خواهر شاه کس و باید کرد وقتی مامانی هم پایه است

2.9K

چوچولش نصیب کیرما نشد سرتو درد نیارم میرم سر اصل مطلب دنبالش بودم که دیدش بزنم و چند بار هم الکی گفتم کیرم درد میکنه که بگه ببینم یا دست بزنه ولی بردم پیش دکتر و نشد . دو سه بار موقع دولا شدن کس پر موشو دیدم کسش پر مو و مو تیز که اصن پیدا نیست (اینک شانس ماست همه خاله همون شیش تیغ و ولنگ و باز با سایز ۸۵ مال ما هم ۳۸ با کس پرمو ) خلاصه وقتی بیرون بود با سوتین هاش جق میزدم و همیشه دیدش میزم و اونم همیشه وقتی میخواست لباس عوض کنه ازم قایم میشد تا اینکه بابا و مامانم کارشون به دادگاه کشید و بابام معتقد بود به مردای دیگه داده. و بابام به خاطر مهریه فراری شد و منو مامانم با هم بودیم چند بار حشری شد یه تیکه گوشت از کسشو دیدم شورط با یه تاپ مشکی جلوم گشت و دولا که شد با وجود کلی پشم یه تیکه گوشت از کسشو دیدم کس مشتی و پر گوشتی بود ولی چوچولش نصیب کیرما نشد .و یه بارم که تو شراش جق زدم و بعد شستم و برای لینکه خشک شه روش اتو کشیدم و یجاش سوخت با اینکه سوختگی رو دید رو خودش نیاورد.خلاصه یه روز رفتم سراغ چیزاش و باورم نمیشد چیزی دیدم که اگه میشد حتما میکردمش کس مشتی و پر گوشتی بود ولی مامانم بود و نمیشد یه از ماساژور ها که سرش فلزیه و برای جقه دیدم و فهمیدم که تو کس گوشتیش میکنه و لی حیف که نمیتونم کاری کنم نه چیزی شو ببین نه کاری کنم . و در پی چوچولش تا میشه دیدش میزنم و امیدوارم روزی از نزدیک ببینمش .دوستان امیدوارم که لذت برده باشید. فقط ممنون میشم اگه بگین چرا زنان میانسال مو های کسشون رو نمیزنن داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون