سمانه خانم تو مغازه لاپایی داد

این داستان برمیگرده به سال 84, اون موقع مغازه خدمات کامپیوتری داشتممن محسن هستم 40 سالمه, 170 قد و 65 وزن و کیر تقریبا 15 سانتیاز طریق اینترنت و یاهو مسنجر با یه دختری به اسم سمانه آشنا شدم, یه مدتی با هم چت میکردیم تا اینکه قرار گذاشتیم همدیگرو ببینیمازش خواستم بیاد مغازه تا ببینمش, فردا عصرش اومد, یه دختری با قد 160 و پوستی روشن و صورتی گرد, از دیدنش خیلی خوشحال شدم, ازش پذیرایی کردم و کلی با هم صحبت کردیم و مدتی گذشت تا هوا رو به تاریکی رفت, پاشدم رفتم بیرون مغازه رو چک کردم تقریبا اکثر همسایه ها رفته بودن, در مغازه رو قفل کردم و پشت ویترین و پیش خون مغازه دید نداشت, یه زیرانداز پهن کردم و اونجا کنار هم دراز کشیدیم و شروع کردم به مالیدن و لب گرفتن, کیرم شروع کرد به رشد کردن, دستشو گرفتم و گذاشتم روش و اونم شروع کرد به مالیدن کمی به این صورت گذشت تا پاشدم نشستم و دکمه های مانتوشو باز کردم یه تیشرت راه راه صورتی تنش بود و زیرش یه سوتین صورتی, سایز سینه هاش 75 میشد, سفید و نرم, شروع کردم به مالیدن و نوک سینه هاشو لب میزدم و آروم گاز میگرفتم اونم چشماشو بسته بود و خوشش اومده بود بعد شلوار جینشو باز کردم و دست بردم تو شرتش, شورت سفیدی پوشیده بود, وقتی دستم به کوصش رسید و انگشت باش کردم احساس کردم خیسه, کسش داغ بود لمس کسش خیلی لذت بخش بود, شروع کردم به مالیدن کص و خوردن سینه هاش, سمانه انگار رو ابرا بود و لذت میبرد, کمی بعد ازش خواستم کیرمو بخوره, پاشد نشست و من دراز کشیدم شلوارمو باز کرد و کیر سیخ شدمو از تو شورت بیرون کشید و اول کمی مالید بعد زبوون به نوک کیرم زد و بعد آروم آروم شروع به خوردن کرد, خیلی لذت بخش بود, بعد چهار پنج دقیقه ازش خواستم شلوار و شورتشو پایین بکشه و به پهلو بخوابه, لپ های کونش گرد و برجسته بود و نرم, کمی با دستم مالیدم و انگشتمو خیس کردم و به سوراخ کونش رسوندم یه جست کوچیک ب جلو زد و گفت کون نه, تا حالا کون ندادم, گفت فقط لاپایی, اولین سکسمون بود و نمیخواستم ب اجبار باهاش کاری کنم قبول کردمو کیرمو تف زدم و گذاشتم لای پاش وقتی رفت لاش کشیده شد رو کصش, خیس و داغ بود و خیلی لذت داشت, تقریبا 5 دقیقه ای لاپاش عقب جلو کردم تا دیدم آبم داره میاد از لای پاش بیرون آوردم و دمر خوابوندمش و ابمو ریختم رو لپ کونش, بعد پاکش کردم و لباسامونو پوشیدیم, رفتم بیرون مغازه رو چک کردم همه همسایه ها رفته بودن خیابون خلوت بود, با هم از مغازه بیرون زدیم و تا نزدیکی خونشون رسوندم و از هم خداحافظی کردیم, رابطه سکسی ما از اونجا شروع شد, اگر علاقه دارید از سکس های بعدی براتون بگم بهم بگید تا براتون تعریف کنم, ممنونم 😘نوشته: محسن