ساحل خلوت بهترین جا برای هند جاب و کیر خوری

اونجای مرد بره تو اونجای زن اونروز سینا اومده بود خونمون و من و اون طبقه پایین نشسته بودیمو داشتیم تلویزیون میدیدیم و خواهر من طبقه بالا خونه بود …منم اون موقع چون سن زیادی نداشتم نمیدونستم که عمل سکس چجوریه و فک میکردم وقتی دو نفر لب میگیرند یعنی دارن هم دیگه رو می کنن خلاصه که تو تلویزیون دیدیم که دو نفر دارن لب میگیرن و من برگشتم به سینا گفتم که نگا کن دارن هم دیگرو میکنن اونم برگشت گفت اوسکل اینکه کردن نیست سینا چون ازمن یه سال بزرگتر بوداطلاعات بیشتری داشت و برگشت گفت کردن یعنی اونجای مرد بره تو اونجای زن و من خیلی تعجب کردم وقتی اینو شنیدم و سینا گفت میخوای ببینی چجوری ؟؟؟ و من هم که خیلی کنجکاو بودم گفتم اره بعدش سینا گفت پس شلوارتو در بیار من هم پاهام داشت از استرس میلررزید و هیچی هم نمیدونستم که قراره چه اتفاقی بیوفته و هر دومون هم بچه ای بیش نبودیم .من اول شلوارمو درنیاوردم و خجالت کشیدم بعد دیدم سینا گفت که خجالت نکش بابا چیزی نیست و خودش شلوارشو در اورد و کیرشو تو دستش گرفت و شروع کرد به بالا پایین کردن دستش و گفت تا من بلندش میکنم شلوارتو در بیار چیزی نیست و همه این حرفارو یواش میگفتیم که خواهرم که بالا بود نشنوه خلاصه من شلوارمو در اوردم و روی زمین نشستم و سینا هم اومد رو زمین و پوزیشن سگی رو ایجاد کرد و من خیلی استرس داشتم و اگه عقل الانم بود و میدونستم چه خبره راضی نمیشدم تا حالا اب کیرکشیو ندیدم سینا خودشم چون بلد نبود کون بکنه و کیرش هم واقعا نسبت به سنش خیلی کلفت بود و سوراخ من تنگ بود و هی فشار میداد و نمیرفت داخل و هر بار که تلاش میکرد نا موفق بود و دفعه اخر که کیرشو فشار داد رو سوراخم و تازه داشت یکم میرفت تو که صدای پایه خواهرمو شنیدیم و خودمونو زود جمع کردیم.بعد از اینکه خواهرم باز برگشت بالا اتاق خودش سینا باز کیرشو در اورد و گفت بیا رو زمین من هم گفتم بیخیال دیگه نمیشه چون دوتامونم اسکل بودیم و بچه .از اون موقع دو سال گذشت و منو سینا هم زیاد راجب اون روز حرف نمیزدیم ولی من خیلی به کیرش فک میکردم و بعدا که فیلم سوپر دیدم و ساک زدن رو تو اون فیلما دیدم همش به این فک میکردم که برا سینا ساک بزنم و دنبال موقعیتش بودم .یه روز تو خونشون بالا خره تنها شدیم و دو تامونم داشتیم کلش او کلنز بازی میکردیم که اونموقع خیلی رو بورس بود .منم دنبال موقعیت بودم و برگشتم یه چیزخیلی مسخره گفتم بهش اونم این بود که گفتم سینا من تا حالا اب کیرکشیو ندیدم دلم میخواد ببینم اونم گفت مگه جق نمیزنی؟ ایه هاشو میمالیدم و کیرش هی داغ ترو داغ تر میشد منم از الکیگفتم نه جق نمیزنم گفت خاک تو سرت بعد منم گفتم میشه تو بزنی من ببینم ؟ اول یخورده موند که چی بگه ولی بعدش گفت پس بریم اتاق چون تو حال ادم ممکنه یهو از در بیاد و ببینه رفتیم اتاق وکیرشو در اورد که خیلییی بزرگ تر از دو سال پیش شده بود و من هم استرس داشتم و هم میخواستم همونجا کیرشو بکنم تو دهنم و تو دو راهی بودم که بهش بگم دلم میخواد برات ساک بزنم یا نه .شروع کرد به جق زدن و منم بهش گفتم که یاد گرفتم جق زدنو بزار من برات بزنم اونم سرشو تکون داد و من بالاخره کیرشو گرفتم دستم و براش جق زدم …بهم گفت تف بزن اونجور راحت تره منم شروع کردم هی تف کردن رو کیرش که گفت دیگه بسه تف نکن بعدش حرفیو که دلم میخواستو زد و گفت پارسا میتونی بخوریش ؟ منم دهنمو باز کردمو کیرشو یهو کردم تو دهنم همون اول خواستم تا ته بخورم که دی م دیگه دارم خفه میشم و یه اوقی زدم اون اول بعد سینا گفت بابا اروم خلاصه ادامه دادم به ساک زدن و سعی میکردم عینه فیلم سوپر ها انجامش بدم و زبونمو دوره کیرش میچرخوندمو خایه هاشو میمالیدم و کیرش هی داغ ترو داغ تر میشد که یهو صورتمو زود زد کنار و ابش یهو اومد و ریخت روی تختش و بعد رفت دسشویی و خودشو شست و اومد گفت که دوس داری بکنمت و گفت ایندفه قول میده که بتونه بکنه ولی شب دیر شده بود و من باید میرفتم خونمون ولی از اونموقه همیشه به اون روز فک میکنم و خواستم که با نوشتنش یجور خودمو خالی کرده باشم بعدا یبار سینا باز خواست منو بکنه و ایندفه با انگشت اول سوراخمو باز کرد ولی اون قدر دردگرفت که نتونستم ادامه بدم و بیخیالش شدیم و بعدا هم ارتباطمون کلا قطع شد و زیاد هم دیگه رو نمیبینیم داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون