من کیرشو میمالیدم اون کیر دوستشو ساک میزد

تا حالا آب کسمو مزه نکرده بودم پنجشنبه ی هفته ی قبل دوباره رفت سراغ دستگاه تا کاپی بگیره و حدس میزدم که باید جورابش فرق کرده باشه که وقتی برگشت متوجه سوراخای ریزی شدم که روی پشتش کار شده بود. با دیدن اون جوراب که به اون کون زیبا ختم میشد تنم گر گرفت و طوری بهش زل زدم که کم مونده بود چشام از حدقه دربیاد! ظاهرا خودشم متوجه این نگاهم شده بود؛ چون وقتی که کارش تموم شد از جلوی اتاقک من رد شد و یه لبخند دلنشین تحویلم داد. دیگه نمی تونستم بیشتر از این تحمل کنم. سریع بلند شدم و خودمو به توالت زنونه ای که تو طبقه ی دوم بود رسوندم. یه نگاهی به داخل انداختم و کسی رو ندیدم. پس دورترین اتاقک به در ورودی رو انتخاب کردم و چپیدم توش. هنوز درو قفل نکرده بودم که دامنمو بالا زدم و شورتمو پایین کشیدم. بعدش کونمو به دیوار چسبوندم و انگشتامو لای چاک کسم که از خیسی برق میزد کشیدم. تصور اون کون و اون پاهای کشیده دیوونم کرده بود. اون یکی دستمو روی کلیتوریسم گذاشتم و از اونجایی که بعید نبود موقع ارضا شدن کنترلمو از دست بدم و جیغ بکشم، با دست قبلیم که کاملا هم خیس شده بود جلوی دهنمو گرفتم. تا حالا آب کسمو مزه نکرده بودم ولی حالا داشتم از چشیدن طعمش لذت میبردم. این کار همونقدری برای خودمم غیر عادی بود که رفتن تو دستشویی و جق زدنم با تصور بدن یه زن برام غیرعادی به نظر میرسید! ولی هیچکدوم اهمیتی نداشت. سکس با یه زن تنها چیزی بود که اون لحظه بهش نیاز داشتم. البته منظورم این نبود که بخوام یه لزبین باشم. نه! من فقط سکسشو میخواستم. همین و بس. فرداش جمعه بود و جمعه شبام بهترین زمان برای مخ زنی. پس یه جوراب بلند که تا روی رونم بالا میومد و یه پیرهن مشکی و خیلی نازک پوشیدم که نوک سینه هامو به نمایش میذاشت. یه کفش پاشنه ده سانت هم پام کرده بودم که ترکیبش با اون لباسا منو مثل جنده ها نشون میداد. ولی اهمیتی نداشت. اگه این لباسا دل مردا رو میبره پس حتما روی زنا هم اثر میذاره. شهوت بی نهایتش بهترین طعمی بود که به عمرم چشیده بودم امیدوار بودم زنی رو جدب خودم کنم که به اندازه ی کافی تجربه ی لزو داشته باشه تا بتونم یه سری چیزای جدید ازش یاد بگیرم. حالا هرچی بیشتر، بهتر. پس در اولین حرکت رفتم تو بار یکی از لوکسترین هتلای شهر که فقط 5 دقیقه با خونم فاصله داشت نشستم و برای خودم ویسکی سفارش دادم. در طول مدتی که شات دوممو سفارش بدم سه نفرو که بدجور تو نخم بودن پروندم و هربارم با صدای بلندی گفتم که منتظر یه زنم. بالاخره یه زن سانتی مانتال مو قرمز که کمی هم از من بلندتر بود و لباس خیلی شیکیم تنش کرده بود رو صندلی کناریم نشست و یه مارتینی برای خودش سفارش داد. کمی بعد نگاه خریدارانه بهم انداخت و با اون چشمای سبز و گیراش چشمکی بهم زد و یه مارتینی هم برای من سفارش داد. پیکامونو به هم زدیم و بسلامتی خودمون سر کشیدیم. خوردن سومین پیک حسابی مست و بی پروام کرده بود که باعث میشد به راحتی براش عشوه ها بیام. دست نرمشو فشار میدادم، زبونمو رو لبام میکشیدم و یا خودمو به جلو خم میکردم تا سینه های بی نظیرمو بیشتر به رخش بکشم. البته این کارایی بود که میشد یه پسرو از راه به در کرد. ولی خوشبختانه در مورد اونم جواب داد. – من یه اتاق توی این هتل دارم که فک کنم بهتره باقی حرفامونو اونجا بزنیم. سوار آسانسور شدیم و رفتیم طبقه ی پنجم و سمت اتاقش رفتیم. هنوز از راه نرسیده دیوونه بازیامو شروع کرده بودم؛ به کون خوش فرمش چک میزدم، سینه هاشو بشگون میگرفتم و حتی با انگشتم تو دهنش تلنبه میزدم! اونم حسابی هات بود و همراهیم میکرد. ولی من یکی به حدی حشری شده بودم که حاضرم قسم بخورم حتی صدای نبض زدن کسمم میشنیدم! هنوز پامونو تو اتاق نداشته بودیم که لباسمو بالا کشید و یه گوشه ی انداخت. منم همزمان با دراوردن کفشام لباسشو از تنش در میاوردم که خودش کفشاشو یه گوشه ای پرت کرد و منو آروم روی تخت هل داد. علیرغم اینکه قدی بلندتر از من داشت خوب بلد بود که چطوری لب بگیره. واقعا حرف نداشت و خاک بر سر من که تا حالا همچین چیزیو تجربه نکرده بودم. به محض اینکه رو تخت ولو شدیم سوتینمو نیمچه نیممو باز کرد و شورتمم همونجا توی پام پاره کرد! واقعا صحنه ی دیدنی و جالبی شده بود. لباشم طعم متفاوت و فوق العاده ای داشت. ترکیب مزه ی مارتینی با رژ لب، گریپ فروت و شهوت بی نهایتش بهترین طعمی بود که به عمرم چشیده بودم. دوس داشتم که اول من مزه ی تنش رو بچشم ولی اون سریع تر عمل کرد و نوک سینمو بین لباش گرفت. از طرفی رونامم از هم باز کرده بود و با کف دستش چوچولمو میمالید. البته انگشتاشم بیکار نبودن و به نوبت سوراخای کس و کونمو نوازش میکردن. بعدش زبونشو بین سینه هام گذاشت و لیس زنان سرشو پایین تر میبرد. حتی فکر اینکه زبونش چند ثانیه ی دیگه به کجا میرسه دیوونم کرده بود. واقعا تحمل این همه لذتو نداشتم. حالا زبونش روی کسم بود و سه تا از انگشتای ظریفشو توی کسم بازی میداد که رعشه ای تو بدنم افتاد و فوران شهوت از توی کسم رو حس کردم و با جیغی بلند به بهترین ارگاسم زندگیم رسیدم. – حالا دیگه نوبت منه! ه تف گنده روی سوراخم انداخت و دوباره شروع کرد به فشار دادن روبروم دراز کشیده بود و با وجود تاریکی اتاق میتونستم سرتا پاشو برانداز کنم. چهره ای زیبا با رنگ مویی لوکس و سینه های خیره کننده ی کاملا گردی که انگاری هاله ی قهوه ای کمرنگشو روش نقاشی کرده بودن و خیلیم خوشمزه به نظر میرسید. سرمو که پایینتر آوردم متوجه یه برجستگی روی شورت خیسش شدم که وقتی روش دست کشیدم یه کیر خیلی بزرگو حس کردم!!! من به عمرم کیرای زیادی از نزدیک و یا تو فیلما دیده بودم. ولی این یکی فرق داشت؛ چون خیلی خیلی خیلی گنده بود!!! داشتم دیوونه میشدم. این دیگه چه اوضاع گندی بود. تا حالا شیمیل های زیادی رو تو سایتای سکسی دیده بودم که بعضیاشونم خیلی جذاب و سکسی بودن. ولی هیچکدومشون نتونسته بود تاثیری رو که این روم گذاشت بذاره. حسابی گیج و در عین حال هیجان زده شده بودم. درسته که دنبال یه چیز متفاوت بودم ولی واقعا دیگه انتظار این یکی رو نداشتم. ولی خب لنگه کفشی در بیابان نعمت است! باید قدر همینم میدونستم. بالاخره شورت فانتزیشو پایین کشیدم و هیولاشو از قفس آزاد کردم. سر کیرش خیس شده بود و توی تاریکی برق میزد و حالا وقتش بود چیزی رو که فقط تو فیلما دیده بودم بخورم. به زور نصفشو تو دهنم جا کردم و شروع کردم به ساک زدن. تند و تند سرمو بالا و پایین میکردم و تخماشم توی مشتم گرفته بودم و حسابی میمالیدم. بعد چند دقیقه ساک زدن، خسته شده بودم و کیرشو از توی دهنم بیرون کشیدم. – نمیدونم بعدش باید چیکار کنم؟! لبخند شیرینی روی صورت نازش نقش بسته بود. عوضی بی نهایت خوشگل بود. حتی خوشگلتر از من! – کارتو خوب انجام دادی. حالا وقتشه بریم سر اصل مطلب. منو خوابوند و بین پاهام خزید. بعدش روم دراز کشید و کیر گنده و عضلانیشو به سوراخم فشار داد. ولی بی صاحاب مگه میرفت توش. پس کیرشو کرد تو دهنم تا حسابی خیسش کنم و بعدشم یه تف گنده روی سوراخم انداخت و دوباره شروع کرد به فشار دادن. کیرش به سختی راهشو توی کس تنگم باز میکرد و با ورود هر میلی مترش کسمو به آتیش میکشید. از طرفی نوک شق سینه هاش به تنم مالیده میشد و با لبای نرم و لطیفشم لبامو به کام خودش میکشید که واقعا حس فوق العاده ای داشت. – میخوام آب داغتو روی تنم حس کنم. اونم بلافاصله کیرشو بیرون کشید و همه ی آبشو که خیلیم بود روی سینه و شکمم پاشید. منم با برخورد اولین قطره ی آب داغش روی تنم لرزی کردم و با ناله ی بلندی ارضا شدم. حدود 20 دقیقه ی بدون هیچ حرفی کنار هم دراز کشیده بودیم و من داشتم به کاری که انجام داده بودیم فکر میکردم. بدون شک این بهترین سکس عمرم بود. ولی با این وجود فکر میکردم که به هدف اصلیم که لز بود نرسیده بودم. پس دلمو به دریا زدم و رومو به طرفش برگشتم و صورت ماهشو بین دستام گرفتم. – عزیزم تو واقعا فوق العاده ای ولی احیانا خواهری هم داری که شبیه خودت باشه داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون