شکاف خیلی عمیق در کون

5.3K

کون دادن زنم به من به خاطرخواسته هاش سلام . من دوست دخترای زیادی داشتم و همیشه از کون میکردمشون.ولی دختری رو دوست داشتم که بهم از عقب نمیداد.البته یه کم واقعا به خاطر کلفتی کیرم همشون حق داشتن.ولی من عاشق انال سکسم و برام مهم بود که کسی که باهاش ازدواج میکنم از عقب بده.خلاصه با این همه عشقم به زن فعلیم نمیتونستم به خاطر این مسئله تصمیم به ازدواج بگیرم ولی از شدت علاقه رفتم خاستگاری. تا اینکه.یه روز بالاخره تونستم راضیش کنم.قرار بود برم سربازی و کارت پایان خدمت بگیرم این شزط خانوادش بود.منم که اصلا نمیخواستم برم خدمت ولی مجبور بودم به عشقم گفتم به یه شرط میرم سربازی و اون اینه که اون کاری و که دوس دارم برام بکنی و راضیم کنی و قرار شد بهم از غقب بده بهم میگفت شنیده خیلی درد داره ..فرداش خونه ما بودیم که حسابی دیوونه شدم و حتی سوراخ کونشو خشگلشو لیس زدم. حسابی که حشری شد کیرمو وارد کونش کردم و نزاشتم از کون دادن در بره رفتم سربازی ولی از اموزشی که برگشتم گفتم دیگه نمیخوام برم خدمت.خلاصه اون دوباره خودش با درد زیادی بهم داد راضیم کرد..خلاه تو این مدت دو دوازده بار از عقب کردمش .جدود 6 ماه خدمت بودم که به خاطر قد و وزن معافی گرفتم ولی مهم برام این بود که راشو از عقب باز کردم رفته رفته دیگه بهم از عقب نمیداد و منم دوباره باهاش معامله کردم یه روز که رفتیم بیرون تو دوران نامزدی از یه چیز گرون قیمت خوشش اومد و من هم سر صحبت و باز کردم و ازش خواستم بهم کون بده.اون یه دفه انگار بی خیال خرید شد.و منم بی خیال خرید شدم یه دفه دوباره خودش ادامه دا و اون لباس گرون و خریدیم..برگشتنی تو اسانسور خمنشون از پشت کیرمو چسبوندم به کونش و قبل از اینکه به بره خونشون گفتم خوب کی قراره به قولت عمل کنی گفت چه قولی گفتم لباس خریدی.از غقب.گفت وای من نمیتونم ..گفتم پس چرا خریدیش .گفت تو واقعا به خاظر کونم لباس خریدی یا خودم .گفتم به خاطر خودت ولی یعنی تو نمیخوای منو راضی کنی فرداش خلاصه خر شد حسابی کون داد جسابی اولش درد داشت ولی دیگه تا اخر خوب بود.همین شد شروع ماجرا ازدواج که کردیم بعضی وقتا که هوس کون میکردم میدونسم باید خرش کنم و همش میبرمش خرید اونم که عاشق خرید بود دلش تاب نمییورد اولا می گفتم جایزمو کی میدی ناراحت میشد ولی بعدا بهش گفتم من کون دوست دارم اکه تو راضیم نکنی چحوری ازم انتظار داری.خلاصه چند وقتی مقاومت کرد خودشو میزد به اون راه.من خودم براش خرید میکردم ولی بعد از یه مدت.بی چاره عین این ادمایی که همه چی و دوست دارن ولی نمیتونن بخرن قیافه مظلوم و ناراحت به خودش میگرفت کون میدم ولی میترسید خودش میگرفت بعد از یه مدت فکر کرد یادم رفته ویه تابلو فرش بایه لوازم ارایش گرون خرید .شب که اومدیم گفتم اخ جون عجب شبیه اشب گفت چرا .بردمش تو تخت باهم صحبت کردیم و خر شد و کونو داد پس فرداش دوباره کون خواستم به بهانه دو تا چیز خریدن کردم. دیگه من انقد حشری شده بودم.تا هر چی میخواستیم بخریم که گرون بود میگفتم میتونی می گفت چی میگفتم امشب طاقتشو داری. تا اینکه دیگه اونم عادت کرده بود.یه روز گفت برام ماشین بخر ولی معلوم بود الان داره میگه کون میدم ولی میترسید انگار بگه منم همیشگی به خاطر خرید از عقب نمیکردم.گفتم چی میخوای گفت مزدا تری گفنم باشه ولی خیلی گرون نیست گفت مزدا تری دوست دارم منم گفتم اخ چون خودم برات می خرم.فرداش با مزدا تری خوشحاش کردم یه هتل رزرو کردم یه دعوتنامه براش گذاشتم تویه پاکت با کلی دوستدارم و شبش شبش نمیدونی چیکار کرد رفتیم هتل شام خوردیم و رفتیم بالا بعد از اینکه حسابی برام خورد .موقعی که بلندش کردم واسه کردن دستاش زدم به دیوار و کونشو بغل کردم دودستی کونشو برام نگه داشت داشتم میمالیدم به سوراخ کونش که باز شد و کلاهک کیرم که رفت تو د گوشش گفتم اولین بار از 10 بار مزدا تری . گفت 10 بار چی گفتم از عقب به خطر ماشین خشگلت.هیچی نگفت عزیزم خودش کیرمو گذاشت رو سوراخ کونش خشگلت..هیچی نگفت منم اخرین فرداشبشم از عقب کردمش چون درد داشت نمیداد گفتم اگه الان بدی 3 بار حساب میکنم و راضیش کردم.خلاصه یه مدت گذشت دیدم پولاشو داره جمع میکنه که کون نده و خودش خرید کنه انقد تو کف موندم محبور شدم پول کمتری بهش بدم.تا اینکه یواش یواش حس کرده بود دستشو خوندم.خیلی حشری بودم.میدونستم اخرین مدل ابل و میخواد منم هی از گوشی تعریف کردم..شبش که داشتیم سکس و شروع میکردیم حشری که شد گفت گوشی برام میخری گفتم اره عزیزم خودش کیرمو گذاشت رو سوراخ کونش شروع کرد به زور تا تا کیرمو کرد تو کونش وای عجب حالی داد منم وسطاش گفتم 5 بار خوبه با هم چونه میزدیم سر کونش در حالی که کیرم تو کونش بود.خیلی خوب بود.قرار شد 3 بار.فردا گوشیش اماده بود .خلاصه من با جر زنی 4 بار کردم.و ذیگه یه جوری شد خودم یه دفتر یادداشت گذاشتم بالای تخت که توش تعداد کون دادنشو مینوشتیم که کمو زیاد نشه.. چند وفت پیش چند تا قانون حذید هم اضافه کردیم با جای هر 3 بار اگه منم اجازه بدم ..بدون امادگی خودش بکنه تو کونش. چون تنگتره خیلی دوست دارم سخته ولی بعصی موقه ها خودش اینو انتخاب میکنه.البته اگه نخوام نمیتونه و باید همون 3 راندو بریم.و قانون دوم شبایی که شب قبلشم کون داده باشه شب دوم دو راند و شب سوم 3 راند حساب میشه.البته خودش باید بخواد که بده.البته این راهیه که میتونه زودتر و راجت تر به جیزی که می خواد برسه.البته من دوسش دارم و هر چی بخواد و هر کاری بخواد براش میکنم ولی اونم میدونه باید دلمو بدست بیاره ولی من به خاطر این قانونایی که میزاریم خیلی حشریم و اونم جون میدونه من کونشو دوس دارم اینو پذیرفته ولی خیلی موقه هام که باید بکنمش از عقب نکردم که بدونه واقعا دوسش دارم بهش میگم گذشت عشقی الان دقیقا 8 بار طلبکارم و به محض تموم شدن پریودیش دوباره شروع میکنیم فکر کنم امشبه. داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون