واسه دیدن کوس اش میمیرم

سلام مانا هستم در حال حاضر ۲۲ سالمهاول از همه بگم این خاطره خیلی طولانیه چون با تا جایی که سعی کردم جزییات رو واستون نوشتم که خوب بنویسم اگه دوست داشتید بخونین!این خاطره مال زمانیه که ۱۸ سالم اینا بود و کنکوری بودمنمیدونستم توی تگ داستان بزنم تجاوز یا هاردکور یا چی چون نمسشه گفت کاملا تجاوز بود و یه مقدار به خواست خودمم بودخب از اینجا شروع کنم که ۱۸ سالم بود کنکور داشتم و سخت مشغول درس بودم عید شد و قرارمون بر این افتاد که با خانواده داییم اینا بریم شمال ویلاشون. با وجود درس زیادی که داشتم بابام گفت بیا بریم و هر موقع درس داشتی تو یه اتاق برو بخون و نمیتونی خونه تنها بمونی ما قراره چند روز اونجا باشیممنم مجبور شدم برم و خب شب سومی که اونجا بودیم قرار شد بابا و مامان من هنراه با داییم اینا برن اون نزدیکا ویلا قیمت کنن و یه پرس و جو بکنن که منم گفتم نمیام و زنداییم واسم کلی خوراکی گذاشت و گفت راجت باش تا ما برگردیم.پسر دایی آشغالم سیاوش که اون زمان ۳۱ سالش بود گفت من با ماشین میرم دور بزنم که منم راحت تو سکوت درس بخونمخلاصه همه رفتن و منم نشستم به درس خوندن۱ ساعت بعد خسته شده بودم و نشستم روی مبل و یکم خوراکی خوردم پاهامو دراز کردم و تلوززیون نگاه میکردم که ایفون زنگ خورد منم که فکر نپیکردم کسی به این زودی بیاد تعجب کردم که فهمیدم پسر داییمه. درو زدم واسش و اومد بالا و گفت دوستش پابینه و فلش دوستش دستش جا مونده و اومده برداره ببره بده بهش . رفت از اتاق برداشت و به من گفت درست تمومه گفتم نه ولی خسته شدم یکم دیگه باز باید بخونم_خب میخوای با من بیا ببرمت با ماشین یه دور بزن هوا بخوری بعد بر میگردونمت خونه بخونمنم بدم نمی اومد گفتم اوکیاینم بگم با اینکه حدود ۱۴ سال اختلاف سنی داشتیم ولی خب رفتارمون تا حدی صیمیمی بود .خلاصه رفتیم تو ماشین و یکم که گذشت شروع کرد به گفتن اینکه اره چند وقت پیش با دوست دخترم دعوام شدم کات کردیم بهتر که کات شد و اینا اخلاقش بد بودمن خواستم دلداری بدم گفتم اره اگه اخلاقش بد بوده که چه بهتر کات کردی باهاشیهو خندید و گفت ولی عوضش باسن خوبی داشت!من یهو شوک شدم ولی فقط خندیدم اروم و چیزی نگفتم . کلا ادم شوخی بود و حتی جلوی بزرگترا هم یه مقدار شوخی هاش تم بی ادبی داشت ولی خب نه اونقدر کع تو ذوق بزنهمنم گفتم حتما داره شوخی میکنهچند ثانیه ساکت بود بعد گفت جلوشم خوب بودا ولی خیلی گشاد شده بود وقتی توش میزدم اصلا هیچی حس نمیکردمبعد بلند بلند سروع کرد به خندیدنمنم یه لبخند زدم ولی ترسیده بودم تاحالا سابقه نداشت شوخیاش تا این حد پیش برن .گفتم کی برگردیم خونه من برم بقیه درسامم بخونم صدام یکم میلرزید . گفت حالا عجله نکن بابا میبرمت یکم دیگهچند دقیقه بعد دوباره شروع کرد:_مانا میدونی من با دخترای زیادی دوست بودم .دید من ساکتم ادامه داد: رابطه جنسی با بیشترشون داشتم ولی خب من ادمیم که تنوع رو دوست دارم. دوست دارم دخترای مختلف انتحان کنم لذت ببرم_با صدای لرزون گفتم خب؟_ خب خره دخترا مدل چشاشون لباشون بدنشون همه چیشون با اون یکی فرق داره…مدل باسنشون یا جلوشون متفاوته.و با شیطنت بهم نگاه کرد_اره خب یه چیز طبیعیه._خب گفتم که مت دوست دارم مدل های مختلف رو ببینم. نمیدونم از این حرفم ناراحت میشی یا نه ولی دوست دارم مال تورم ببینماب دهنمو قورت دادم و گفتم ولی سیاوش من نمیخوام میشه این بحثو تموم کنیم_ بابا من که نگفتم بیا بکنمت که! اصلا نمیکنم! فقط بریم خونه لخت شو من کس و کونتو ببینم و جق بزنم منم کیرمو بهت نشون میدم تو جق بزن. اصلا کردن و دادنی در کار نیست! تازه توام یه انرژی میگیری تا اخر شب بکوب درس میخونی . مگه نه؟ بقیه هم که تا چند ساعت خونه نمیان کار نا فقط چند دقیقع طول میکشه! نظرت چیه؟حس کردم یه مایعی از توی کسم داره میاد بیرون و دارم خیس میشم . ابم داشت می اومد . تو این ۳ روزی که شمال بودم یه بارم خودارضایی نکرده بودم و حسابب حالم خراب بود و با این حرفاش حالم بد تر شد و داشتم وسوسه میشدم.با خودم گفتم حتی نیتونم واسش شرط بزارم که کسمو بخوره و منم در عوضش کیرشو ساک بزنم. تا حالا کسم خورده نشده بود و کیر کسیم نخورده بودم خیلی دوست داشتم انتحان کنم. کی بهتر از پسر دایی ادم که آشنا هم هست و نمیتونه به کسی بگه یا یه درصد ابروتو ببره؟_ چی شد بالاخره قبوله یا نه؟_ قبوله فقط یه شرط دارم. بهت نشون میدم ولی تو کس منو میلیسی اگه بخوای منم ساک میزنم واست.چشاش برق زد و با لبخند گفت چی بهتر از این؟_ولی از الان بگما سکس کانل نداریم . من تا الان به کسی ندادم و تمیخوامم فعلا نه کس نه کون بدم . فقط در همین حد نه بیشتر! کسیم متوجه نمیشه به کسی نمیگی_دیوونه! من اگه به کسی بگم ابرو خودمم میره هر چی باشه دختر عمه سکسی منی! نگران هیچی نباش توش نمیکنم!و دور زد و با سرعت برگشتیم خونه . دعا دعا میکردم بقیه زود نیان خونه و من ببینم اینکه یکی کستو بخوره و اینکه یه کیر تو دهنت بزاری چه حسی میتونه داشته باشه. قبلش فیلم سکسی زیاد دیده بودم و داستان زیاد خونده بودم ولی اولین بارم بود نیخواستم امتحانش کنم و همزمان حس هیجان و شوق و استرس داشتم. دو دل بودم و هی میخواستم بگم نمیخوام ولی هوس اینکه ‌کسم خورده بشه بدجور وسوسم کرده بود…رفتیم خونه و سیاوش گفت من میرم حموم سریع یه دوش بگیرم کیرمو صفا بدم بیام .منم رفتم دستشویی و کسم رو با ژل شستشوی واژن که از تهران اورده بودم حسابی شستم میخواستم تمیز تمیز باشه تا سیاوش حسابی برام بلیسه . خداروشکر پشمای بدنمم کانل تو تهران اپیلاسیون کرده بودماومدم بیرون و دیدن سیاوش هم وسط سالن وایساده و فقط یه حوله دور پاهاش پیچیده و بالای بدنش لخته . با دقت انالیزش کردم . یکم چاق بود ولی ته اونقدری که بد هیکل باشه . خودمم یه دختر ۶۵ کیلویی با قد ۱۶۳ بودم که چاق نبودم ولی رون و باسن بزرگی داشتم که تظر هر کسیو جلب نیکرد.یه لحظه داشتم پشیمون میشدم و اب دهنمو قورت دادم که سیاوش گفت منتظر چی هستی بیا دیگه دارم از کنجکاوی دیدن کست میمیرمقبل اینکه پشیمون بشم رفتم جلو . یکم خجالت میکشیدم ولی راه برگشتی نبود و به شدت هم حشری شده بودم. استین کوتاه و شلوار لی پام بود.با لبخند به سر تا پام نگاه کرد و گفت خب سریع شلوار و شرتتو در بیار که دیگه طاقت ندارمحتی خجالت میکشیدم جلوش شلوار در بیارم_ میرم تو اتاق در میارم میامهمینجور که راه افتادم برم دستمو گرفت و با خنده گفت : بابا کس طلا من که قراره کس و کونتو کامل ببینم توام کیر منو ببینی دیگه چرا بری تو اتاق در بیاری؟