آب داداشی رو آوردم با کوس پلاستیکی

به جز بابام تو زندگیش با پسرخاهر خودشم سکس داشته شاید اگه اون صحنه ها یادم نبود اگه یکی میگفت یا یه جایی میخوندم که مثلا پسر خواهر و خاله و باهم رابطه داشتن خیلی تعجب میکردم و باور نمیکردم ولی خب مطمعن مطمعنم که قبلا مادر خودم با پسر خالم رابطه داشته چون قشنگ خودم یادمه دیدم به خاطر همین هروقت یادم میفته هم حشری میشم هم حس بد بهم دست میده.. من زیاد نمیدونم که اون زمان رابطه اونا چجوری شروع شده و به سکس کشیده ولی بعضی صحنه هارو خودم با چشم خودم دیدم که اون زمان شاید بخاطر بچگی خیلی اهمیت ندادم ولی وقتی الان حتی تو ذهنم مجسم میشه واقعا تحریک میشم‌،من خودم تاحالا سکس نداشتم ولی خیلی علاقه زیادی به خانومای سن بالا دارم.. اولین صحنه که یادمه اینه که یبار پسرخالم خونه ما بود پدرم فک کنم تو حیاط یا دستشویی بود منو داداشمو مامانم و پسرخالم نشسته بودم میوه ظرفم جلومون بود دقیقا یادمه مامانم یه موز دستش بود با یه حرکت خیلی سکسی رو به پسرخالم موزو یه چند ثانیه تو دهنش عقب و جلو برد بعدشم خوردش پسرخالمم بهش خندید مام که ۶/۷ سالمون بود هیچی حالیمون نمیشد،بعد اون یادمه یبار صبح بود داداشم مدرسه بود بابامم سرکار من نمیدونم چرا خونه بودم یا مدرسمون تعطیل بود یا اونروز نرفته بودم اینو دقیق یادم نمیاد ولی یادمه تا‌زه ا‌ز خاب بیدار شده بودم دیدم که مامانم تو حمومه بعد در زدن من رفتم درو باز کردم پسرخالم بود اومد تو منِ سادم اون زمانا کلی دوسش داشتم چون بهم محبت میکرد رفتیم باهم تو اتاق نشستیمبعد چند دقیقه مامانم از حموم اومد بیرون قشنگ یادمه یه حوله دور خودش پیچیده بود اومد اول با پسر خالم دست داد بعد خیلی راحت حولشو در اورد لخت لخت جلو پسرخالم قشنگ دولا شد از کمد لباس برداشت بعدش مامانم به من نمیدونم گفت برو تو کوچه بازی کن یا بهم پول داد که برم خوردنی بخرم واسه خودم دقیق نمیدونم خلاصه منو از اتاق بیرون کرد در اتاقم بست بعدش دیگه نمیدونم چیشد بعد ها فهمیدم که سکس کردن همون موقع،تقریبا چند سال پیش اینو فهمیدم که پسرخالم هرروز صبح که منو داداشم میرفتیم مدرسه و بابامم میرفت سرکار میومد با مامانم سکس میکردن تا حد مرگ حشری میشم من فقط یبار سکس اونارو دیدم که همین صحنه چندساله داره منو به اوج حشریت میکشونه یعنی اون صحنه دقیقا جلو چشامه،، بازم صبح بود فکر کنم مدرسه ها تعطیل شده بودن و بابام اداره بود داداشمم فکر کنم رفته بود تو کوچه یا جای دیگه ای دقیقا یادم نمیاد خلاصه من از خاب بیدار شدم دیدم کسی تو اتاق نیستدر اتاقم بسته بود تعجب کردم چون هیچوقت شبا در اتاقو نمیبستیم خلاصه چند ثانیه بعد که به خودم اومدم تا پاشدم از اتاق برم بیرون دیدم صدای مادرمو پسرخالم از حال میاد نمیدونم یه حالت استرس گرفته بودم حرفاشونم دقیق یادم نمیاد ولی این یه تیکه همیشه یادمه که مامانم بهش گفت چند روز دیگه میرم عمل کنم اینقدر استرس نداشته باشیم(خلاصه اون لحظه من انگار بدتم سست شده بود نتونستم برم بیرون حالا یا از ترس یا از کنجکاوی همونجا نشستم تو جام بعد چند دقیقه که حرف میزدم صداشون کم کم قطع شد و کم کم داشت مامانم اخ و اوف میکردیخورده گذشت و دیگه مامانم کاملا صداش در اومده بودبعد من واقعا نمیتونستم برم جلو اصلا نمیدونستم چیکار کنم ولی دیگه نمیدونم چیشد که یادمه رفتم دم در اتاق چون درش بسته بود از اون جای کلیده یخورده از فضای حال دیده میشد من از اونجا نگا کردم خیلی ناجور فقط یادمه دیدم که مامانم خابیده رو زمین و پاهاش رو شونه های پسرخالمه داره میکنتش(این صحنه هیچوقت یادم نمیره اون زمان هیچ حس حشری بودن یا چیز دیگه ای پیدا نکردم ولی از چندسال پیش که یادم اومدا اون صحنه ها واقعا منو حشری میکنه یکی صدای اون لحظه مامانم یکیم این صحنه که از جای کلید در میدیدم)،بعد یکی دو دیقه نمیدونم چیشد رفتن اونور حال که اصلا از کلید در نمیشد دید و فقط صداشون میومد خلاصه بعد چند دقیقه سکسشون تموم شد منم تا تموم شدنش واقعا جرات بیرون رفتن نداشتم یادمه اومدم تو جام همینجوری خودمو به خاب زدم بعدش فک کنم پسرخالم رفته بود مامانمم اومد رفت حموم و بقیه زندگیمون اون صحنه ها یادم میفته واقعا حشری میشم من از سکس مادرم و پسرخالم تو گذشته صددرصد مطمعنم نمیدونم شاید واسه خیلیای دیگم این اتفاق افتاده ولی اینو میدونم تا عمر دارم اون صحنه هایی که گفتم یادم نمیره تا همین ۶/۷ سال پیشم پسرخالم به خونمون قشنگ رفت و امد داشت ولی دیگه نمیدونم چیشد از اونموقع قطع رابطه شدیم و دیگه اصلا خونمون نیومده تازگیام ازدواج کرده من اینو مطمئنم مامانم به جز بابام تو زندگیش با پسرخاهر خودشم سکس داشته امیدوارم سر هیشکی نیاد منم اصلا از این موضوع خوشحال نیستم ولی خب انکار نمیکنم هرموقع اون صحنه ها یادم میفته واقعا حشری میشم و لذت میبرم نمیدونم شاید ادم بدیم… یه چن تا صحنه دیگم از پسرخالم و مامانم تو ذهنم هشت ولی سکسی ترینشون اینایی بود که گفتم داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون