ورود

ثبت نام

loading...

آنال دردناک با کیر کلفت حشری

سلام اسمم هانی الان ۳۵سالمه این داستان در اواخر بهمن سال ۱۳۹۱برام اتفاق افتاد. من تو یه جایی کار میکردم که نمیشه اسمشو ببرم تازه از زنم جداشده بودم سالگرد یکی از همکارامون بود بعد صرف ناهار خواستیم بریم سر خاک تو ماشین من دوستم سیدعلی و دوتا دیگه از همکارامون که زن بودن نشستن تو راه دوستم سیدعلی گفت خانوما یه آستین واسه هانی بالابزنین مجرده یکی از خانوما که ما میگفتیم خواهر گفتش من دوروبرم زیاده شمارمو گرفت و گفت بهتون معرفی میکنم شما انتخاب کنین. من اول فکر کردم خودش از ظوهرش جداشده و منم چکش خودشو میزنم اسمش فهیمه بود از فرداش شروع شد به اس دادن به هم منم خیلی دوستانه و راحت باهاش اس میدادم با الفاظ عزیزم و فدات بشم وقتی فهمیدم نه شوهر داره اوایلش دلسرد شدم ولی دیدم اونم بدش نمیاد درضمن ازاین زنای محجبه مومن بود بالاخره خلاصش کنم اینقدر قربون صدقش رفتم باهاش مهربون رفتار کردم که چکشو زدم تا اینکه شوهرش اول عید سال ۹۲رفت دو هفته مسافرت یه بچه دختر ۳ساله داشت اسمش سمیرا بود کاری ندارم شب اول رفتم خونشون شب رفتم که سمیرا خواب باشه رفتم و شامو خوردیم قبلش منم یه حب شیره ناب رفته بودم بالا نعشه نعشه بودم کاری ندارم وقت خواب رسید چراغا خاموش دل تو دلم نبود از ظاهرش لگم بهتون قد ۱۶۷سانت وزن ۶۰کیلو سینه هاش یخورده کوچیک ولی گرد و سفت کونش نگو گرد نقلی وای کیرم بلند شد دوباره یه کس سفید ناز تنگ موهاشم بلند تا رو کونش بگم براتون چراغا خاموش شد لباساشو درآوردم از لباش شروع کردم به خوردن اومدم کنار گردنش هنوز تندتند نفس زدناش تو گوشمه اومدم رو سینه های کوچیکش شروع کردم به خوردن داش دیوونه میشد اومدم پایین تر به کسش رسیدم شروع کردم خوردن کسش داش دیوونه میشد سرمو فشار میداد به کسش همون جاکه یبار ارضا شد بعد اون شروع کرد به خوردن منکه نعشه اومد رو کیرمو کرد تو کسش وای وای یه کس تنگ خودش میگفت که کسش همیشه تنگه حالا چرا نمیدونم دیگه تلم زدم دوبار اون ارضا شد که داش از حال میرفت منم بعد یکساعت ارضا شدم و ریختم تو داغ کرد منم موندم چی بگم یهو گفتم نترس من قبلا لوله هامو بستن نترس هیچی نمیشه دیگه نزدیک ۱۰،۱۲شب کار من رفتن خونه فهیمه بود تا اینکه شوهرش از سفر برگشت سر یه مسائلی باهم قهر کردیم و دیگه از همون موقع بود که دیگه تو کفش موندم تا الان. الانم میبینمش تو اداره و همش حسرت میخورم که چرا باهاش قهر کردم ولی خداوکیلی عاشقانه دوسش دارم و حاضرم هروقت از شوهرش جدابشه باهاش ازدواج کنم خیلی دوسش دارم خیلی یجور بهش وابسته شدم داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون
loading...