اورگی و سکس پارتی دو جنسگرا

همچین کیر کوچیکی بدم ولی چاره ای نبود من 174 قدم هست و 58 کیلو وزنم.رنگ پوستمم تقریا سفیده.کونمم زیاد بزرگ نیس.علی یکی از بهترین دوستای منه که الان ازدواج کرده و منم در به در دنبال ی کیر کلفته قابل اعتماد.علی ی پسر لاغر با کیری 23 سانتی و تقریبا کلفت ی روز ظهر علی زنگ زد و گفت کجایی گفتم خونه.گفت میتونی 2 نفرو سیر کنی.منم چون به علی اعتماد کامل داشتم نچرسیدم طرف کیه و جواب مثبت دادم.سریع رفتم حموم و با ژیلت کونمو صاف کردم.راه افتادم و رسیدم در خونه رفیق علی که اسمش جواد بود.رفتم بالا در زدم و رفتم داخل.جوادو میشناختم ی آدم تپل ریشی.رفتیم توی بالکن ی سیگار کشیدیدم و برگشتیم داخل.من لخت شدم کامل ولی علی و جواد شورتشون رو در نیاوردن.میدونستم علی دوس داره من واسش اینکارو بکنم.دوتاشون کنار هم وایسادن و جلوشون زانو زدم تخم علی رو که از کنار شورت هفتیش معلوم بود زبون میزدم و کیر جواد رو میمالیدم از روی شورت.برعکسه کیر علی مال جواد خیلی کوچیک بود و اصلا دوس نداشتم به همچین کیر کوچیکی بدم ولی چاره ای نبود.شورت علی رو کشیدم پایین و شروع کردم ساک زدن.تخماشو لیس میزدم به روناش دست میکشیدم.سرمو بردم طرف کیر جواد و کردمش تو دهنم.راحت میتونستم تا تخم بخورم از بس کوچیک بود حالت سگی نشستم سرمو گذاشتم روی زمین علی گفت بسه محمد.سگی بشین.حالت سگی نشستم سرمو گذاشتم روی زمین.کونمو دادم بالا.علی به جواد گفت اول تو بکن.جواد که انکار خجالت میکشید با کیر کوچیکش بکنه گفت نمیخوام.ساک بزنه بهتره اومد جلوم دراز کشید و کیرشو تا تخم میکرد تو حلقم.علی هم ی تف زد به کیرشو آروم فشار میداد داخلواولش درد زیادی کشیدم.اما بعد 2 دقیقه باری کردن کیرش داخل سوراخم جا باز شد و علی تا تخم فشار داد داخل.حالا علی داشت تلمبه میزد و با دست میزد به کونم منم داشتم تا تخم واسه جواد میخوردم.حس خیلی خوبی داشتم چون واقعا از حال دادن به دونفر لذت میبرم.عاشق اینم که دو نفر همزمان ازم لذت ببرن.حالا دیگه علی داغ تر شده بود و با هر تلمبه ای که میزد من پرت میشدم جلو ولی کمرمو گرفته بود و کنترل کامل دستش بود که کیرش بیرون نیاد.جواد هم داشت به علی نگا میکرد و لبخند رضایتی روی لباش بود .سر کیرشو گذاشت روی لبم .کیر جواد داشت سفت میشد و منم چون عاشق آبم تندتر دهنمو عقب جلو کردم که یهو دیدم سرمو گرفت فشار داد و آبش با فشار ریخت دهنم.خیلی مزه بدی داشت ولی مجبور به تحمل بودم چون علی داغ شده بود و منو ول نمیکرد برم خالی کنم اب جوادو.منم همشو قورت دادم.علی گفت داره میاد وقتی گفتم جلوم زانو بزن و دهنتو باز کن.چند ثانیه بعد علی چنان تلمبه میزد که حس میکردم کیرش داره به اخر کونم میخوره و جا نداره.یهو پاشد و منم بلند شدم جلوش زانو زدم.سر کیرشو گذاشت روی لبم و آبش آروم آروم میریخت روی لبم و دندونم.آب علی هیچ بو و مزه ای نمیداد هیچوقت واسه همین راحت خوردمش.علی بلندم کرد.دید پاهام داره میلرزه.ی بوس داد بهم و رفت دسشویی.منم بعد علی و جواد رفتم دسشویی و اومدم باهم رفتیم سیگار کشیدیم چون خونه ی جواد بودیم منو علی باهم رفتیم بیرون و من به علی گفتم لطفا اگه دفه دیگه کسی رو میخوای بیاری اول نگا کن کیرش بزرگ باشه بعد بیارش داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون