ورود

ثبت نام

loading...

خیلی درد کون دادن و دوس دارم

صدای اه اه کردنش بلند داشت میشد سلام من امیرم خاطره ام برمیگرده به دو سال قبل یعنی شهریور 96 بود . من یه دوست صمیمی داشتم که ده سالی از خودم بزرگتر بود من 19 سالم بود و اونم 29 سالش ما از قبل همدیگرو میشناختیم ولی زیاد صمیمی نبودیم تا اینکه تو اردیبهشت 96 طی یکسری از اتفاقات باعث شد بهم نزدیک بشیم و از همه اسرار هم با خبر بشیم این دوست من اسمش شهرام بود خیلی پسر خوب با شخصیت و کارمند دانشگاه بود و شرکت معماری داشت . قد ش 175 بود و یکم تپل بود و خیلی خوش لباس و خوش تیپ بود منم از بچگی خوشگل بودم مو هام بور و سفیدم و بدنم مو نداره و حتی صورتم هم خیلی کم درمیاد اکثرا میگن شبیه المانی ها هستی و همیشه بهم تیکه کونی بودن مینداختن تو مدرسه و دستمالی میکردن . من و شهرام بعد پنج ماه که خیلی صمیمی شده بودیم و تابستون بود با بچه های دیگه به باغ شهرام اینا که ویلا داشتن میرفتیم عشق و حال تا اینکه یه شب بچه های دیگه نموندن شب رو و رفتن و منم چون با شهرام اومده بودم باغشون و ماشین بچه ها جا نداشت مجبور شدم شب رو بمونم باهاش بعد خوردن شام که جوج زدیم با نوشابه شروع کردیم به صحبت کردن و گفت تو به دخترا شماره میدی احیانا پسرا به تو شماره نمیدن البته با لحن شوخی میحرفیدیم که منم گفتم نه بابا زر نزن و اونم گفت خیلی شبیه اروپایی ها هستی و خیلی جیگری و از دختر ها جلوتری و از این حرفا و منم میخندیم و میگفتم کص نگو و بعدش رفتیم بخوابیم که هر کدوممون روی یه کاناپه خوابیدیم که من گفتم من روی این کاناپه نمیخوابم و یه پتو بده من رو زمین میخوابم گفت باشه و اونم گفت منم رو زمین میخوابم دراز کشیدیم و بازم شروع کرد به سکسی صحبت کردن و منم خداییش شهرام رو خیلی دوست داشتم و اونم همینطور و واقعا دوست داشتم بهش بدم . لبامو با لذت میخورد و انگشت دستش رو گذاشته بود رو سوراخم بهش خوابیده بودم یدفعه وسط حرف زدنش دستش رو گذاشت رو کونم و شروع کرد به مالیدن و منم روم باز شد و دستم رو بردم طرف کیرش و اونم پتو رو زد کنار و کیرش رو از شورتش کشید بیرون واای خدا باورم نمیشد یه کیر تپل و سایز 18 و کلفت رو دراورد کیرش سیخ شده بود با دستش سرمو کشید طرف کیرش که واسش ساک بزنم و منم شروع کردم به ساک زدن که یه طعم واقعا خوبی میداد و خیلی عالی بود و منم تند تند براش ساک میزدم که میگفت تو این ساک زدنو دیوس از کجا یاد گرفتی و منم که اوج شهوت بودم جوابی بهش نمیدادم اونم که یه دستش رو برده بود توی شلوارکم و کونمو میمالید که یه دفه صدای اه اه کردنش بلند شد و معلوم بود داره آبش میاد و یدفعه بلد شد و موهای سرمو گرفت و آبش رو ریخت رو صورتم و گفت خیلی عالی بود و رفت دستشویی و منم رفتم و برگشتیم که بخوابیم من اینبار رفتم رو کاناپه دراز بکشم که دیدم اومد و نشست رو سینم و کیرش رو کرد تو دهنم. شهرام عاشق سکس خشن بود . و کیرش رو میکرد تو دهنم که رفت پایینتر و شلوارکمو درآورد و کیرمو گرفت دستش و مالید و خم شد رو صورتمو و ازم لب گرفت . من اول از لب گرفتن بدم میومد حتی از دخترا هم لب نمیگرفتم ولی اون لحظه که ازم لب گرفت انگار بهترین حس دنیا بود و دهنش بوی ویسکی میداد و لبامو با لذت میخورد و انگشت دستش رو گذاشته بود رو سوراخم و کمی فشار میداد و بعد پاهامو داد بالا و وازلین که تو خونه بود رو زد به کیرش و محکم و با فشار یدفعه کرد تو کونم وااای خدا یه درد وحشتناکی داشت و من جیغ زدم و شکمم بشدتت درد گرفت ولی اون توجهی نکرد و همونجوری که کیرش تو کونم بود خم شد و بغلم کرد و منم که میخواستم بلند شم و فرار کنم نمیتونستم تکون بخورم . از درد سکس تا حدودی لذت میبردم . از شدت دردی که داشتم نمیتونستم حتی حرفم بزنم و اروم اروم دردم کم میشد و اونم هر باری که من جیغ میزدم و میگفتم شهرام بسه گوه خوردم میگفت جان جان و هی لبامو میخورد تا اینکه من دردم کم شد شروع کرد به تلمبه زدن و با سرعت تلمه میزد و میگفت جیگر من کیه ؟ تو از این به بعد مال منی و دستش رو گذاشته بود رو گردنم و که صدای اه اه کردنش بلند داشت میشد و تند تند تلمبه میزد و منم واقعا از درد سکس تا حدودی لذت میبردم و اروم جیغ میزدم و اونم انگشتشو میکرد تو دهنم که یدفعه یه داد ارومی زد و سرعت تلمبه هاش کم شد و خوابید روم و بغلم کرد بشدت عرق کرده بود و ازم لب میگرفت و میگفت خیلی حال دادی بهم دوست دخترم اینقدر خوب نیست که تو خوبی بعدش بلند شدیم یه دوشی گرفتیم اونجا البته آب یخ بود تقریبا و ساعت هم شده بود شیش هفت صبح دیگه سرتون رو درد نیارم از اون به بعد ما بیشتر بهم نزدیک شدیم و بیشتر از قبل همدیگرو دوست داشتیم و البته هیچکس هنوزم فکرش رو نمیکنه که من به شهرام داده باشم یا شهرام اهل گی و این حرفا باشه و ماهم تقریبا هر ماه برنامه داشتیم داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون

loading...