با بی میلی رفتم گوشه سالن و پشتمو کردم بهش . سنگینی نگاشو رو خودم حس میکردم دکمه شلوارمو باز کردم و اروم از پیام در اوردم . قلبم تند تند میزد و استرس و خجالت با هیجان و ذوق ترکیب شده بود . شرتمو اروم کشیدم پایین و در اوردم . از شدت خجالت بدنم داغ شده بود . هی نیخواستم لباسمو بکشم پایین تر تا روی کونم رو بپوشونه و سیاوش کونمو نبینهیه دستم رو گذاشتم روی کسم و اروم برگشتم سمتش که یهو قلبم وایساد . سیاوش لخت مادر زاد جلوم وایساده بود و حولش افتاده بود رو زمین . بلند نفس نفس میزد و چشاش خمار و حشری بود . کیرش کامل راست نشده بود ولی شل هم نبود . کیر درازی نبود ولی کلفت بود . حس میکردم اگه اینو تو دهنم بزارم نفسم میبره و خفه میشم . طول کیرش شاید ۱۵ سانت یا تهایت ۱۶ ۱۷ بود . ولی قطرش کلفت بود . دو تا تخم بزرگ زیر کیرش بود که یکیشون پایین تر از اون یکی بود .به زور نگاهمو از کیرش گرفتم ._ چی شد پسند کردی؟ و خندید . حالا اون دستتو از رو کست بر دار بابا هلاک شدم بزار مام ببینیمشدستم یکم میلرزید . از رو کسم برداشتمش ._ جوووووون چه تپلیه! خوشمزه هم به نظر میاداااناخواداگاه لبخندی رو لبم اومد ._ خب بشین روی مبل پاهاتو باز کن توشم ببینیم لذت ببریم!با خجالت روی مبل نشستم و پاهامو باز کردم و دو طرف مبل گذاشتم .حسم هم بد بود هم خوب . استرس ، خجالت و خوشحالیاومد جلوی مبل نشست رو زمین . چشامو دوختم به کیرش که راست تر شده بود. لبمو کاز گرفتم . دلم میخواست بعد اینکه کسمو خورد سریع من برم سراغ ساک زدنش تا بفهمم خوردن کیر چه حسی میده_به به! به این میگن کس! چه سوراخ کوچولویی داره کست مانا!چشاش قرمز شده بود . استرسم لحظه به لحظه بیشتر میشد.با دستای مردونش دو طرف گوشتای کسمو گرفت و کسم رو باز تر کرد . چوچولم نبض داشت و حس خوبی میداد._ ای جااااانم به این کس! چقدرم توش سرخه!یه سیلی اروم رو کسم زد و گفت : من کس زیاد دیدم ولی این جوون ترینشه . تنگ…خوشگل … خوردنی!و قبل اینکه چیزی بگم سرشو اورد جلو و از بالای چوچولم تا بالای سوراخمو یه لیس جانانه زد. وااااای که چه حالی داد . هنوز که یهش فکر میکنم حشری میشم.سرشو اورد عقب و گفت : ببین چه کس جیگری تا الان تو شرت فامیل ما بوده و ما ندیدیمش! بزار یه عکس ازش بگیرم…و سریع گوشیشو از روی میز کنارش برداشت. سریع دستمو گذاشتم روی کسم و گفتم نه نه اصلا نمیشه . عکس نگیز_ بابا به هیچکس نشون نمیدم! فقط میخوام تو گوشیم باشه وقتی حالم خیلی خرابه به یاد کست جق بزنم . این کس هیچ جا گیر نمیاد! انقدر جوون و قشنگ! کسِ کیر نخورده! تا حالا چیزی کردی توش مانا؟_نه. توی کونم انگشت کردم ولی تو کسم هیچی_ای جاااااانم! به موقعش کون خوشگلتم چک میکنم. کستو با دو تا دست تت جایی که میتونی باز نگه دار مانا یه عکس بگیرم که این کس دل مارو برده!دیگه مخالفت نکردم و بازش کردم : قیافمو اصلا ننداریا! این عکسم واسه کسی نفرست ._ ای به روی چشمو عکس گرفتگوشیشو گذاشت اونور و باز اوند جلو . دوباره یه لیس زد که این دفعه اه ارومی کشیدم ._ جوووون دوس داری؟هیچی‌نگفتم و لبخند زدم . شروع کرد به میک زدن چوچولم . اروم چوچولمو بین لباش میگرفت و میکشید بعد ول میکرد. از لذت اون موقع هر چی بگم کم گفتم! کسایی که کسشون خورده شدن میدونن چه لذتی داره مخصوصا بار اول. ناله های اروم میکردم و خجالتم کمتر شده بود. هر چقدر بیشتر چوچولمو میک‌میزد ناله هام بلند تر میشد . زبونشو مالید به سوراخ کسم و هی لیس میزد . نفسای داغش به کسم میخورد و خیلیییی برام لذت بخش بود. پاهامو ناخواداگه روی شونش گذاشتمزبونشو لول میکرد تو سوراخم . دوباره از اول کل کسمو لیس زد .چوچولمو میک زد و من‌هر لحظه بیشتر لذت میبردم.آه بلندی کشیدم و پاهامو که پشت سرش بود بهش سرش فشار دادم تا بیشتر به کسم بچسبه ‌ جفتمون بلند بلند نفس میزدیم و یه جاهایی که لذت زیادی میبردم جیغ های ارومی میزدم. کسم خیس و خیس تر میشد . یکی از بهترین حسایی بود که طول کل عمرم داشتمبالاخره با آه بلندی که کشیدم ارضا شدم و جیغی زدم . ازم فاصله گرفت و چشمکی بهم زد : چطور بود کس طلا؟همونجوری که نفس نفس نیزدم و بی حال روی نبل افتادم بودم گفتم : عالی بود . لعنتی تا الان چند تا کس لیسیدی اینجوری حرفه ای هستی؟_ کس که زیاد لیسیدم ولی مال تو بهترینش بود جیگردستمالی برداشتم و اب کسمو یکم پاک کردم ._ خب حالا نوبت چیه؟با یکم خجالت به کیر کلفتش نگاه انداحتم ‌._ جووووون! شما هم قراره حسابی به کیر ما حال بدی نه؟ ببین تو چون بار اولته کامل بلد نیستی ولی من خودمم کمکت میکنم و میکنمش تو دهنت تا یاد بگیرییکم میترسیدم چون نمیدونستم خوردن کیر چجوریه . ففط تو فیلمای سوپر دیده بودماومد روی مبل کنارم نشست و گفت زانو بزن جلوی پام .رفتم جلوی پاش نشستم و اون پاهاشو کامل باز کرد . تخماش جلوی چشمم بود ._ خب خانوم کوچولو یکم تف بزن کف دستت کیرمو بمالدستمو تف زدم و از بالا تا پایین کیرش کشیدم . حس خوبی داشتم . قسمت کلاهک کیرش بزرگتر بود . دو سه بار کشیدم که گفت : اه تو که تف نزدی اصلا! باید حسابی خیسش کنی! من کس تورو یه جور خوردم داشتی بیهوش میشدی توام به حرفم گوش کن تا یه حالی هن به ما برسه . زبونتو بیار بیرون ببینم!نمیدونستم میخواد چکار کنم و زبونمو بیرون اوردم که یهو اومدم جلو و تف کرد وسط زبونم . متعجب از کاری که کرده بود سریع زبونمو بردم تو و با اخم گفتم چکار میکنی_ خفه شو به حرف گوش کن فقط!ازش ناراحت شدم و چشم غره ای رفتم ._ زبونتو بیار بیرون دوبارهزبونمو نیاوردم که یهو با سیلی که به طرف راست گوشم خورد برق از سرم پرید . چتد ثانیه شوک بودم که داد زد مگه با تو نیستم زبونتو بیار بیرون کیرمو خابوندی!!!داشت گریم میگرفت .نمیدونم چرا یهو اینقدر وحشی شدزبونمو از ترس بیرون اوردم . قلبم تند تند میزد .اومد جلوی جلو و یه تف غلیظ انداخت وسط زبونم . حدلم داشت بد میشد ولی جرعت نداشتم کاری کنم ._ حالا تف کن وسط دستتتف کردم وسط دستم. دستمو گدفت و گذاشت روی کیرش و بالا پایین کرد دستمو . از ترس نمیتونستم حرف بزنم .ازش ناراحت بودم_ افرین دختر خوب! دوباره تف بزن به دستت .باز تف زدم و این دفعه خودم کشیدم روی کیرش .از بالا تا پایین می کشیدم و هی به سیاوش نگاه میکردم میترسیدم کاری کنم عصبی بشه و باز سیلی بزنه. نفس نفس میزد._ بسه!دوباره صورتمو گرفت و تف کرد تو حلقم . اشکم داشت در می اومد ._حالا بخورش! دندون نزنیا! دندونت بخوره به کیرم کشتمت فهمیدی؟سرمو از ترس تکون دادم و نوک کیرشو گذاشتم رو دهنم . به شدت میترسیدم .اروم سرمو بردم پایین و کیرشو توی دهتم فدو کردم. تا چند سانت اول کیرش تو دهنم بود . حس کردم دهنم پر شده تا حدی . حس بدی نداشت.