فریبا پولی از کجا شروع بکار کرد

سلام دوستان این داستان واقعی منه لطفا بدبیراه نگیدمن فربیام الان ۲۵سالمه توی سن ۱۸ سالگی بکارتمو از دست دادم البته بهم تجاوز شد و چند مدت افسردگی گرفتم خلاصه بگذریم این خاطره مربوط به ۲۰ سالگیم هست. بعد از اون تجاوز فقط با یکی بودم که رابطمون خیلی عالی بود که بعد از ۳ سال رابطه رفت کانادا،اون موقع دوست پسرم رفته بود مسافرت با دوستاش اون زمان هنوز در رابطه بودیم، با دوستم داشتیم قدم میزدیم شهرمون ساحلیه یه پژو پارس وایساد یه مرد حدودا ۳۸ تا ۴۰ ساله بود لهجه ترکی هم داشت گفت شمارمو میشه بدم دوستم گفت بی محل کن هی گیر داده بود شمارمو بگیرید ،خلاصه دوستم شمارمو گرفت. گفت فریبا پاک میکنم از گوشیم سیو نکنیم طرف مشخصه تو فکر کردنه جنده میخواد. گفتم نمیدونم فعلا پاکش نکن شاید تونستیم ازش چیزی بکنیم😅خلاصه چند روز از اون ماجرا گذشت عجیب شهوتی بودم دوست پسرمم نبود منم هات زنگ زدم دوسنم گفتم شماره اون طرف رو بفرست برام، گفت فریبا خطرناکه گفتم لعنتی من چیزی واسه از دست دادن ندارم دوستم میدونست من بکارتمو از دست دادم. خلاصه زنگ زدم به اون گفت اسمش سجاد و اینجا کار میکنه پیمانکاره و سریع بدون هیچ خجالتی گفت چند میگیری؟لعنتی منو با جنده اشتباه گرفته بود ولی از یه طرف دلم یه سکس هات میخواست گفتم ۳۰۰ میگیرم 😅گفت بیا توی ماشین کارت با کارت میکنم، عصر قرار گذاشتیم اومد دنبالم منو برد توی یه ساختمون تقریبا نیمه تموم البته یه واحد نگهبانی کاملا درست شده بود که گفت ساختمون خودمه و اینجام فعلا خونمه البته مجهزم بود. رفتیم نشستیم من مانتومو در اوردم و با تاپ و شلوار نشستم یه کم درینک خوردم اونم منقل و وافوری اورد و کلی دود کرد و هی منو میمالوند البته هیکلم جدا سکسیه مخصوصا باسنم، وقتی حسابی خودشو ساخت بدون لب گرفت ازش چون چندشم میشد رفتم سراغ کیرش که هنوز لعنتی نیمه شق بود توی دهنم و شروع کردم با خوردنش یه کم بوی عرق میداد در مقایسه با دوست پسر وسواسم و خوشبو این واقعا نهایت شلختگی رو داشت. کلی براش خوردم و گفت تخمامو بخور منم تخماشو یه کم خوردم و لیسیدم تخماش اویزون بودم خوشم نیومد اونم منو به پشت خوابوند اومد روم دهنش بوی تریاک میداد میخواست منو ببوسه نذاشتم. کیرشو میخواست بکنه داخل نذاشتم گفتم بدون کاندوم نمیدم.سریع از کیفش یا کاندوم در اورد کشید رو کیرش مثل هولا خوابید روم با یه حرکت کیرشو فشار داد تو کوسم، ااااه من به کیر رسیده بودم.اه و ناله هام بلند شده بود، اونم بدون وقفه تلمبه میزد‌‌. داگی شدم متوجه شدم چشم روی کونمه باسن گرد و تپله میدونستم تو کف کونمه.گفت از کونم میدی بهم ۲۰۰ بیشتر بهت میدم گفتم نه هی التماس میکرد گفتم نه تلمبه هاش آروم ولی محکم بود. لعنتی کشیده بود کمرش سفت شده بود. انگشتو هی تف میزد روی سوراخ کونم میکشید، گفتم انگشت میتونی بکنی ،البته چون خودم خیلی حال میکردم موقع سکس انگشت بکنی توی کونم همزمان که از کوس میکنه. لعنتی انگشتشو تا ته میکرد تو کونم،هی قربون صدقش میرفت. گفت از بغل بخواب ، سینه هامو میمالوند و از پشت محکم منو گرفته بود،دو بار ارضا شده بودم هنوز آبش نیومده بود بهش گفتم گاییدی منو آبت کی میاد، میگفت الان میاد الان میاد، منو روی شکم خوابوند،خودشم خوابید روم کیرشو در اورد در کونم میمالوند گفتم نکنی لعنتی بلند شو بلند شو یهو کیرشو کردداخل ، کثافت جر خوردم جیغم در اومده بود هر چی فحش بود بهش دادم ولی اون خوابیده بود روم نمیتونستم تکون بخورم ، کون خوشگلمو داشت جر میداد منم وقتی یه کم کونم جا باز کرد بی خیال فحش دادن کردم حدودا ۱۰ دقیقه ایی تلمبه زد تا آبش اومد. تنش لششو کشید کنار گفتم پولمو بده باید ۶۰۰ بدی کونمو جر دادی ، ۶۰۰ تومن برام کارت به کارت کرد منم با کون جر خورد اومدم خونه، دوست پسرم وقتی اومد فهمیدم واقعا سکس رومانتیک یه چیز دیگست همه چیز دو طرفست ولی اون جوری فقط هرزگیه البته این تجربه ی خوبی بود من تنوع دوست دارم ولی خدایش باید یه کمم سکسی باشه نه تن لش عرقی .لطفا بدبیراه نگید من همینم که هستم مهمم نیست کی باورش میشه یا نه من دلم خواست نوشتم مثل شما هم نیستم😑نوشته: فریبا جون