ازدواج کاکولد و داستانهای بعد از آن

...قسمت قبلبه دوستان عزیز واقعا حق میدم که فحش بدن بابت داستان.هم کوتاههم اولاشه سکسی نشده هنوزهم اولین بارمه مینویسم و معلومه خیلی سوتی میدم و بد مینویسم.ولی بگم کاملا واقعی هست و ادامه داستان عکس های سارا رو میزارم با نشون که کاملا متوجه بشین که واقعی هستیم.این داستان رو مینویسم تا روحیه ما رو کاملا بفهمید و شاید یه نفر سوم کامل پیدا کنیم.تو اینستاگرام اولین‌نفر سوم‌رو پیدا کردیمبعد از یک هفته چت کردن سارا با امیر(نفر سومون)اولین قرار رو گذاشتیم .چون من خیلی استرس داشتم ترجیح دادم که فقط سارا رو برسونم و خودم ناشناس دنبالشون برم.زوج های عزیز ک تجربه دارن دقیقا میدونن از چه استرسی دارم صحبت میکنم.یه ساپورت نازک و کوتاه با یه مانتو کوتاه جلو باز ک کامل سینه ها رو به نمایش میزاشت.+من از استرس دارم میمیرم-یا انجام بدیم یا کلا بیخیال بشیم+سارا تو اصلا استرس نداری؟-دارم ولی نه اندازه تو،قراره یه چرخ بزینم اونم کلا تو ماشین تو هم که دنبالمونی از چی نگرانی؟+نمیدونم فقط مراقب باش.پیاده شد و رفت سمت ماشین امیریک ساعتی تو ماشین چرخیدن منم گ از پشت داشتم‌ دنبالشون میکردم پشخص بود ک امیر داره در حال رانندگی یه کار هایی میکنه.خلاصه اتفاق خاصی تو اولین اجرای فانتزی ما نیفتاد جز دستمالی همسر سکسیم.سوار ماشینم که شد کاملا استرس رو میشد از صورتش دید که من چه واکنشی نشون میدم.+چه خبر سارا خانوم چی گفتین کاری کرد؟هیچی نشستیم از شروع فانتزی و سواب های معمولی که کی اول پیشنهاد داد و چی شد تو فانتزی اومدین و…+خب دست زد بهت؟اره دست انداخت دور گردنم یکم شوخی کرد تمام تنم استرس بود، دسشو کرد زیر سوتینم و شروع گرد سینه هام رو مالوندن+چطور بود ادامه بدیم یا نه؟اولش استرس داشتم ولی الان که میبینم تو کاملا اوکی هستی و نظرت عوض نشد به اون لحظه فکر میکنم ک من تو ماشین یه مرد دیگه دارم‌دستمالی میشم و شوهرم از پشت داره دنبالم میاد و میبینه شهوتی میشم+پس ادامه میدیم😍 قرار سکس گذاشتین؟-پنج شنبه قرار برم خونشتازه یک شنبه بود و تا پنج شنبه قلبم داشت میترکید از استرسبلاخره پنج شنبه شدسارا یه تاب تا بالای ناف پوشیده بود سینه هاش داشت لباسو پاره میکرد،یه ارایش خوب هم کرده بودو تازه از اپیلاسیون امده بود کل پاهاشو کسو کونش برق میزد،یه شلوارک جذب هم پوشیده بود که از جلو خط کسش معلوم بود از عقب هم لوپ های کونش گردیش تو چشم بودروی این تیپ یه مانتو پوشید برای مخفی کردن تیپش+اون تیپ و این مانتو؟_دو ماه دیگه راحت میشم الان لباسام رو بابام ببینه گیر میده.(چون نامزد بودیم و دو ماه به عروسی مونده بود هنوز خونه خودمون نرفته بودیم)ساعت ۱۲ رفت پیش دوست پسرش و ساعت ۴ برگشتتو این ۴ ساعت شهوت و استرس داشت دیونم‌میکردالان در چه حالیه؟ یعنی الان کیر یکی دیگه تو کس همسر تازه عروس منه؟کاکولد ها دقیقاس میدونن چی میگمیه جا قراد گذاشتم و رفتم‌دنبالش+سلام چه خبر چی شد؟_سلام هیچی رفتیم خونه+همین؟رفتین تونه اومدین؟کاری نکرد؟یکم لحنم تند بود اصلا حواسم نبود و همین باعث شد سارا یکم بترسه ک نکنه کارش اشتباه بود+ببخشید اخه پر از شوقم بفهمم چی شد؟-رفتم ازادی اومد دنبالم رفتیم سمت خونه سفارش ناهار داد ناهار رو خوردیم از خودش تعریف کرد از خودش از خانومش+متاهل مگه؟-اره ولی همسرش خیلی سرده و ارضاش نمیکنه+خب؟رفتم اتاق لباس هام رو در اوردم. تا رفتم داخل پذیرایی لباشو گذاشت رو لبام اونم مث وحشیا لبامو میخورد،همینجوری لباشو اورد رو چونم بعد لیس زد تا خط سینه هام، چشمام بسته اروم ناله میکردم،امد رو سینه هام تاب مو دراورد شروع کرد از رو سوتین سینه هامو خوردن زبون میکرد داخل سوتین و نوک سینه هام رو لیس میزد،درازش کرد رو مبل ،شروع کرد به لیس زدن شکمم،بعد برمگردندن،شلوارکو شورت رو دراورد،زبون کرد تو سوراخ کونم و میخورد دیگه صدام هم بلند تر شده بود میگفتم آه ه ه ،امیر جون بخور کونمو لعنتی ،آه ه ه فقط بخورش خیلی خوب میخوری،ا‌ونم برش گردوندو شروع کرد به خوردن لبه های کسم،بعد زبون کرد تو سوراخ کسمو شروع کرد به عقب جلو،+(نمیدونم چه حسیه لعنتی از یه طرف پر شهوتی از یه طرف وقتی کس زنتو زیر یکی دیگه میبینی هم غیرتی میشی هم شهوتت صدبرابر میشه)،بعد امیر نشست رو مبل منم مث وحشیا شلوار و شورتشو دراورد شروع کردم به خوردن کیرو تخماش،تا حالا اونقدر حشری نشده بودم،اندازه کیرش یه ۲۰ سانتی میشد،از کیر تو خیلی بزرگتر بود،و یه مقدار کلفتروقتی خوردنم تموم شد سریع امد نشستم رو پاش گفتم دگه نمیتونم بکن تو کسم لعنتی پارم کن،اونم کیرشو تنظیم کرد و من تا ته نشستم روش ناله ام کل خونه رو گرفته بود،آه میکشیدم بالاپایین میکردم،امیرم با دوتا دستش کونمو گرفته بود و سرشو کرده بود تو سینه هام. رویا هم داد میزد بکن لعنتی کیر تو از رضا خیلی بهتره اونم حشری تر میشد،بعد بلند شدم بهش گفتم بهتره بریم تو اتاق خواب.رفتیم‌تو اتاق قنبل کردم و شروع کرد به تلنبه زدن.کیرش اینقد بزرگ بود که دیگه به داشتم درد میکشیدمابش اومد و ریخت رو کمرم+خب چطور بود اولین تجربه؟-خیلی حس خوب و پر از استرسی بود؛همش فکرم‌پیش تو بود ک میخوای چطور باهام برخورد کنی+فکر کردی پشیمون میشم؟-دروغ چرا اره+سعید خیلی کیرش بزرگ بود درد دارم😥بزار برسیم‌خونه با زبونم درمونش میکنم .(دوستان عزیز ببخشید اگه بده ولی واقعیت رو گفتم.)بعد از دو بار سکس سارا گفت این امیر متاهله میترسم زنش بفهمه و شر بشهیه نفر سوم‌جدید تو پیج پیدا کردم این میخوام اوکی کنم.من هیچ‌وقت با امیر از نزدیک برخورد نداشتم چون نمیدونستم چه برخوردی باید بکنم ولی از نفر سوم بعدی (محمد) من هم وارد سکس تریسام شدمما ۶ تا نفر سوم‌داشتیم و ۱ بار ضرب که هر کدوم‌رو سعی میکنم تو یه پارت بنویسم.باز ببخشیداگه بد شدنوشته: سعید.سارا

2.1K