قاضی دادگاه کونم گذاشت

سلام من اسمم سروک بزرگ شده تهرانم ولی خوب برگشتیم شهرستان در حال حاضر و الان 16 سالمه اول از همه این خاطرس نه کسشر بافی و هیچ دروغی توش نیس کیر تو کس ننه دروغگو. مربوط ب پارساله ک من 15 سالم بود من با چن نفر اشنا شده بودم تو گروه ها و با چن نفرم حضوری شده بودم تابستون بود و منم کاری نداشتم علاف تو کوچه ها با رفیقام میچرخیدیم ظهر ام سرم تو تلگرام بود همینجوری ی روز پی دادم ک اره دایی فاعلم مفعول سن بالا بیاد اگر ساپورت میکنه به دور از بحث ساپورت نمیدونم چرا کلا حسم ب سن بالا بود ولی خدا شاهده تا حالا مفعول نشدم یه بارم خواسن زور چپون کنن در رفتم بعدش از خودمم بگم نمیگم جاستین بیبرم نه ولی خدایی خیلی قیافم خوبه سبزه ام چش ابرو مشکی مو پر و صورت گردی دارم صورت از بدنم چاق تره کلا قدم کوتاه بود اون موقع یکم از بحث خارج نشیم خیلی ها میومدن پی ولی خوب حال نمیکردم خیلیاشون هم پوز من نبودن یکی پی داد گفت 45 سالشه و مفعوله گفت 1 تومن واسه سکس میده برا من عادی بود چون خیلیاشون کسشر میگفتن و گدا گشنه بودن گفتم خو عکس فیستو بده چن تا داد با عمامه گفتم یا خود خدا این کسخول کیه یا ایسگام کرده یا کسمغزه گفتم عکس بدن نداد گفتم حاجی این فیکه بیخیالش شدم پیم داد جواب ندادم چن تا شبش همینجوری داشتم میچرخیدم تو تل دیدم یه فیلم فرستاده باز کردم پشمام ریخت دیدم تو فیلم کونشو باز کرد یه کون سن بالا قیافشم معلوم بود تو فیلم همون فیس تو عکس بود فضا پشتشم یه خونه زندگی توپ بزرگ دلباز پشمام ریخت گفتم این کسخول کیه چرا فیلم کونشو با فیسش فرستاد چرا اخونده اصن🙂 خلاصه گفتم کجایه تهرانی گفت پاسداران گفتم من شهریارم دوری گفت میام دنبالت مشگلی نیس فردا هسی گفتم حله گفت 1 تومن دیدم میزنم به کارتت حاجی صبش بیدار شدم رفتم پیش یکی از رفیقام گفتم این کسخولو ببین عکسو دیدم گفت حاجی اینو از دست نده هم خیلی سادس هم معلومه از خونش پولداره هم اخونده این خرش میره گفتم کونم نزاره ببرنم دادگاه انقلاب گفت نه فیلم کونو قیافرو داری خلاصه فرداش من 3 زدم بیرون از خونه به بهونه استخر ساعت 3 بود رفتم نیومد تا 4 الاف بودم دیدم یه ماشین شاسی اومد اونجایی ک گفتم رفتم پیشش دیدم عمامه و لباسشو گذاشته صندلی عقب خندم گرفت چیزی نگفت رفتیم مکانش یه اپارتمان 200 متری پاسداران از من خوشش اومده بود کل مسیر دستش رو کیرم بود رفتیم گفت ساک بزنم گفتم هرطور کرمته ساک زد بدنو شیو کرده بود نیگا سوراخش کردم گشاد بود گفتم چیکار کردی با کونت گفت خیار فرو میکنم گفتم مگ زن نداری گفت طلاقش دادم نساختم حس نداشتم یکم دیگه ساک زد برام کیرم حسابی راست شد رفتم روش کون خوبی داشت گوشتی بود کردم توش یکم دردش اومد حدود 15 دقیقه روش بودم ابم نمیومد نمیدونم چرا کلا رو سکس ابم دیر میاد اما جق نکشیده به 5 دقیقه خالی میشم یکم کردم گفت دستتو بکن تو کونم گفتم چی گفت دستت یه روغن اورده بود مخصوص سکس مقعدی اونو زدم به انگشتم یکم انگشت کردم گفت نه تا مچ بکن تو تو دلم گفتم کسکش مگه غاره به ناموسم تا مچ دستم تو کونش بود خودمم داشت حالم بد میشد 😁 یجوری بود دراوردم رفتم دستمو شستم برگشتم یکم کردمش دوباره خیلی بهش حال میداد ابم اومد همشو خالی کردم تو کونش حالم بد شد یه حس پشیمونی داشتم اما به پولش میرزید خلاصه رفتیم حموم وان داشت خودشو تمیز کرد منم خودمو شستم همش دست میکشید رو صورتم میگفت خیلی نازی کسخول بود یکم فک کنم همش نوازشم میکرد منم زیاد ازش خوشم نمیومد چهرش ریشو بود مث همه اخوند ها خلاصه خودمونو شستیم گفتم دیره باید برگردم گفت میرسونمت ماشینش خیلی خوب بود دیوس تو راه باهاش گرم گرفتم ک اره ازت خیلی خوشم اومد هستی دائمی و این حرفا گفتم تا حالا گی داشتی گفت نه ولی از بچگی حس داشتم ولی حدود 10 ساله با خیارو این چیزا خارش کونمو میخابونم فهمیدم چرا انقد گشاد بود گفتم شغلت نمیدونم چرا ولی خیلی بهم اعتماد داشت میگفت مال خودم شو و این کسشرا گفت قاضی ام و اطلاعات هم کار میکنم پشمام ریخت یه کارت درآورد مدرکش بود حقوق خونده بود اگر اشتباه نکنم گفت پدرمم هم تو اطلاعات بوده منم گی بدنیا اومدم اما تا الان کاری انجام ندادم تا با اون گروها اشنا شدم و تورو پیدا کردم تو کل راه تعریف میکرد از کارتن خوابا میگفت اینا انگل های جامعه ان اینا واسه یه دزدی کوچیک زیر دست من بیوفتن یه پرونده ای براشون میسازم ک رنگ خورشیدو نبینن خیلی ادم کینه ای بود نمیدونم چرا گفتم خدا چی قبول میکنه گفت کیرت تو خدا اینو گفت به شرفم من اسلام و جمهوری اسلامی از چشمم افتاد الانم مث سگ پشیمونم دیگ پیشش نرفتم با اینکه میتونستم جیب خودمو پر کنم ولی اونو دیدم با ثروت و قدرت ذاتش یه حروم زاده بود به شرفم قسم این داستان تا اینجا یه کلمه دروغم نداشت به قران پولم 1ونیم بهم داد فیلمشم هنوز دارم ولی دیگ هرچقد پیم داد جوابشو ندادم الانم فیلمش و عکساش و شمارش دستمه درکل نمیدونم چرا بعد اون سکس من کاری به گی بودنش ندارم ولی ذاتش انقد کثیف بود ک سمت اسلام نرفتم و شدم مخالف سرسخت جمهوری اسلامی مرسی از اینکه وقت گذاشتید فش ندید اینم بیکارم این تابستون خواسم این خاطره یا واقعیتو بنویسم شاید واسه خیلیاتون جالب باشه مخلص همتون سروک😉🌹نوشته: سروک

164