رفتم هتل به عشق کوس خواهرم

میخام بهش تجاوز کنم بیشتر اوقات بلوز تنگ می پوشید با دامن و پای لخت. وقتی نور ب دامنش میخورد کاملا پاهاش و شورتش معلوم بود داشت دیونم میکرد.هرچی بهش نخ میدادم اصلا توجه نمیکرد و بهم راه نمیداد.آرزوم بود یه بار باهاش سکس کنم.چن بار اتفاقی میرفتم خونشون تنها بود توی خونه ولی خیلی ازمن میترسید خیال میکرد میخام بهش تجاوز کنم ولی باهاش حرف زدم و همه چیز رو بهش گفتم ولی قبول نمیکرد و همش منو پس میزد.دیگه ازش کاملا ناامید شدم و بیخیالش شدم ولی چون دوسش داشتم همه ی کارهاشو من براش انجام میدادم.دبیرستان میرفت بعضی وقتها خودم میرسوندمش و کارهای درسیش رو هم بمن میگفت منم واقعا دیگه بدون چشم داشت براش انجام میدادم و اونم فهمیده بود که دیگه من دنبال سکس کردن باهاش نیستم و کاملا بهم اعتماد کرده بود. یه روز غروب بهم یه نامه داد گفت جوابش رو بنویس برام بیار.خوندم نامش رو و خیلی تعجب کردم.من واقعا فک میکردم مژگان رسوخ ناپذیر و بی احساسه که من نتونستم در مدت 3 سال بهش نزدیک بشم ولی برام نوشته بود که عاشقِ یکی از پسرهای فامیلشون هست که ساکنِ یه استان دیگه است و همش ب اون فک میکنه و ازمن خواسته بود با اون پسره ارتباط بگیرم و راضیش کنم تا با مژگان دوست بشه.یهویی یه تکون خوردم و بازم افکار شیطانی و سکسیم در مورد مژگان بیدار شد.من نمیتونستم ب اون پسره چیزی بگم چون برام اُفت داشت ولی هزارتا نقشه کشیدم که بواسطه ی ارتباط با اون پسره بتونم ب مژگان دسترسی پیدا کنم. من چن تا دوست دوران دانشجویی داشتم که با دعا نویسها در ارتباط بودن و مژگان هم در جریان بود بهم گفت برام یه دعا بنویس که مهر من ب دل پسره بیافته خلاصه سرتون رو درد نیارم من زجر زیادی کشیدم تا تونستم بهش نزدیک بشم یه مدت با یه خطِ ناشناس بهش پیام میدادم و تونستم کاملا رامش کنم و بعدا بهش گفتم که احسان هستم و چون بهم راه نمیدادی مجبور شدم با یه خط ناشناس بهت پیام بدم. اینا همش مقدمه بود که بدونید من تقریبا 4 سال زحمت کشیدم تا تونستم بدستش بیارم. یه روز که خیلی بهش اسرار میکردم برای بوسیدن و لمس کردنش بهم یه پیام داد که برق از سرم پرید؛ نوشته بود من آدم گستاخی هستم کاری میکنم که ازم سیر بشی اینقد بهت حال میدم شورت سفید و سکسی گفتم پس توهم بلدی و منو اذیت میکنی؟؟ چن باری باهم تنها شدیم و لب بازی کردیم و سینه هاش لمس میکردم.تا اینکه یه روزعصر بهم پیام داد و گفت خانواده برا شب جایی دعوت هستن من درس دارم نمیرم امشب ساعت 7 غروب خودتو برسون. منم لباس ورزشی پوشیده بودم که برم باشگاه ولی نرفتم و زود رفتم خونه ی مژگان. اول تا تونستیم لب گرفتیم و بدنش رو کامل لمس کردم و لیس زدم یه تاپ تنگ سفید تنش بود با یه دامن کوتاه مشکی و چسبون زیرش هم یه شورت سفید و سکسی پوشیده بود. گذاشتمش روی چوچولش و هی تکون خوددم باور کنید شروع کردم خوردن سینه هاش که خیلی سفت و خوش دست بود سینه هاش 75 و سفت با نوک صورتی و رو ب بالا. کلا بدنش ورزشکاری بود دقیقا شکمش سیکس پک داشت و سفید و توپر بود. اینقد سینه هاشو خوردم که دیگه داشت داد میزد.اومدم پایین تر و روی شکمش لیس میزدم و اروم دامنش رو زدم بالا و شروع کردم ب زبون کشیدن روی کوصش از روی شورت.لای شورتش رو زدم کنار و زبون کشیدم روی چوچولش داشت داد میزد و جیغ میکشید چه کوصِ صورتی و قشنگی داست بوی گُل و عطر میداد واقعا مست میکرد آدمو.چنان سرمو وسطِ پاهاش فشار میداد که داشت سرم میترکید.درحال خوردن ارضا شد یکبار و تمام آبش اومد توی دهنم ولی بقول خودش اولین بارش بود که ارضا میشد و طعمش همیشه روی زبونشه. ول کن نبود و دوباره میگفت بخور برام منم فقط میخواستم اونو ب اوج لذت برسون که دیگه اون از من بخواد و اون بیاد دنبال من. چنان با دستش کیرم رو فشار میداد که داشت زخم میکرد کیرمو.میگفت بزارش دم کوصم.گذاشتمش روی چوچولش و هی تکون خوددم باور کنید چنان پشت سرهم جیغ میکشید که ترسیدم همسایه ها بفهمن. خلاصه توی یه ساعت سه بار ارضاش کردم و خودم هم آخر سر گذاشت لای کونش و ارضا شدم و آبم رو ریختم روی کمرش. اصلا بلد نبود ساک برنه و هیچی از سکس بلد نبود یواش یواش حسابی در طول 4 سال که باهم سکس میکردیم راهش انداختم. من سکسهای زیادی داشتم ولی تا حالا دختر ب این میزانِ حشریت ندیدم. داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون