69 آماتور ولی حشری و سکسی

آخرین بردگی ه من سلام حامد هستم 23 سالمه از تهران، یه زمانی برده بودم، و البته الان هم دوست دارم برده باشم ولی سعی میکنم که از این حس دور بشم، امروز 15 اسفند و این خاطره ای که میخوام براتون تعریف کنم برای اواسط آذر هست و آخرین بردگی ه من،اول من از خودم بگم من قدم 177 وزنم 95 و سفید هستم ولی پشمالو، اون روزا واسه بردگی کل بدنمو شیو میکردم،مثل دخترا سینه دارم و پاهامم مثل دختراست،خب داستان رو براتون تعریف میکنم، زمانی بود دنبال بردگی بودم که توی تلگرام با یه آقایی به اسم سینا آشنا شدم،یه روزی باهاش قرار گذاشتم یه انبار داره سمت توپخونه رفتم اونجا قبلش با ارباب صحبت کرده بودم لباس چیا بپوشم، موهای بدنمم که شیو شده بود،من لباس هایی که پوشیدم یک شلوار سبز پیرهن تقریبا سفید، جوراب سفید ساق کوتاه تا زیر قوزک پا بود اون کیرشو داد که براش ساک بزنم یه کفش مشکی طرح آل استار،رفتم پیش ارباب که البته قبل از رفتن به پیش اربابم ناهارمو خوردم، رفتم پیشش و اونجا نشستیم صحبت کردیم، ارباب دستور داد لخت شو، جورابامو در آوردم،کفشهامو درآوردم شلوار و شورت و پیرهنمم در آوردم، ارباب دستور داد زانوهامو مچ پاهامو ببندم با طناب، منم محکم بستم، و اربابم اومد دستامو محکم از پشت بست، لخت کامل با دست و پاهای بسته توی یکی از اتاق های انبارش بودم،گیره هم به سینه هام وصل کرد، اول از همه چند تا با شلاق به باسنم زد، و بعد از اون کیرشو داد که براش ساک بزنم و بعد از هر باری که ساک میزدم کف پاهام ترکه میزد به حدی بود که باید بهش التماس میکردم تا نزنه، خلاصه ارباب همینجوری هی میداد کیرشو ساک میزدم بعد دهنمو با بالگگ یا دهان بند میبست، بعد شروع به فلک کردنم میکرد، اونروز حدودا 2 3 ساعت دست و پاهام بسته بود، هر کاری هم میکردم نمیتونستم دستامو باز کنم، حس خوبی داشتم که لخت با دست و پاهای بسته بودم، لخت با دست و پاهای بسته بودم به اربابم هر چی التماس میکردم دستامو باز نمیکرد،خیلی روز خوبی بود واسم،کاش بشه بازم برم پیشش منو ببنده،نمیدونین مواقعی که منو با دست و پاهای بسته تنها میزاشت میرفت چه حالی میداد، بعد از 2 3 ساعت با هزار التماس دست و پاهامو باز کرد و لباس پوشیدم و رفتم خونه، ولی کف پاهام سوزشی که داشت گزگزی که میکرد بهم حال میداد،آهان راستی قبل از اینکه دست و پاهامو باز کنه، ارباب با گوشیم ازم عکس گرفت، عکس ها خیلی بود بود، ولی حیف از دستم رفت داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون