن خیلی لذت داشت بعد گفتم تو بیا بکن من داگی شدم براش دوباره خوردم از اینکه کیرتو کونم باشه در بیارن دوباره بخورم حال میکنم بعدش رفت پشتم گفتم تو واستا خودم عقب جلو میکنم اروم خودمو تنظیم کردم اووف الانم پیش ابم اومده دارم میخورم . فروکردم چه لذتی داره محکم تلنبه میزدم که یهو دیدم خودش محکم میخاد بکوبه گفتم تو بکن وحشی شده بود منم لذت میبردم که یهو دیدم کونم داغ شد ابشو ریخت تو کونم منم دراز کشیدم اونم رو من خوابید کیرش که خوابید از کونم در اومد خیلی حال میکردم بالزجی ابش رفت خودشو بشور منم یکم ابشو باانگشتم به کیرم مالیدم و خودمو انگشت میکردم وجق زدم ابم اومد بعد از اون موقع شد بهترین عشقم منم هواشو داشتم خیلی منو کرد جوری عاشقش شدم که آبشو میخوردم دلم لک زده واسه اون روزا برا همینه الان هرکی گی میخاد انجام میدم چون میدونم اونم میخاد لذت ببره ببخشید طولانی بود ماسا هستم از چالوسنوشته: ماسا

229