کردن از کون زیر دوش

بهاره تو غرفه ها قلقله بود من اولین بار اونجا کس دادن زنمو تجربه کردم زنم شمالیه قدش 58وزن 64سایز سینش 75باسنشم کاملا برجستست که تمام کیرارو راست میکنه خلاصه تو غرفه‌ها میچرخیدیم که حس کردم زنم از یه چیزی فرار میکنه دقت کردم فهمیدم چه کسی که در یه مرده کیر کلفت افتاده دنبال زنم هی میچسبه به کون زنم منم که اینو حس کردم یواشکی یه نگاه به شلوار مرده انداختم دیدم لامصب کاملاً شق کرده قشنگ میزاره لای کون زنم مانتوی کوتاه تنگ پوشیده بود طوری که راحت کیر میرفت لای پاش زنم هرجا میرفتیم سعی میکرد جلوی من راه بره منم که فهمیده بودم ترسیده سعی میکردم یه کاری کنم ازم فاصله بگیره خلاصه فکر نمیکردم مرده بتونه زنمو راضی کنه تا اینکه رسیدیم به یه جای خیلی شلوغ طوری که همه به هم چسبیده بودن زنم زرنگی کرد زود اومد جلوی من که از دست کیر کلفته مرده راحت بشه مرده هم دقیقا پشت من قرار گرفت طوری که کیر شق شدش کاملاً رفت لای پای من یه جوری شدم خیلی خوشم اومد تو ذهنم حس میکردم که این بره تو کس زنم چه حالی میده یهویی به ذهنم زد جامو باهاش عوض کنم خودمو یکم کج کردم اونم فهمید منظورم چیه اومد پشت زنم منم پشت مرده رفتم زنم که باخیال راحت داشت جلوی من میرفت متوجه نشد جامون عوض شده حواسم به مرده بود دیدم کیر گندشو تا ته فرو کرد لای پای زنم با دستشم رون زنمو گرفت زنگ یهو برگشت عقب و شاخ درآورد مرده پشت اون بود ولی دیگه کاری نمیتونست بکنه چون اصلاً جای فرار نداشت فقط به من گفت احمد چرا عقب افتادی منم گفتم برو ایراد نداره تقریبا پنج دقیقه ای کیر مرده قشنگ لای کون زنم بود تا از اون شلوغی دراومدیم وقتی از شلوغی دراومدیم یهو زنم گفت احمد خسته شدم من همینجا تو این غرفه میمونم تو برو ببین غرفه کفشها کجاست اول نفهمیدم منظورش چیه گفتم باشه پس همینجا وایسا من پیدا کردم میام دنبالت و چند تا غرفه دور شدم طوری که زنم منو نبینه یه جا وایسادم دیدم زنم رفت پشت یه غرفه شلوغ وایساد مرده هم رفت پشتش تازه فهمیدم که تو همون چند دقیقه مرده تونسته زنمو راضی کنه دیگه زنم فرار نمیکرد خودش باسنشو داده بود عقب مرده هم مثله خروس پریده بود روش همچین چسبیده بود بهش که هرکی میدید فکر میکرد شوهرشه قشنگ با کون و کس زنم بازی کرد و دیدم زنم اروم اروم داره میره مرده هم همچنان فشرده بهش باهاش داشت میرفت تعقیبش کردم دیدم رفت پشت چادر غرفه ها که چون شب بود کاملاً خلوت بود من رفتم از راه دور دیدم رفتن تو بغل هم زنم قنبل کرد مرده ساپورت زنمو تا نصفه کشید پایین کیرشو درآورد تا ته فرو کرد تو کون زنم تمام بدنم داشت لذت میبرد از اینکه زنمو یه مرده غریبه داشت میگایید این اولین کون دادن زنم بود و اولین تجربه لذت من داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون