ورود

ثبت نام

loading...

باج گیری بعد از تجاوز

سلام من تازه عضو شدم و این اولین خاطره تلخ من هست که دارم مینویسم پس اگه بد شد ببخشیداز خودم اول بگم چاق هستم ولی چاق خوشتیپ سفید هستم و بچه مثبت نه اهل مشروب و شراب نه اهل دود و دمقضیه برمیگرده به زمانی که 12 سالم بود یه پسرخاله دارم که رابطه خوب و صمیمی داشتیم بابام شیفتی کار میکنه گاهی وقتا خونه هست گاهی وقتا دو شبانه روز خونه نیست.مامانم وقتی شبا بابام خونه نیست میترسید به پسرخالم میگفت بیاد خونمون بخابه پسرخالمم 4 سال از من بزرگ تره و هیکل گنده تری داره و قدشم بلنده.یک شب که اومد خونمون بخابه مامانم رفت بیرون خونه مادربزرگم حال مادربزرگم بد شده بود و من و پسرخالم تنها شدیم.اومد پیشم و گفت یه فیلم خش تو گوشیش هست و میخواد نشونم بده وقتی فیلم رو پلی کرد یه فیلم سوپر بود و گفت دوست داری امتحان کنی منم اون موقع بچه بودم چی میفهمیدم گفتم باشه پس گفت اول باید کیرمو بخوری مثل فیلمهکیرشو بیرون اورد یه کیر 16 سانتی به کلفتی متوسط اول از سرش شروع کردم بعد تا پایین رفتم خودر ته حلقم بعد مثل فیلمه براش لیس میزدم.بعد گفت لباساتا در بیار منم همشو در اوردم به غیر از شرت اومد نزدیک شرتمو به تا زانو داد پاین بعد به حالت داگیم کرد و تف انداخت به سوراخ کونم و اروم اروم کرد تو کونم اولش درد داشت ولی بعدش که همش رفت تو و نگداشت تا جا باز کنه بعد شروع کرد تلنبه زدن اروم اروم تا ابش اومد و روی باسنم خالی کرد.بعد از اون شب هرموقع خونه مون خالی میشد میومد منو میکرد حتی خونه خودشون تو خرابه تو ماشین تا یک سال البته ماهی شاید یک یا دوبار پیش میومد این کارا اولش لذت میبردم ولی بعدش دیگه خسته شدم یک روز که خونمون خالی بود و مامانم رفت خونه مادربزرگم و به پسرخالم گفت بیاد که من تنها نباشم اومد خونمون همین که اومد تئ خونه شروع کرد لخت شدن و گفت که منم لخت شم مقاومت کردم و گفتم نه با ذکر دلیل و اینا بعد گوشیشو در اورد و فیلمای منو نشون داد هم از ساک زدنم و هم از کردنم گفت اگه ندی این فیلمارا به دوستام نشون میدم و میگم بیان تورو بکنن خیلی ناراحت و ترسیده شدم و گفتم باشه بعد لخت شدم و کیرشو ساک زدم و بعد از تو اشپز خونمون روغن زیتون اورد و ریخت روی باسنم و سوراخ کونم به حالت داگی حسابی کردم بعد خابید روی زمین و گفت بشین روی کیرم و منم نشستم و شروع کردم به بالا و پایین رفتن بعد یه مدت نشست روی مبل و گفت بشینم روی کیرش و کردتوم و شروع کرد به تلنبه زدن بعد منو خابوند روی زمین و پاهامو انداخت روی شونش و کیرشو کرد توم و شروع کرد به تلنبه زدن تا ابش اومد و ریخت تو کونم یه مدت همین روال بود حتی یک بار ابشو ریخت تو دهنم.دیگه خسته شده بودم باخودم گفتم این دفعه که اومد محکم جلوش وایمیستم و میگم نه. یک روز دوباره اومد خونمون و کیرشو دراورد و گفت بشین ساک بزن گفتم نه گفت فیلماتو پخش میکنم گفتم به جهنم و خودشو جمع کرد و از خونه رفت بیرون سه سال باهم قهر بودیم اونم فیلمارو پخش نکرد نمیدونم پی کارشون کرد حالا دوسال اشتی کردیم و رابطه پسرخاله ای باهم دارین و از اون گذشته دیگه حرفی نزدیم.شیش سال بود که این قضیه رو به کسی نگفته بودم حتی دوست صمیمیم البته دوست صمیمیم ندارم حالا خودمو خالی کردم ولی بازم وقتی بهش فکر میکنم ناراحت میشم.نوشته: آقای محترم
loading...