مامانی حشری هوس کیر پسرشو کرده ,کیر جوون میخاد

رو کونش کیرم تا ته رفت توش اول باید از خودم بگم که یه مرد 42 ساله هستم قد بلند چهار شونه خوشتیپ و زیبا متاهلم یه زن بسیار زیبا دارم که به نظر من از همه زنها زیباتر و خوش اندامتره واقعا همه چیز تمومه و یه دختر 12 ساله دارم . فکر نکنید موضوع سکس خانمم هست نه موضوع یه ماجرائی هست که برای خودم قابل باور نبود و انتظارشو نداشتم . خب از وقتی دخترم درحال رشد بود فهمیدیم که حالت دندونهاش داره بصورت غیر منظم رشد میکنه بردمیش دکتر گفت فعلا زوده و باید فک کمی رشد کنه تا بشه ارتودنسی کرد ما هم تا 12 سالگیش صبر کردیم به پیشنهاد یکی از فامیل به مطب خانم دکتری مراجعه کردیم خلاصه کار درمان دیگه شروع شد همونطور که میدونید ارتودنسی یه معالجه زمانبر هست و هر چند وقتی باید میرفتیم مطب برای چک کردن و این حرفها واقعا گاهی وقتا مجبور بودی زمان زیادی تو نوبت بشینیم اینقدر دیگه به مطب مراجعه کرده بودیم که با منشی مطب خانمم خیلی دوست شده بود با هم میگفتند و میخندیدن دوسال اون منشی مطب خانم دکتر بود ولی بعد از عید سال سوم که مراجعه کردیم دیگه نبودش و بجاش دختر خود خانم دکتر که دانشجو بود اومده بود کار اون منشی رو انجام میداد یه دختر جوان قد بلند هیکلی بود اصلا تو مد حجاب این برنامه ها نبود اسمش ایدا بود بهش میخورد مثلا 25-26 سالش باشه اونم داشت دندان پزشکی میخوند اگر بگم خوشگل بود که دروغ نگفتم ولی به پای خانم خودم نمیرسید هروقت میرفتیم مطب خیلی گرم و مهربون برخورد میکرد خانمم هم باهاش دمخور شده بودن منم هیچی نمیگفتم همیشه ساکت بودم یه چیزی میخوندم روزنامه یا کتاب یا با گوشیم بازی میکردم تا کارمون تموم بشه ولی خب گاهی هم به ایدا نگاه میکردم چیزی که تو اندامش تو چشم بود کون گرد و برامده و قد بلندش بود همیشه هم تو مطب بی حجاب بود جلوی همه تقریبا وسطهای سال سوم معالجه بودیم هر ماه میرفتیم پیش دکتر دیگه ایاد از همه زندگی ما خبر داشت که مثلا من چکاره ام و اخلاقم چطوره این حرفها یه روز که نوبتمون بود و تقریبا ساعت 7 عصر بود ایدا به خانمم گفت میتونم یه خواهشی ازتون داشته باشم خانمم گفت بگو عزیزم ایدا گفت راستش یه لپ تاب دارم که یه عالمه چیز میز توش دارم و خراب شده اقا سعید که گفتین تو کامپیوتر خیلی وارد هستند میشه یه نگاهی بهش بکنه اطلاعاتم نپره خانمم گفت چرا نشه عزیزم ایدا گفت میدونی که خونه ما همین نزدیکی هست اگر اجازه بدی لپ تاب خونه هست با اقا سعید یه توک پا بریم یه نگاهش بکنه اول خانمم حسابی جا خورد ولی برای اینکه کم نیاره گفت باشه عزیزم تا شما برگردین نوبت ما هم رسیده ایدا رفت به مامانش گفت اونم اومد خیلی ازم تشکر کرد از خانممم هم تشکر کرد گفت ایدا جون برید و زود برگردین باشه عزیزم ؟ایدا هم خیلی شاد و شنگول گفت چشم مامان جون خانمم هم بهم گفت زودی بیا باشه ؟