کیرشو از دهنم در اوردم و دوباره کردم تو . این دفعه چند سانت بیشتر . تا وسطای کیرش تو حلقم بود. از همون پایین به سیاوش نگاه کردم . دستاشو زده بود پشت سرش و به من زل زده بود و نفسای بلند میکشید. دو سه بار کیرشو تو دهنم جلو عقب کردم . نیترسیدم دندونم بخوره به کیرش . از دهنم در اوردم یکم با دست مالیدم و بالا پایین کردم و باز کردم تک حلقم . بیشترش توی دهنم بود و داشتم خفه میشدم . چشام از حدقه زده بود بیرون . دهنم پرِ پر بود .چند سانتی از کیرش بیرکن مونده بود و نمیتونستم توی دهنم جا یدم . سرمو با خشونت فشار داد روی کیرش و داد زد : همرو بکن تک دهنت!داشتم میمیردم . دستامو روی دستاش گذاشتم و سعی کردم از خودم‌جداش کنم و کیرشو در بیارم ولی انقدر سفت منو گرفته بود که نمیتونستم . نمیتونستم نفس بکشم . دستمو روی زمین کوبیدم و تکون میخوردم تا ولم کنه . بعد از چند ثانیه ولم کرد که کیرش اط دهنم اومد بیرون . یه تف کشدار از دهنم به کیرش وصل بود و کیرش حسابی خیس بود . یه نفس بلند و عمیق کشیدم مثل کسی که سرش زیر اب بوده و داشته خفه میشده. بعد چند ثانیه که حالم جا اومد با عصبانیت گفتم :قرار ما این نبود این مدلی وحشی بازی در بیاری! داشتم میمیردم!با خونسردی نگام میکرد : دهنتو ببند! الان نمیتونی زیرش بزنی ! باید تا وقتی ابم بیاد واسم بخوریش حتی اگه بمیری!چشام از شدت نفس تنگی اشکی بود و از ترس قلبم تند تند میزد ولی نمیتونستم کاری کنم ._ در ضمن کیرمو باید تا تهِ تهش بکنی تو حلقت! اینجوری به درد خودت میخوره! تا ته! ۱ سانت از کیرم نباید از دهنت بیرون بمونه!چیزی نگفتم و با اخم نگامو ازش گرفتم ._ بخاب روی زمین!چشام گشاد شد: چی میگی دیوونه شدی ؟_ میخوام بکنمش توی دهنت! تو بلند نیستی خودم باید وارد عمل بشم!_ نمیخااام همونجوری روی مبل بشین میخورم واست_ببین مانا یا میخوابی یا کشتمت! زود باش!زیر قولت نزنخوابیدم روی زمین و تو دلم داشتم فحش میدادم بهش: چکار میخوای بکنی؟_ تو کارت نباشه فقط بخوابدیدم اومد بالای سرم و پاهلشو دو طرف صورتم گذاشت روی زمین. کیرشو با دست گرفت . از پایین زل زده بودم به کیرش که دیدم داره میاد روی صورتم . قبل اینکه تکون بخورم تو چند سانت بالا تر از صورتم نشسته بود و کیرش فقط چند سانت بالا تر از صورتم بود ._ دهن کثیفتو باز کن!_ توروخدا خودم واست ساک میزنم روی مبل اینجوری نکن!_ تو بلد نیستی دهنتو باز کنگریم گرفته بود. با کیرش دو تا ضربه اروم به صورتم زد. لعد دو تا ضربه به لبام . دهنمو باز کردم و قبل اینکه به خودم بیام دیدم روی صودتم نشست و کیرش تا ته رفت توی حلقم . خاستم جیع بزنم ولی نمیتونستم .با تخماش و کونش روی صورتم رو کامل گرفته بود و کیرش تو دهنم رفته بود .حس به شدت بدی داشتم . بعد چند ثانیه شروع کرد به بالا پایین رفتن و کیرش اط تو دهنن بیرون می اومد و تو صدم ثانیه تا ته میرفت تا ته حلقم . هر وقت بالا پایین میرفت تخماش میخوردن به چشام . سعی میکردگ با دستم سیاوش رو هل بدم تا از روی صورتم پاشه ولی زورم نمیرسید و جز جیغ های اروم زیر کیرش هیچکاری نمیکردم . تا یکم‌میرفت بالا می اومدم جیغ بزنم که سریع دوباره می اومد پلیین و کیرش تا ته نیدفت تو حلقم و جز جیغای اروم هیچی از دهنم خدرج نمیشد ._ ای جاااان . حالا شددددد! از اولم خودم باید میزدشتم تو دهنت . اییییی که چه حالی میده! بخور عوضی حسابی بخور! باید زیر کیر من خفه بشی! نفست بره!اینا رو بلند بلند داد میزد و مثل دیوونه ها بالا پایین میشد . پاهامو محکم روی زمین می کوبیدم و تکون میخوردم و سعی میکردم با دستام هلش بدم تا بلند بشه .تا چند سانت میرفت بالا سعی مسکردم با بینیم نفس بکشم که حدتقل خفه نشم زیرش .صدای نفس نفساش و صداهای نامفهوم و ناله مانند من خونه رو پر کرده بود . دهنم پر تف شده بود و هز باز که کیرش تا ته میرفت تو دهنم بیشتر دست و پا مززدم .بعد چند دقیقه بلند شد و دیدم که رفت بالا و از صورتم فاصله گرفت . اولین کاری که کردم این بود که سرقه کردم و تند تند نفس میکشیدم . گریم گرفته بود و اشک از چشام می اومد . کل صورتم از تف و خیسی کیرش خیس بود . گلومو گرفتم و سرفه کردم . گریم بند نمی اومد و به شدت شوکه بودم . رفت توی اشپزخونه و یه لیواان اب اورد و من سرسع ازش گرقتم و خوردم. بعد ۱ ۲ دقیقه که یکم حالم جا اومد با خشونت رفتم سمتش و با گریه گفتم خیلی آشغالی نزدسک یود بمیرم!خندید و گفت: نترس نمیمیری من اینکارو بالای صد بار انجام دادم . چقدر ناز داری تو! چبزی نیست که!بعد دستشو اروپ گذاشت پشت کمرم و گفت برو یه اب به صورتت بزن اروم میشیهلش دادم اونور و با عصبانیت رفتم صورتمو شستم. برگشتم بیرون و بدون اینکه به سیاوش که داشت کیرشو میمالید نگاه کنم با اخم رفتم سمت شورت و شلوارم که بپوشم ته با حرف سیاوش خشکم زد : گجا با این عجله؟ من که هنوز ابم‌نیومده!_ با حیرت برگشتم سمتمش: چقدر تو پررویی! قراره ما این بود که فقط واسه هم دیگه بخوریم من دیگه کاری به ارضا شدنت تدارن انقدر وحشی بازی در میاری! قرارمون این نبود مثل وحشیا بکنیش تو دهنم من دیگه ساک نمیزنم برو جق بزن ارضا میشی._ منم نگفتم ساک بزن! به اندازه کافی کردمش تو دهنت دیگه خودم ساک نمیخوام اصلا! حال نمیده دیگه!شورتم از دستم افتاد رو زمین. اب دهنمو قورت دادم :و… ولی من گفتن که اصلا … ن… نمیزارم بکنی ! عمرا اجازه بدم!و با سرعت شرتمو پوشیدم_من که نگفتم میخوام بکنمت! اصلا کیرمو نمیکنم تو سوراخت!برگشتم سمتش و با بی حوصلگی گفتم: یعنی چی؟ ولم کن برو از خونه بیرون بزار منم درسمو بخونم_ شما تا من ارضا نشم هیچ کاری نمیکنی! نه درس نه هیچی! شرتتو چرا پوشیدی؟ در بیار بابا هنوز کارم تموم نشده! نمیکنمت که خره!با ترس و صدایی پر از لرزش گفتم : نمیخوام! شرتم پامه الان شلوارمم پام میکنم! دیگه بسه سیاوش اصلا از اولشم اشتباه بود اگه نیدونستم انقدر وحشی هستی همون ساک هم نمیزدم!اومد جلو و شونه هامو گرفت تو دستش: مانا… عزیزم ببین من هنوز ارضا نشدم! نیاز دارم ارضا بشم ! من ابم زود نمیاد دست خودم‌نیست. میدونم وحشی بازی در اوردم ولی کیف سکس به همین وحشی بازیاست دیگه! الانم نمیخوام بکنم تو سوراخت به جان خودم … تو فقط بیا من سورتخ کونتو هنوز درست حسابی ندیدم فقط دادی کوستو بخورم واست. سوراخ کونتو میخورم یکمم کیرمو فقط میمالم بهش ارضا میشم چند دقیقه ای! بیا دیگه اذیتم نکن خوشگلمبا اخم نگاش کردم: نمیخوام! کیرتو که اصلا نمیزارم بمالی ! با اون وحشی بازیات عمرا بزارم دیگه حتی نگام کنی!_از رو شرت میمالم خوبه؟ اول از رو شرت میمالم رو سوراخت کیرمو بعد شرتتو در میاریم کونتو میخورم و ابم میاد. نگران هیچی نباش! اعتماد کن بهم کس طلابا دو دلی نگاش کردم. یاد حالم وقتی داشت کسمو نیخورد افتادم و یاد لذتش. دوست داشتم ببینم لیسیدن کونم چه حسی میده‌ . بعدم کیرشو که نیخواد از رو شرت بماله پس عیبی نداره که . اذیت نمیشم اینجوری! تو همین فکرا بودم که گفت : خب؟ بیا اماده شو عزیزم ! بیا دیگه تا کیرم نخوابیده ! بخوابه کل لذتش میره باید از اول بکنم تو دهنتا! تو که نمیخوای دوباره خفه بشی؟با ترس نگاش کردم. یه نگاه به کیرش انداختم و رفتم روی زمین. شرتم پام بود ._ افرین عشقم! روی زانو هات بمون و کونتو بده عقب ! قنبل کن تا حداقل بتونم از رو شرتت سوراخت رو حسش کنم! راحت باش ! آفرین! عقب تر عقب تر! افررین ! سرتو بزاز روی زمین ! همینجوزی بمون! خبببکونمو تا جایی که تونستم داده بودن عقب و سرمو روی زمین گذاشته بودم و زیر چشمی سیاوش رو نگاه میکردم.اومد جلو کیرشو توی دستش گرفت و احساس کردم از روی شرتم داره نیناله به سوراخ کونم. یه حسی مثل قلقلک رو روی سوراخم داشتم که لذت بخش بود. چشامو بستم و اجازه دادم بماله. اونم اه های کوچیکی میکشید و کیرشو اروم اروم روی شرتم بازی میداد تا به سوراخ کونم برخورد کنه. حس گردم کسم باز داره خیس میشه._ ای جانم انقدر سوراخ خوشگلت گرمه که از رو شرتم داره حسم میکنم!چشام بسته بود و لذت میبردم که یهو حس کردم با دستش شرتم رو کنار زد . مثل فشنگ چشامو باز کردم و گفتم: نه نه! از رو شرت بمال! اینجوری نمیزارم_ اه عزیزم من که نیدونم توام خوشت میاد. بزار رو خود سوراخت بمالم بابا جفتمون بیشتر حال میکنیم . چیه از رو شرت؟ بزار بابا عزیزم توش که نمیخوام بکنم ایتجوری میترسی!با بی میلی نگاش کردم و اجازه دادم بماله! واثعا که خیلی بیشتر حال میداد تا از روی شرت! اروم اه و ناله نیکردم و کسم خیس تر میشد. اونم هی نوک کیرشو روی سوراخ من حرکت میداد و اه میکشید.تو حال خودم بودم که یهو فشار کوچیکی رو حس کردم و سریع عقبو نگاه کردم دیدم سیاوش داره نوک کیرش تو سوراخم فشار میده . با وحشت از جام بلند شدم و فهمیدم راهی جز فرار ندارم . سیاوش چشاش قرنز شده بود، رگ کیرش بیرون زده بود و حسابی راست شده بود . به معنای واقعی وحشت کردم . گفتم اگه ایتجا بمونم کونم رو سالم نمیزاره . با نهایت سرعتی که داشتم دویدم سمت اتاق که اونجا پناه بگیرم و درو قفل کنم. صدای دویدن سیاوش رو پشتم می شنیدم و با کیر راست شده پشتم می دوید . در عرض چند ثانیه منو گرفت و خندید: کجا میری جیگر؟ لامصب چقدر ناز میکنی! یه کون میخوای بدی دیگه. از اون موقع این همه امادت کردم این لوس بازیا چیه؟جیغ زدم و دست پا میزدم توی بغلش : سیاوش توورخدااا ! سیاوش من نمیتونم کون بدم ! قرارمون این نبود نامردی نکن! سیاوش قسمت میدم!ولی گوش نمیکرد و منو میکشید توی سالن: اروم باش! من نمیتونم تحمل کنم این حرفا فقط بیشتر حشریم‌میکنه که بکممت! دختر خوبی باش و راه بیاشروع کردم به گریه! مثل موشی که تو چنگ گربه افتاده و نمیتونه فراد کنه احساس بیچارگی میکردم . به غلط کردن افتاده بودم . اصن چرا با بقیه نرفتم بیرون از خونه و تنها موندم که گیر این اشغال نامرد بیفتم؟دستاشو چنگ مینداختم ولی ولم نمیکرد و محکم تر منو گرفتمنو محکم پرت کرد روی فرش . با التماس بهش نگاه کردم و از دیدن کیرش ترسیدم . طاقت نداشتم یه چیز به این کلفتی وارد سوراخم بشه. کلفت ترین چیزی که تا اون روز تو کونم رفته بود دو تا انگشتم بود!_سیاوش التماست میکنم! سیاوش نکن! تا دلت بخواد واست ساک میزنم! تا کسی نیومده حاضرم حتی چند ساعت کیرتو بخورم. اصلا بیا بشین رو صورتم ولی تو کونم نکن! سیاووووش!_مانا بفهم! من الان دیکه ساک زدن و هیچی ارضام‌نمیکنه! فقط باید بکنم توی کونت تا اروم بشم! نترس! دختر خوبی باش! تو کست نمیکنم نترس من فقط کون میخوام الان!به هق هق افتادم: سیاوش توورخدااا !ولی انگار کر شدده بود . کونمو به زور قمبل کرد و سدمو روی زمین گذاشت و من کاری جز گریه نمیتونستم بکنمصدای جر دادن شرتمو شنیدم . با سختی سرمو بزگردوندم و دیدم شرتم نصفه نیمه به پام اویزونه! اومد سراغ لباسم و استین کوتامو به شدت از تنم در اورد طوری که دستام در گرفت و سوتینمم باز کرد . سینه هام افتاده بیرون .منو تو یغل خودش گرفت و همزمان که به شدت و خالت دردناکی سیته هامو میمالید گردنمو لیس نیزد و گاز میگرفت . من فقط جیغ میزدم تا شاید دلش بسوزه ولی فایده ای نداشت! دوباره قمبلم کرد و شروع کرد به نالیدن نوک کیرش به سوراخم . فق گریه میکردم و میدونستم باید درد زیادی رو تحمل کنم. صدای تف کردنشو شنیدم و حس کردم سوراخ کونم خیس شده . اومدم برای اخرین بار با امید اینکه ولم کنه داد بزنم: سیاوش نکُ…آییییییییییییییییییییکه یهو با دردی که توی سوراخم پیچید بلند داد زدم . حس پر شدن سوراخمو داشتم و درد وحشتناکی پیچیده بود تو کونم. بلند داد میزدم و سیاوش اروم اروم خودشو بهم فشار میداد. نمیدونستم چقدد از کیرش تو کونمه ولی میدونستم مقدار زیادیش رو کرده که من اینطوری درد دارم . از شدت درد زجه میزدم و با دستم فرشو محکم فشار میدادم و گریه میکردم.هر لحظه حس میکردم کیرش بیشتر و بیشتر داره وارد سوراخم میشه و میره جلوتر . و هر چقدر بیشتر فشار میداد شدت جیغ و گریه های من بیشتر میشد. بعد چنو ثانیه نفس های داغش به کنار گوشم خورد و صداشو شنیدم: تموم شد عزیزم ‌. کُلشو ‌کردم تو! انقدد تکون نخور مانا. اروم باشولی من حس میکردم که دارم از درد نیمیرم و فقط گریه میکردم .چند ثانیه تو همون حالت کیرشو تا ته نگه داشت و موهامو از شدت تقلا رو کل صورتم ریخته بود زد کنار . فقط دلم‌میخواست ولم کنه هیچی نمیخواستمبعد چند ثانیه شروع کرد به جلو عقب کردن کیرش . دردم که یه ذره کم شده بود با این کارش دوباره شدت گرفت و صدای جیغم بالاتر رفت . نفس نفس میزد و تند تند کیرشو جلو عقب میکرد و من هی حس میکردم سوراخم خدلی میشه و پر میشه. درد وخشتناکی داشتم . سوراخم میسوخت و ذق ذق میکرد . به اینه ای که پشت من و سیاوش بود نگاه کردم . انقدر چشام اشکی بود که تار میدیدم . بلند بلند گریه میکردم . از توی ایته دیدم که کیر سیاوش تند تند میاد بیرون و میره تو و همراه با جلو عقب رفتن کیرش سوراخ منم کش میاد و میاد بیرون و باز میره تو . و شدید قرمز شده. کسم که از زیر کونم زده بود بیرون با هر تلمبه زدن سیاوش سوراخش باز و بسته میشد ‌. سیاوش که کیرشو میکرد تو تخماش محکم به کسم میخوردن و صدای بلندی ایجاد میشد. درد شدیدی داشتم .تو همین حین سعی کردم التماسش کردم: سیاوش دارم‌میمیرم! سیاوش کشتی منو بشهههههه! آی بسههه مردم بسه! و بلند تر گریه کردم . ولی فقط صدای نفس نفس زدنش و صدای شلپ شلوپ تلمبه زدنش و خوردن تخماش به بدنمو می شنیدم. ا&ادامه...نوشته: مانا

674