من زنپوشم و دوس دارم که باشم

داستان مربوط به گی و زنپوشی هست. دوستانی که علاقه ندارن لطفا وقتشون رو هدر ندن. ممنون🙏۲۱ سالمه، قدم ۱۶۵ وزنم ۷۵ ورزش نمیکنم ولی یه ذره هم شکم ندارم و وزنم بیشتر تو پاها و کونمه. موهام بلنده و ابروهامو مرتب میکنم.از تیپم خوشم میاد مهم اینه خودم خوشم بیاد دیگه. از ۱۶ ۱۷ سالگی تو تنهاییم زنپوشی میکردم ولی جرات سکس نداشتم. همیشه باخودم ور میرفتم و بیشتر مواقع با فرو کردن چیزی تو خودم ارضا میشدم. این کار ادامه داشت تا چند وقت پیش.تو خیلی از سایتا عضو بودم، از شهوانی بگیر تا منجم، تانگو، هورنت و … خیلی میچرخیدم و دنبال یه کسی بودم که بتونم بهش اعتماد کنم. پیش نمیومد تا اینکه فهمیدم باید تو هفته دیگه برم مشهد.فعالیتم رو بیشتر کردم و گفتم هرطور شده باید یه کیر جور کنم برا خودم. بلخره با یکی که مشهدی بود اشنا شدم و یکم چت و عکس از بدن و این چیزا دادیم و دل و زدم به دریا و گفتم باید اوکی کنم. حدود ۱۸۰ قدش بود و ۸۰ ۹۰ هم وزنش بدنش تراشیده و بدون مو. با یه کیر معمولی.برای من که برا بار اول بهتر بود که کیرش خیلی بزرگ نیست شاید ۱۶ ۱۷ بود.رفتم مشهد و چون برنامه سکس برا شب ریخته بودم کارامو زود انجام دادم و تو سوییتی که شرکت برام گرفته بود دوش گرفتم و شیو کردم کامل. بعد میترسیدم اونجا قرار بذارم از دیوار یه سوییت نزدیک خودم پیدا کردم و اجاره کردم. رفتم بازار رضا به بهونه سوغاتی برای خانومم تو لباس زیر فروشی ها می چرخیدم و عشق میکردم از این همه رنگ و قشنگی و لطافت. یه شرت لامبادا و یه سوتین ابری، جوراب ساق بلند، بند جوراب، با یه لباس خواب حریر بلند مثل ربدوشان بود. صندل پاشنه بلندم گرفتم، همه هم مشکی. از تو میلرزیدم از هیجان و استرس. ولی استرسشم دوس داشتم. رفتم لوازم ارایشی یه رژ تیره و لاک مشکی هم گرفتم. دیگه حسابی سر کیف بودم. زودی رفتم خونه تا شب خیلی نمونده بود. اماده شدم لباسامو کامل پوشیدم، لاک زدم، رژ زدم، موهامو دم اسبی بستم و یه گردن بند که میچسبه به گردن هم داشتم زدم. چون نمیخواستم درد بکشم یه بطری باریک بود که کابل شارژری که خریده بودم توش بود. مثل دیلدو. اونو چرب کردم و کردم تو کونم تا یکم گشادشم و وقتمون به گشاد کردن و انگشت کردن نگذره. داشتم میمردم از استرس برای سکس اولم. یخورده مشروب با خودم اورده بودم.چون با قطار میومدم یکم اوردنش استرس نداشت.کامل که شد کارم رفتم مشروب و سیک خوردم که زودتر بگیره. کسایی که زنپوشی میکنن میدونن چی میگم وقتی لباس زنونه تنته با ناز و عشوه میشی. با پاشنه بلند راه رفتن خیلی حشری کنندس لپای کونت قشنگ بالا پایین میره و شرت لامبادا سوراختو قلقلک میده. سیگارمو روشن کردم و رو تخت نشستم و تو اینه به خودم نگاه میکردم و کیف میکردم از دیدن خودم تو این وضع. قرارمون ساعت ۸ بود، چند دقیقه مونده بود به ۸ زنگ زد به گوشی و ادرس دقیق خواست.حتی صدامم با عشوه شده بود تو اون لباس. ادرس دادم و تو این فاصله چنتایی شمع روشن کردم و برق و خاموش. نور خونه خوب بودفقط از ترس اینکه نکنه سوییت دوربین داشته باشه شمع روشن کردم که نور کمشه. پشت در دوباره زنگ زد درو زدم و رفتم رو صندلی اشپزخونه نشستم و یه سیگار دیگه چاق کردم. مشروب کار خودشو کرده بود. اصلا خجالت نمیکشیدم و ریلکس بودم. اسم پسره رسول بود. اینم بگم نگفته بودم قراره زنپوشی کنم براش. پشت در بالایی که رسید دوباره در زد گفتم بیا تو، درو باز کرده بودم.در و باز کرد اشپزخونه روبرو در بود تا باز کرد منو دید فک کرد اشتباه اومده زود رفت عقب و گفت ببخشید اشتباه اومدم. مست بودم حسابی خندم گرفت گفتم درست اومدی اقا رسول که با خجالت اومد تو.جالب بود اون از من خجالت میکشید. اومد جلو رفتم سمتش احوالپرسی و بغلش کردم و چون نمیخواستم به اسم مردونم صدام کنه گفتم خوشبختم رسول جان. تناز هستم.از هم جدا شده بودیم، ذوق و تو چشاش میدیدم که خرکیفه که قرار امشب همچین کونی و بکنه. فرستادمش حموم و منم رفتم دسشویی دیلدو رو در اوردم و دوباره خالی کردم خودمو. با گوشی یه اهنگ لایت گذاشتم، اومد بیرون حوله چون نداشت خیس بود رفتم در حموم و سریع زانو زدم و کیرش که از سردی اب خیلی کوچیک شده بود و گذاشتم دهنم. یه اه شهوتی کشید و گفت عجب جنده ای گیرم افتاده. اینم بگم که من خیلی سال بود منتظر همچین صحنه ای بودم و با خودم گفته بودم لذت ببر و خجالت و غرور و این حرفارو واسه یه شب بذار کنار.کیرش تو دهنم بود و داشتم بزرگ شدن و گرم شدنشو میفهمیدم. اونم دم اسبی هامو گرفته بود و سرمو عقب جلو میکرد و لذت میبرد. شاید یه ده دقیقه ای خوردم براش و حسابی خیسش کردم و بلند شدم. دوس داش هنو بخورم ولی من دوس داشتم زودتر گاییده شم، رفتم سمت تخت. خوشبختانه روبروی تخت یه اینه قدی بود دوس داشتم گاییده شدنمو ببینم واسه همین رفتم روبروی اینه لبه تخت نشستم و کاندوم و در اوردم و واسش با دهن کشیدم و یکی دو دقیقه دیگه هم خوردم. رسولم هنوز هنگ بود فک کنم چون اختیار کامل کار با من بود و هیچ مقاومت یا خشونتی نمیکرد. کاندومو خیس کردم حسابی و بلند شدم گفتم بره روی تخت منم بند لباس خواب و باز کردم و دستامو ول کردم و سر خورد از رو پوستم و از تنم در اومد رسول یه جوووون گفت که واقعا حس قدرت کردم. قدرتی که با تیپ و بدن و سکست میتونی هرکاری بکنی. گفتم دوس ندارم لباسامو دربیاری. قبول کرد. لبه تخت به عرض اینه داگ استایل شدم و اونم داشت کیرشو خیس میکرد. گفتم رسول تا الان هرچی من گفتم بود. از الان به بعد تو باید رییس باشی و فقط به لذت خودت فک کنی. فک کن جنده پولی اوردی و فقط باید خودت لذت ببری و خشنترین رسولی باش که تاحالا بودی. اون که نمیدونست من قبلش خودمو گشاد کردم که درد نکشم. گفتم حتی لازم نیست گشادم کنی. وحشی باش و تنازتو جرررر بده. با حرفام حسابی دیونش کردم بیشتر قمبل کردم و گفتم من از الان مال توام. یه سیگار روشن کردم، اهل دلا میفهمن سیگار وسط سکس چه حالی میده. مخصوصا تو مستی.یه تف انداخت کف دستش و شرتمو داد یه ور تفشو مالید به سوراخمو گفت از خواستت پشیمون میشی. گفتم مهم من نیستم. تویی که باید لذت ببری. سرمو گذاشته بودم رو تخت و با تمام وجود قمبل کرده بودم و به سمت اینه نگاه میکردم و سیگارمو دود میکردم منتظر ورود اولین کیر تو کون داغ و نرمم. نمیخواستم هیچکدوم ازینا رو فراموش کنم. کیرشو تنظیم کرد رو سوراخم که نبض میزد از هیجان. نوکش و اروم فرستاد تو،کیرش سفت سفت شده بود.مثل چوب. دستاشو از دوطرف کونم گرفت، پاهاشو جابجا کرد و با تمام قدرت کیرشو هل داد تو کونم. خودشم انداخت روم، با اینکه گشاد کرده بودم، با اب داغ تمیز کرده بودم کیرشم خیلی کلفت و بزرگ نبود ولی دردم اومد، ولی تو جیغ زدن اغراق کردم که حشریترش کنم و گفتم واااای سوختم، جرررم دادی اقایی، نکن دیگه، غلط کردم و اونم شاید ۵ ثانیه نگه داشت و بعد دوباره کشید بیرون تا سر کیرش و دوباره تا ته کرد.کیرش به پروستاتم میخورد و لذت میبردم، از همون اول با تمام قدرت تلمبه میزد و من و هم به سمت خودش میکشید و دو طرف کونم و تو مشت گرفته بود و تلمبه میزد. دردم خیلی زود تموم شد ولی از همون درد عرق کرده بودم. تو اینه داشتم نگاه میکردم و خوشحال بودم از گاییده شدنم به دست رسول. یهو خودشو انداخت روم و چرخید به یه طرف و به بغل خوابیدیم یه پامو داد بالا و تلمبه میزد البته به خاطر پوزیشنی که گرفته بودیم خیلی قدرتی و سرعتی نمیتونست بکنه کونمو. اون یکی دستشو دورم حلقه‌ کرد و از زیر سوتین با نوک سینم بازی میکرد. داشتم دیونه میشدم، اصلا فک نمیکردم انقد به نوک سینه حساس باشم.بلندم کرد به پشت انداختم رو تخت و پاهامو داد بالا.خیلی بالا طوری که زانوهام نزدیک صورتم بود کیرشو یه تف زد و تو یه حرکت تا ته کرد تو کونم. کونم به خواب شبشم نمیدید انقد خوب گایده بشه.خوشبختانه هردوتامون از لب گرفتن خوشمون نمیومد. یکم که کرد تو اون حالت پاهامو باز کرد و خودش اومد روم و تلمبه هاش اروم شده بود و گردنمو میخورد. منم دستامو دورش حلقه کرده بودم و تو تلمبه زدن کمکش میکردم. دوس داشتم در بیاره بذاره دهنم ولی با اینکه دوبار حسابی خودمو خالی کرده بودم دلم نمیومد بهش پیشنهاد بدم. همونطوری که داشت میکرد دستشو حلقه کرد دورم و بلندم کرد.از گردنش گرفتم، اونم از زیر رونم گرفته بود و سرپا داشت کونم و جر میداد.خیلی کمرش سفت بود واقعا. سرم رو شونش بود. سرمو اوردم بالا چشم تو چشم شدیم. نمیدونم چی شد که یهو لبامو گذاشتم رو لباش و تو همون حین که میکرد لب بازی میکردیم. واقعا هر ثانیش برام رویا بود. فک کنم خسته شد چون دستامو ول کرد و اومدم پایین کیرش خیلی سخت ازم بیرون اومد به خاطر اختلاف قدمون و خیلی حشریم کرد این کار. خودم دمر رو تخت خوابیدم و یه بالش گذاشتم زیرم از پشت اومد شونمو ماچ کرد و کم کم اومد پایین با انگشتاشم با پشتم و سوتینمو رونم بازی میکرد. یه تف گنده انداخت رو سوراخم. کیرشو گذاشت دمشو با تمام وزنش افتاد روم. واقعا حس کردم کیرش از دهنم اومد بیرون. دستشو دور گردنم حلقه کرد و میکشید به سمت خودش. داشتم خفه میشدم تلمبه هاش خیلی سریع شده بود خیلی خیلی سریع، تو همون حالت منم ارضا شدم تو شرتم. گفتم بلندشه بلند شد از اب کیرم ورداشتم به کیرش و سوراخم مالیدمو دوباره دمر شدم وقت ارضا شدن انگاری سوراخم خیلی تنگ شده بود و اونم داشت وحشیانه میکرد خیلی دوس داشتم.دوباره مثل قبل گردنمو گرفت و شروع کرد به وحشیانه کردن ارنجشم روی کمرم بود انگاری داشت سوراخ میشد کمرم. یه پنج دقیقه ای فک کنم به وحشی ترین حالت ممکن گایید و بعد گردنمو ول کرد گفت دارم میام کجا بریزم جنده گفتم بریز دهنم. سریع بلند شد بالا سرم منم چرخیدم و سریع کاندوم و در اورد و کیرشو روبروی دهنم گذاشت و داشت جق میزد که کیرشو دستم گرفتم و خودم شروع کردم به زدن. مثل پورن استارا زبونمو در اورده بودم و به چشاش نگاه میکردم. دیدم داره کمکم اه و نالش تبدیل به عربده میشه فهمیدم داره میاد نگاهم و به کیرش انداختم و اولین جهش ابش و دیدم که ریخت رو لپم و سریع سرشو گذاشتم دهنم و تا قطره اخر ابشو خالی کرد دهنم در اوردم کیرشو ابشو سریع قورت دادم که پشیمون نشم و نخورم. دوباره شروع کردم ساک زدن و میک زدن سر کیرش که یهو محکم زد زیر گوشم و گفت عالی بودی جنده خانم. باورم نمیشد ازون سیلی هم حتی لذت بردم. ولو شدیم رو تخت دهنم مزه اب گرفته بود و گس شده بود. ساکت ساکت بودیم خالی شده بودیم و اروم‌. یه سیگار دیگه روشن کردم، با خودم فک میکردم چرا تا الان حماقت میکردم و این لذت فوق العاده رو از خودم دریغ کردم.لذت حس گرمای کیر تو کونت. گرمای شکمش رو کمرت. مزه لب، خوردن اب کیر، لباس زنونه پوشیدن برا مردت، کاش برمی گشتم به عقب و از همون ۱۶ ۱۷ سالگی سکس میکردم. البته هنوزم دیر نیست😈فردا شبم تو مشهد سکس داشتیم البته متفاوت و سه نفره. اگه نظرات خوب بود حتما میگم براتون. البته نظرات همجنس بازا برام مهمه نه بقیه که توهین میکنن و تحقیر. دوست عزیز همجنسگرا بودن یه انتخاب نیست. پس اگه درک نمیکنین توهین نکنین لطفا.نوشته: تناز