بشین سمت کونم

اسم من پارساست. از بچگی فتیش های مختلفی داشتم اما گی نبودم. تو راهنمایی که خب بچه ها همیشه همدیگه رو انگولت میکردن فهمیدن که دوجسگرام. یعنی از نظر جنسی هم به پسر گرایش دارم و هم به دختر. هم دوست دارم بکیر بخورم و هم کوس و با دیدن و فکر کردن به جفتشون هم تحریک میشم.تو همین دوران بود که تصمیم گرفتم یکی از دوستای صمیمیم به اسم شهاب رو انگولک کنم تا شاید کم کم بتونم به کیرش دست بزنم و حتی ببینمش. ماجراش طولانیه ولی نهایتا یه روز کیرش رو در آورد و واسش خوردم. همینطوری گذشت و گهگداری کیرش رو واسش میخوردم و بعد گذشت و خونمون رو عوض کردیم و یه چند سالی که میرفتم دبیرستان ندیدمش تا زمان پیش دانشگاهی که بودم دوباره برگشتیم محله قبلیمون و دوباره تماس من و شهاب نزدیک شد. یه روز رفتم خونشون همین که دیدم تنهاست دست گذاشتم رو کیرش و از رو شلوار مالیدم. کم کم دیدم بزرگ میشه ولی از اندازه ای که قبلا بود بزرگ میشد. شلوارشو که کشیدم پایین در کمال تعجب دیدم یه کیر 20 سانتی با قطر پنج سانت جلو صورتمه. باورم نمیشد تو چند سال اینقدر کیرش رشد کرده باشه. پشمام ریخت. کیر من همون 16 سانت مونده بود. اگر سیاه پوست بود قشنگ کیرش میشد عین این سیاه پوستایی که السا جین بهشون کوس میده.بعد از یه مدت کیر خری تصمیم گرفتم بدم بهش. از قبل همیشه خودمو انگشت میکرد، چیزای مختلف فرو میکردم پس تنگ نبودم اما کیر شهاب هم معمولی نبود. خلاصه یه روز که تنها بودم گفتم اومدش و با هزار زور و زحمتی که از قبل خودمو گشاد کرده بودم برای اولین بار کون دادم.تا وسط دانشگاه گهگداری که تنها میشدیم برنامه میکردیم بهش میدادم. تا اینکه یه روز دلم خواست بی دی اس ام بزنه روم. خیلی حال میکنم با باندج و طناب پیچ شدن و دامنیشن و تحت سلطه بودن. خلاصه یه عکس دیده بودم دختره دو زانو نشسته بود، بعد خم شده بود رو به جلو و صورتشو چسبونده بود به زمین، کونشو از پشت داده بود بالا و دستاش هم برده بود عقب و یه نفر دستاشو از پشت زانو بسته بود. فرض کنید همون داگی استایله ولی پاها جفت شده، دست ها بجای اینکه تکیه گاه باشه پشت زانو بسته شده و صورتم هم چسبیده به زمین و کون قمبل شده رو به بالا. خوشم اومده بود از این مدل. گفتم فلان روز تنهام بیا جرم بده.رفتم حسابی کونمو و دورشو به همراه کیر و تخمامو کامل شیو کردم، بعد شروع کردم به انگشت کردن خودم تا یکم گشاد شم. یه بطری عطر داشتم گذاشتم ده دقیقه موندم تو کونم تا قشنگ باز بشم. به شهاب گفتم بیاد و هر وقت نزدیک کوچمون شد اس بده. نزدیک که شد اس داد، منم در رو جلوتر براش زدم و در آپارتمان هم باز گذاشتم و رفتم اتاقم.خودم که لخت بودم با بند کفش تخمام رو بسته بودم و کیرمو از لای پام فرستاده بودم پشت و همون طوری نگهش داشته بودم. چسب پهن زدم به دهنم و چشمام هم با پارچه بستم. همون شکلی قمبل کردم و دستامو بردم پشت زانوهام و لخت منتظر شدم بیاد. صداشو شنیدم که وارد خونه شده و قلب تالاپ تالاپ میزد و کیرمم که به پشت تحت فشار بود داشت میترکید. درب اتاق رو که باز کرد فقط تونست بگه اوف.طناب و همه چیز رو آماده گذاشته بودم. یه نوشته هم کنارشون که چی کار کنه. چون نمیخواستم از اون پوزیشن خارج شم. اومد محکم مچ دستامو پشت زانوهام بست و مچ پاهام هم طناب پیچ کرد.تو اون پوزیشن نه میشد تقلایی کرد. نه به جلو فرار کرد، نه تنگ بازی در آورد. کون رو به هوا کاملا باز میمونه و فقط میشه جر خوردنو تحمل کرد. بعد از اینکه منو محکم بست، لباساشو کند و نشست سمت کونم، یکم سوراخمو مالید. صافه صاف کرده بودم. یه کون قلمبه کردنی شده بود. انگشتاشو کرد تو سوراخمم و همش میگفت جووون چه گشاد شدی. بعد بلند شد و یه تف انداخت سر کیرش. اول سرشو یکم رو سوراخم مالید و بالا پایین کرد. بعد کم کم فشارش داد توم و چون چشمام بسته بود و هیچی نمیدیدم فکر کنم باقی احساساتم تقویت شده بود چون تابحال گرمای کیرشو اینطوری حس نکرده بودم، گرمایی که کونمو به آتیش انداخته بود و میخواستم باهاش جر بخورم. منم سعی میکردم زور بزنم تا کونم باز بشه و راحت تر کیرش بره توم (داخل کونم هم تمیز بود. هم غذا کم خورده بودم و از اینکه با فشار آب شلنگ حسابی تخلیش کرده بودم چندین بار). یه بند انگشت کیرش رفتم توم و همین حالا هم داشت بهم فشار میاومد. کلا از بس کیرش دراز و کلفت بود که اگر یکی هر شب هم بهش میداد بازم شب بعدش حس میکرد تنگه. خلاصه کیرشو کشید بیرون و اینبار سوراخ کونمو تف زد و دوباره کیرشو گذاشت رو سوراخم. اینبار کیرش یهو سُر خورد و تا نصف رفت توم چون داشتم زور میزنم که کونم باز بمونه. نصفش که رفت خیالش راحت شد کم کم تا ته فشارش داد.تو حالت معمولی نمیذاشتم تا ته بکنه تو کونم چون کیرش دراز بود میخورد به رودم. ولی خب توی اون پوزیشن توان اعتراض نداشتم چون دهنم و چشمامو بسته بودم و دست و پاهام هم که طناب پیچ بود. خلاصه طوری تا ته فشار داد که قشنگ حس کردم شکمش چسبیده به کونم. یهو کیرشو کشید بیرون و حس تهی بودم بهم دست داد و خوشم نشست و حلقه گشاد کونمو نگاه کرد و هی گفت اوفففف چه کونی هستی تو.براش شمع هم گذاشته بودم. اینبار شمع رو برداشتم و همینطوری که سر کیرشو کرد تو کونم شمع رو روشن کرد. اول آروم تلمبه میزد. یهو حس سوزش رو کونم حس کردم و فهمیدم که داره شمع میریزه رو کونم و در عین حال شدت کردنش هم زیاد کرده بود. نمیدونستم باید به سوزش شمع روی پوستم فکر کردم یا به سایش و گرمایی که کیر کلفت از کردن کونم ایجاد میکرد. با همون سرعت پنج دقیقه ای کرد و کلی شمع رو کونم ریخت. بعدش آروم کشید بیرون.رو تخمام دست کشید و کیرمو به سمت خودم گرفت آورد بالا. حالا کیرم که داشت میترکید و تحت فشار بود اینک بیشتر داشت به سمت عقب میکشیدش. یهو حس کردم تخمام داره میسوزه نگو نامردی نکرد و روی تخمام هم داره شمع آب میکنه حتی رو کیرمم ریخت. ولی بیشتر تحریک شدم چون جا خورده بودم و انتظار نداشت بیشتر حال داد بهم.بعد بلند شد و کمربندش رو در آورد و زد رو کونم. یه صدای خفه ای از رضایت از گلوم ایجاد میشد. اونم هی میزد. ده دوازده باری کونمو با کمربند زد و هر چی شمع چسبیده بود به کونم رو ریخت پایین. بعدش اومد نشست جلوی صورتمو و دهنمو باز کرد و سرم رو با دستاش گرفت و بلند کرد و کیرش رو کرد تو دهنم. منم که دستام از پشت بسته بود شده بودم عین یه عروسک جنسی که شهاب داشت کیرشو تا ته میکرد تو حلقت و حتی باعث میشد نفسم بند بیاد. هی بهم میگفت: جوووون کونی. کیرم تو کونت بود الان تو دهنته. مزه کونت چطوره؟ حال میکنی؟چند دقیقه داشت دهنمو میگایید که بلند شد و پاهاشو گذاشت جلوی صورتم که پر از اشک و تف بود. با اینکه نمیدیدم ولی وقتی پاهاشو چسبوند به لبام فهمیدم که باید پاهاشو لیس بزنم. حسابی پاشو، لای انگشتاشو لیسیدم و دونه انگشتاشو کرد تو دهنم تا کم بزنم.دوباره برگشت سمت کونم. دیگه نیازی به تف نداشت هم گشاد بود و هم خیس. بدون مقدمه یهو کیرشو کرد تو کونم که البته بیشتر سُر خورد. عین وحشیا میکرد کونمو و سوراخم حسابی گُر گرفته بود. تو همون حالت یه پاشو گذاشت رو صورت و فشار میداد و تا ته کیرشو فشار میداد داخلم.یکم موند و پاشو برداشت و دیدم ریتم عوض شد و نفس نفس میزنه فهمیدم داره آبش میاد. یهو کیرشو محکم فشار داد و تا ته نگه داشت و روم ولو شد. یکم همون داخل موند و بعد کشید بیرون. دست و پامو باز کرد. منم درجا چشمامو باز کردم و پریدم و کیرشو لیس میزنم. مزه آبشو دوست داشتم و بماند که حسابی هم حشری بودم. بهش گفتم بیا حموم کیرتو بشورم.رفتیم حموم و گفتم اگر بخوای میتونی روم بشاشی. اونم خوشش اومده بود. زانو زدم جلوش و کیرش نیمه راست بود گرفت سمتم و شروع کرد شاشید روم. تموم که شد کیرشو زبون کشیدم و قطرات شاش رو از سرش تمیز کردم. اونم بعدش کیرشو شست و رفت. من موندم و حموم و کون گشادم و شاشی که رو بدنم بود و کیری داشت میترکید. حسابی جغ زدم.امیدوارم از خوندم تجربم لذت برده باشید و امیدوارم غلط املایی زیادی نداشته باشمنوشته: پارسا

452