کون دادن ,من سر کار

سلام ماسا هستم داستان گی هست دوست داشتین بخونین . تو محیط کارم بودم باتوجه به قد و هیکلم همکارام حساب ویژه ای میکردن روم .یه اتاق داشتم که مبله بود یه مبل سه نفره چرمی بود که گاهی واسه خواب ازش استفاده میکردم . یه روز دوستم زنگ زد که داره میاد پیشم منم خوشحال بودم من با دوستم خیلی حال کرده بودم و از شنیدن اومدنش کونم شروع به الارم دادن کرد . خلاصه تصمیم رو گرفتم و رفتم دستشویی خودمو خالی کردم یه سری ورق پاره رو میزگذاشتم دوستم اومد باور کنید تا دیدمش سیخ کرده بودم بعد رو بوسی (لب تو لب) نشست و ابدارجی چایی اورد برگه ها رو گرفتم دستمو به دوستم چشمک زدم و گفتم ما یکم حساب کتاب داریم کلید اتاق رو بیار کسی مزاحممون نشه ابدارچیم رفت و کلید رو اورد منم ماشین حسابمو اوردم رومیز و درو از پشت قفل کردم .رفتم سر مبل کنار دوستم گفتم میخام سکس کنیم گفت دهنت سرویس اینجا گفتم اره تاخواست ادامه بده لبمو گذاشتم رو لباش شروع به خوردن کردم و اونم شروع کرد به مالیدن بدنم لباشو دوست داشتم اخه بلده چی کار کنه و زبونشو با اب دهن فراوون میداد میخوردم و لذت بخش بود کم کم دکمه پیراهنشو باز کردم و خودمم لباسمو در اوردم اروم رفت سراغ گردنم و شروع به خوردن کرد رو هوا بودم روی کتفمو میخورد میومد تا رو بازوم چشام از شهوت میرف اروم اروم اومد سمت سینه هام اونارم میخورد کیرم داشت منفجر میشد منم از رو شلوار کیرشو که ۱۶ یا۱۷ سانت کلفت بود رو میمالیدم براش رفت پایین و کمربندمو باز کرد و شلوارمو از پام در اورد اروم کیرمو گذاشت دهنش پیش آبم اومده بود و برام میخورد پاهامو داد بالا و شروع یه خودن تخمام میکرد از نوک کیر میلیسید تا میومد تخمامو میخورد زبونش گرم گرم بود منم شلوارشو در اوردم و رو مبل 69شدیم شروع به خوردن کیرش کردم اونم برای منو میخورد من پایین بودم و اون روی من که یهو کیرمو از دهنش در اورد شروع به تلنبه زدن تو دهنم کرد تند تند خیلی حال میداد بعد قطع کردو یهویی خودشو جلو کشیدو زبونشو به سوراخ کونم رسوند زبون خیس و خیلی گرمشو به سوراخم میزد اروم فرو میکرد تو سوراخم رو ابرا بودم اروم از رو کیرش پیش ابشو میگرفت میزد رو سوراخم با انگشت شروع به بازی کرد منم تخماشو میخوردم که پیش ابش بیاد کونم لیز بشه یکم پیش اب خودمم گرفت زد به کونم دیگه طاقت نداشتم گفتم بسه بکن تو کونم که بلند شدم رو دسته مبل دمر خوابیدم تا میتوتستم براش قنبل کردم سوراخم احساس کردم از حشر باز شده اونم به کیرش تف زدو هی مالید به سوراخم چند دقیقه ای تف میزدو میمالید منم پیش ابم همینجور میومد رو دسته چرمی مبل که لیز شده بود اون اروم اروم سر کیرشو حل میداد داخل از لحظه ورود کیر به سوراخم خوشم میاد زیاد خودمو شل کردم که لذت ببرم اونم میدونه اینو اروم اروم لبه سوراخم عقب جلو میکرد و تفاشو جمع میکرد و رو سوراخم میریخت من که دیگه کامل دسته مبل خیس شده بود و لیز. اروم کیرشو فرو کرد دنیایی لذت از برخورد کیرش با دیواره کونم بردم انگار واقعا خارش کونم رو میگرفت شروع به عقب جلو کرد اوووف تو اوج بودم یه کیر کلفت و استاندار تو کونم استایلم طوری بود که برخورد کیرشو با نمیدونم کجاست بعضیها میگن پروستاده ولی هرجا هست خیلی حال میده حس میکردم و لذت میبردم کارشو تندتر کرد و از عقب جلو کردنای تتدش و برخورد کیرم با دسته مبل احساس کردم ابم داره میاد که بهش گفتم بره عقب تر و من سرپا براش قنبل کردمو گفتم تو بکن من میخام ابمو بیارم یه دستمال گذاشتم رو دسته مبل و اون شروع به تلنبه زدن کرد و در همین حین من شروع کردم به جق زدن اونم تا جایی که میتونست فرو میکرد و منم رو هوا یهویی همزمان با کردن شروع به خوردن گردنم کرد که دیگه شهوت وجودم نزاشت تحمل کنم و ابم اومد اونم تندتر میکرد و ضربه میزد که شاید دوقطره رو تونستم رو دستمال بریزم خخ ولی خیلی حال داره یکی بکوبه و تو ابتم همزمان بیاد اون همینجور مشغول بود و من کمی از حس خارج شدم ولی ابش زود اومد و ریخت تو کونم اوووففف چقدر داغ بود و لذت بخش کلی لذت بردم چن تا دستمال گذاشت برام لای کونم و کیرشو گذاشتم دهنمو با عشق میخوردم و ته ابشو که مونده بود رو دراوردم و خودمونو جمع و جور کردیم و در و باز کردم و بعد نیم ساعت دوستم رفتم و دستمال لای کونم بود رفتم دستشویی برداشتمش و شستم ولی همشو خالی نکردم چون با خیسی لای کونم خیلی حال میکنم . امیدوارم خوشتون اومده باشه .نوشته: ماسا