گفتم خب اگر ناراحتی نمیرم عزیزم گفت نه برو زشته نری دختره رو انداخته مواظب خودت باش سعید خندیدم در گوشش گفتم لولو خور خوره هست؟اونم زد به پهلوم گفت دیونه ایدا اماده شد و گفت من درخدمتم اقا سعید ببخشید تورو خدا گفتم خواهش میکنم بفرمائید راه افتادیم با ایدا سوار ماشین شدیم چندتا خیابون اونطرف تر رفت تو یه ساختمون خیلی شیک و بزرگ و خیلی مجلل بود با هم رفتیم دم خونشون کلید انداخت تعارف کرد گفتم شما بفرمائید تو خونه هیچکسی نبود فکر میکردم باید کسی باشه ولی منو ایدا تنها بودیم ایدا راهنمئیم کرد سمت اتاقش گفتم برید دستگاهتونو بیارید اونم گفت چشم نه یه کیر مصنوعی دارم نباید زود برگردیم یه لحنی تو صداش بود با ناز حرف میزد رفت تو اتاقش گفتم خب الان میارش و فوقش با خودم میبرمش بعدا درستش میکنم وقتی برگشت قلبم اومد تو دهنم همیشه با مانتو دیده بودمش دختره رفت بود اتاقش با یه تاپ کوتاه حلقه ای و دامن کوتاه و لپ تاب به دست اومده بود گفتم ایدا خانم دستگاه رو بدید من میبرم براتون میارم ایدا اومد کنارم نشست و گفت نه کارش دارم نمیشه بلند شد رفت اشپزخونه دوتا لیوان شربت اورد منم روشنش کردم یکمی باهاش کار کردم دیدم مشکلی نداره انگار گفتم مشکلش چیه بگو منکه مشکلی توش نمیبینم ایدا چسبید بهم و دستشو گذاشت رو کیرم گرفت تو دستش اروم فشارش داد از تعجب مو به تنم سیخ شده بود گفتم چکار میکنی ؟ایدا در لپ تابو بست سریع اومد نشست رو پاهای من رو کیرم کیرمم که حی و حاضر زیر کونش داشت شق میشد سینه هاشو چسبوند به صورتم و اه میکشید با دستاش سر و صورتمو نوازش میکرد صورتمو از بین سینه هاش کشیدم بیرون گفتم ایدا داری چه غلطی میکنی دیونه معلومه چته بلندشو میخام برم چون اونم هیکلی بود نمیشد گرفت و بلندش کرد شاید 90 کیلو میشد هی سرمو میکرد تو سینه هاش اه و اوه میکرد دست انداخت تاپشو درش اورد با این کارش واقعا دیگه زبونمو بست سریع سوتینشو درش اورد وای چی میدیدم دوتا سینه خوشگل گرد خوردنی ایدا گفت حال خودم خرابه سعید جون دلم یه سکس باحال میخاد دارم میمیرم برات دیونه همش بخاطر تو لباس تنگ میپوشم ولی اصلا حواستو بهم نمیدی با اون زنت دستامو گذاشتم رو سینه هاش و دیگه این من بودم داشتم نوک سینه هاش مک میزدم میخوردمشون ایدا خودش سینه هاشو میکرد دهنم منم کمرشو کونشو میمالیدم ایدا بلند شد دامنشو از پاش درش اوردم بهم گفت بلندشو میخام لباستو خودم درش بیارم منم بلند شدم ایستادم یکمی از من کوتاهتر بود کیرمو که شق بود از روی شلوارم گرفت تو دستش گفت وای عشقمه پیرهن و زیر پیرهنمو با احتیاط درش اورد تا پاره نشه کثیف نشه مرتب گذاشتش روی یکی از مبلها زانو زد جلوم کمربند و دکمه زیپمو بازش کرد اروم میکشید پایین و اه میکشید و کیرم که اومد بیرون یه اخخخخییییی گفت کرد تو دهنش و برام