فرود کون برزیلی روی صورتم

به کسی بدم یا کسی پردمو بزنه من اسمم نیلوفره و هیچوقت دوس نداشتم ندارم و نخواهم داشت که قبل از ازدواج به کسی بدم یا کسی پردمو بزنه و میخوام دختر بمونم من و رفیقام همه ۱۵ سالمونه و اصلا فکر نمیکنم واسه فهمیدن سکس و اینجور چیزا بچه ایم اما آدمی که اینجور چیزا رو میفهمه باید جنبه داشته باشه من و چند تا دوستام از طریقه همین سایت اینجور چیزا رو فهمیدیم مهشید بینه ما از همه کوچیکتر و البته اسگل تر بود ولی وقتی اینارو فهمید خیلیی بی جنبه شد ما میرفتیم چت رومای الکی مهشید گفت میخواد با کسی دوس شه چند تا بی اف براش جور کردیم اونم شمارشو داد اسمه یکیشون پویا بود که ۱۸ـ۱۹ سالش بود مهشید و پویا چند ماهی با هم رفیق میشن که یه روز تو عید پویا میگه مهشید بیا قرار شلوارشو میکشه پایین میگه چه کیری بزاریم هم دیگرو ببینیم مهشید میگه باشه فرداش ساعت پنجه بعد از ظهر قرار میزارن شبه قبلش مهشید میره حموم اصلاح میکنه و روز بعد میره سره قرار مهشید خانواده مذهبی ندارن و شمالین مههشید یه داداشه فوق العاده بی غیرتی داره , خلاصه روز بعد پویا با ماشین میاد دنباله مهشید میگه سوار شو بریم دور بزنیم مهشیدو جلو دره یه خونه پیاده میکنه میگه برو تو مهشید بدونه جدیت و الکی میگه من نمیخوام کاری کنم ولی پویا میبرتش بالا دره خونه رو باز میکنه میگه مهشیدم برو تو مهشید میره تو پویا بهش میگه اماده شو الان میام پویا میره تو حموم مهشید وایمیسته بعد از پنج دقه از حموم میاد به مهشید میگه چرا حاظر نشدی؟ مهشید باز بدونه جدیت و الکی میگه من نمیخوام کاری کنم. پویا شلوارشو میکشه پایین بعدم شلواره خودشو مهشید میگه چه کیری! پویا اصرار میکنه مهشید براش ساک بزنه ولی مهشید اینکارو نمیکنه, هیچکدوم چیزیو نمیخورن مهشید بر میگرده پویا میکنه تو کونش د براش ساک بزنه بیست دقه تلمبه میزنه بعد میخواد از جلو بکنه که مهشید اجازه نمیدهبعد لباساشو میپوشه میاد بیرون پویا تا خونشون میرسونتش مهشید اونروز گریه کتان زنگ زد به من و اینارو گفت منم دلداریش دادم که الان ازینکارم پشیمونم چون الان به همه کون میدخ ولی هنوز پرده داره این خاطره به جانه خودم راسته پس ازتون خواهش میکنم فوحش ندید اگرم غلط املایی داشت ببخشید چون با گوشی نوشتم تا دیداری دیگر بدرود داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون