تجاوز در گیم نت

سلام این داستان واقعیه حالا میخوایی باور کن میخوایی باور نکنمن الان ۲۳ سالمه قدم ۱۸۰ وزنم ۷۰ کیلو هست چهره خوبی هم دارماین داستان واسه زمانی هست که ۱۱ سالم بودتو محله ما یه مغازه گیم نتی یا(آتاری)بود که خیلی رفت و آمد داشت صاحب اون یه مرد قد بلند و نسبتا" هیکلی بود،من اصلا اونجا نمیرفتم ولی یه روز با اسرار دوستم رفتم اونجا وقتی رفتیم تو مغازه دوستم گفت فوتبال بازی کنیم منم که اصلا از این چیزا سر در نمیاوردم گفتم خوب بازی کنیم.بازی که تموم شد اومدم خونه و بعد از اون روز من کم کم رفت و آمدم به اون مغازه زیاد شد.یه مدت که گذشت وقتی میرفتم بازی میکردم اون یارو ازم پول نمیگرفت و میگفت برو بعدا" میایی حساب میکنی منم اصلا تو این فازا نبودم خوشحال میشدم.یه روز بعد از ظهر رفتم مغازش بر خلاف همیشه هیچکس نبود فقط خودش تنها بود وقتی رفتم تو تا منو دید خوشحال شد سلام کردم و گفتم جی تی میزاری لطفا"؟ گفت بله عزیزم حتمارفتم نشستم مشغول بازی شدم که دیدم اومد پشتم وایساد و شروع کرد شونه هامو ماساژ دادن منم هیچی نگفتم بعد که دید هیچی نمیگم اومد پایین و شروع کرد کیرمو مالیدن که یه دفعه بلند شدم گفتم چیکار میکنی؟.با خنده گفت نترس کسی نمیبینه منم دسته بازی رو گذاشتم اومدم که برم بیرون که منو گرفت و سریع درو از تو قفل کرد و به زور منو خوابوند روی صندلی(صندلی مغازه اش از این درازا بود)بعد شلوارمو کشید پایین شروع کرد به خوردن کونم منم اول مقاومت میکردم بعد دیدم فایده نداره دیگه بیخال شدم و البته خوشمم اومده بود بعد کیرشو درآورد گفت بخورش منم دیدم راهی ندارم شروع کردم به خوردن کیرش وای کیرش خیلی بزرگ بود تو دهنم به زور جا میشد بعد از این که ساک زدم انگشتشو خیس کرد گذاشت دمه سوراخم که بکنه توش که گفتم درد داره گفت راهشو باز میکنم فقط صدات در نیاد دره دهنمو گرفت بعد یکم انگشت کرد بعد کیره کلفشتو گذاشت دره سوراخم خیلی تلاش کردم که نزارم بکنه توش ولی خوب حریفش نمیشدم بیشعور با نامردی تمام تا دسته کرد تو کونم.اشکم در اومدبعد کثافت شروع کرد به تلمبه زدن اونم به صورت وحشیانهبعد از چند دقیقه دیدم صدای آهش بلند تر شد بیشعور آبشو ریخت تو کونمکارش که تموم شد بهم گفت دیدی گفتم میایی حساب میکنی!سریع خودمو جمع کردم و با دردی که داشتم رفتم خونه از اون روز به بعد من شدم کونی اون محل چون اون احمق گفته بود منو کردهتقربیا میتونم‌ بگم بیشتر مردا و پسرای اون محل منو کردن این داستان ادامه داشت تا اینکه ۴ سال پیش از اونجا رفتیم یه جای دیگهو دیگه به کسی ندادم،البته سکس داشتم ولی کون دیگه ندادمامیدوارم خوشتون اومده باشهببخشید که اسمی از خودم و اون طرف نبردمنوشته: آریان