ساک میزد کسشو میمالید منم دیگه از لذت داشتم غش میکردم اخه خانمم بندرت پیش میومد که برام ساک بزنه وای دلم میخاست همینطوری هی بخوره ولی وقت زیادی نداشتیم بلندش کردم گفتم میخام منم بخورم کستو نمیدونستم باکره هست یا قبلا کس داده ازش پرسیدم از جلو یا از عقب گفت هرکدوم دوست داری سعید جونم گفتم کست بازه راهش گفت اره عشقم نترس بکن هرجور عشقته بکن منو فدای کیرت بشم هی قربون صدقه کیرم مریفت خب واقعا هم قربون صدقه هم داشت کدوم زنی از یه کیر کلفت 19 سانتی بدش میاد زنم که اینهمه کرده بودمش برای کیرم له له میزنه با چندتا دوست زن دیگه ای هم که سکس داشتم همشون دیونه کیرم بودند الانم که این دخرته خودش منو برای برای سکس دعوتم کرده بود ایدا رو بلندش کردم ایدا گفت بریم تو تخت مامان و بابا میخام اونجا بهت بدم خندیدم گفتم حالا چرا اونجا بریم تو تخت خودت گفت نه اونجا دوست دارم دلم میخاد حس کنم دارم به شوهرم کس میدم رفتیم تو اتاق خانم دکتر این سکس یکمی خشن حال میکردیم جورائی جای پدرش محسوب میشدم ولی ایدا اینقدر داغ و سکسی بود که هردومون فقط به سکس فکر میکردیم اون کیرمو میخاست سکسمو میخاست منم کس و کونشو میخاستم ایدا میخاست بره رو تخت وقتی پشتش به من بود دامنشو با شورتش گرفتم کشیدم از پاش و کون خوشگل و گردش افتاد بیرون کسشم از لای رونهاش پیدا بود ایدا خنده ای کرد دراز کشید گفت کسمو میخوری گفتم اره عشقم چرا نخورم وای یه کس تپل و سفید بین پاهاش بود عاشق کس تپلم پاهاشو بلندش کردم رونهاشو میبوسیدم میرفتم سمت کسش دهنمو گذاشتم رو کسش و ایدا هی ناله میکرد هی میگفت وای سعید کسمو بخور دارم حال میکنم اخ بخور عشقم بخورش بخور بخور و داد میزد منم واقعا براش سنگ تموم گذاشتم حسابی همه کسشو خوردم چقدر اب از کسش میومد ایدا گفت زود باش سعید بکن تو کسم تورو خدا کیرتو بکن تو کسم عزیزم منم کیرمو گذاشتم تو کسش داد تا ته تو کسش خیلی تنگ نبود چون تپلی بود هیکلی ازش انتظار یه کس تنگ رو نداشتم ولی داغ بود و حال میداد یه کس بی نظیر بود ابته بعد از کس خانمم خوب تند تند میگائیدمش هردو ناله میکردیمسینههاش مک میزدم ایدا بهم لب میداد چند دقیقه از جلو کردمش ایدا گفت داگی بکن مدل داگی نشست از پشت گذاشتم تو کسش تلمبه میزدم وای کونش و سوراخ کونش دیونم میکرد کیرمو دراوردم شصتمو با اب کسش خیس کردم مالیدم به سوراخ کونش کیرمو کردم تو کسش تلمبه میزدم ایدا هم همش ناله میکرده هی میگفت جون فدای کیرت چه کلفته جر خوردم البته جر خوردمو الکی میگفت چون کسش برای یه نمیچه کیر دیگه یکمی جا داشت هه ولی برام مهم نبود ازش لذت میبردم هی به سوراخ کونش نگاه میکردم انگشتش میکردم شصتمو درش اوردم دوتا انگشتمو کردم توش ایدا یه جیغی کشید یکمی وایسادم دوباره شروع کردم گائیدنش گفتم ایدا کونتو میخام عزیزم ایدا با ناله ای گفت بکن عشقم