بزن روش تا باز شه

323

بزن روش تا باز شه ,قمبل که میکنی تخمات میزنه بیرون حشری تر میشم