کونم بزار نترس جون کیرت تو کونم عشقم ساعتمو نگاه کردم دیدم نیم ساعتی شده از مطب اومدیم گفتم ایدا وقت نداریم کیرمو از کسش درش اوردم سرشو گذاشتم رو سوراخ کونش و فشارش دادم تو کونش ایدای بیچاره یه جیغ بنفشی کشید ولو شد رو تخت منم باهاش خوابیدم رو کونش کیرم تا ته رفت توش و دوباره جیغ کشید و هی مشت میزد به تخت میگفت لعنتی کونمو پاره کردی عوضی درش بیار درش بیار گفتم صبر کن خوب میشه اونم هی گریه میکرد و مشت میزد هی میخاست با دستش منو از روی کونش و کمرش هل بده یکمی که گذشت رو ارنجش تکیه دد و گفت سعید تلمبه بزن عزیزم کونمو که جرش دادی بهم حال بده پس منم گفتم کونتو بیار بالا اینطوری بیشتر دردت میگیره اونم مدل سجده ای شد منم کیرمو تو کونش تلمبه میزدم هی تندتر و محکمترش میکردم هردو داشتیم از این سکس یکمی خشن حال میکردیم گفتم ایدا ابمو کجا بریزم گفت بریز تو کونم یا کسم هرجا دوست داری فرقی نمیکنه ولی کیرمو درش اومدم مثل فیلمها پورن گرفتم روی کونش یکمی جغ زدم ابم پرتاب شد رو کونش لای شکاف کونش یکمیش رفت تو کونش یکمیشم شره کرد لای درز کسش کیرمو گذاشتم تو کسش تو کسش هم تلمبه زدم اخ و اوخم دراومده بود کشیدم بیرون نشستم کنارش و ایدا هم طاق باز کنارم دارز کشید کسشو براش میمالیدم دست به سینه هاش میکشیدم ازش تشکر کردم عذر خواهی هم کردم که بدجور کونشو گذاشته بودم ساعتو نگاه کردم دیدم 45 دقیقه شده مطب نبودیم خوشبختانه وقتی دیگه سکسمون تموم شده بود خانمم زنگ زد گفت کجائی چکار میکنی منم دستم رو کس ایدا بود گفتم یکمی دیگه کار داره داره تموم میشه الان میام عزیزم ایدا هم با دست خودش و دست من داشت کسشو میمالید اروم میخندید قطع کردم پریدم روش کیرمو کردم تو کسش گفتم از دست تو ایدا حالا من چکار کنم باتو دلم میخاد بازم باهات سکس کنم عشقم گفت باشه عزیزم منم عاشقت شدم سعید جون دلم میخاد اینقدر بهت کس بدم تا سیر بشی از زنت گفتم هرکدومتون سرجای خودتون تو جدا اونم جدا باشه ایدا هم گفت باشه تو فقط منو بکن که خیلی حشریم گفتم کی پرده ات رو زده گفت هیچکی گفتم مگه میشه با هیچ پسری نبودی گفت نه یه کیر مصنوعی دارم با اون خودم پردمو زدم گفتم خیلی خلی دختر از روش بلند شدم رفتیم دستشوئی و سریع لباس تنمون کردیم برگشتیم مطب تو راه بهش گفتم ایدا واقعا دلم میخاد بازم با هم باشیم گفت شمارمو بلده هرموقع موقعیت داشت خبرم میکنه . دیگه رسیدیم مطب و گفت حواستو باشه سوتی ندی گفتم باشه نترس لبشو بوسیدم ایدا گفت دیونه لبت رژی شد اینطوری میخاهی بری پیش زنت لبمو پاک کردم رفتیم بالا دیگهکار دندون دخترمم تموم شده بود با خانمم برگشتیم خونه شبش بیاد کس ایدا یه دست هم با زنم حال کردم بعد اون ماجرا هروقت میشد ایدا بهم زنگ میزد و میرفتم باهم عشق و حال میکردیم . داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون