آقا پارسا و پسر عمو جلیل

سلام خدمت دوستای شهوانیالان که اینو مینویسم من پارسا ۱۹ سالمه و پسرعموم مهدی ۲۳ سالشهخودم حسابی سفیدم و مهدی سبزهمن از ۱۰ سالگی از طریق پسرعموم با مسائل سکسی آشنا شدم و بعد از اون تا همین الان بهش کون میدم! اینم بگم که تا قبل این داستان رابطمون درحد لاپایی بود و من حسابی عاشق لاپایی دادن شده بودم البته هنوزم عاشقشم ولی خب خیلی هم دلم میخواست سوراخ کونمو بهش بدمدبیرستانی که مهدی می‌رفت نزدیک خونه ما بود و منم اون‌موقع راهنمایی بودم، همیشه فصل امتحانات مدرسه مارو از هم دور می‌کرد و حسابی تو کف می‌موندیم، مخصوصا من که معتاد کون دادن شده بودمخلاصه تو امتحانای خرداد بود و روزی که آخرین امتحانمو داده بودم رفتم دم مدرسه مهدی دنبالش تا از خالی بودن خونمون (تا ظهر که بابا مامانم از سرکار بیان) استفاده کنم و دلی از عزا در بیارم، تقریبا نیم ساعتی معطل شدم تا مهدی از مدرسه زد بیرون و تا منو دید از دوستاش جدا شد و اومد سمت من سلام احوال کردیم و دیدم حالش میزون نیس‌ و گفت که امتحانشو خراب کرده و اعصابش خورده منم گفتم بابا بیخیال بیا بریم خونه یه پلی‌استیشن بزنیم ولی گفت نه باید بره خونه و دوروز بعدش باز امتحان داره و هرچی اصرار کردم نیومدحسابی خورد تو ذوقم چون واقعا تو کف بودم و به یه سکس خوب نیاز داشتم که روم بخوابه و کیرشو بزاره لای پاهام و تلمبه بزنه تا ارضا شم آخ که چه حالی بهم میداد گرمای کیر خوشگلش لای پاهای سفیید و سکسی من اما تو حسرتش موندم اون روز و حسابی عصبی بودماینم بگم اونموقع تازه علاقه به زن پوشی پیدا کرده بودم و حسابی با پوشیدن جورابای بلند و سکسی یا پوشیدن شورتک‌های رنگی و شورتای لامبادا کییف میکردم و وقتی خودمو توی اون لباسا میدیم خیلی حشری میشدم اما تاحالا جور نشده بود واسه مهدی بپوشمشون واسه همین خیلی دلم میخواست واسه اون بپوشمشونگذشت تا حدود یه هفته بعد از این قضیه خبری از مهدی نداشتم‌ تا اینکه یه روز صبح وقتی طبق معمول تنها بودم و رفته بودم دوش و اومده بودم زنگ خونرو زدن منم برداشتم دیدم مهدی پشت دره و حسابی خوشحال شدم در حیاطو زدم و سریع حوله رو انداختم اونور و یه شلوارک مشکی تنگ و چسبون بدون شورت پوشیدم با یه تیشرت و رفتم در ورودی خونرو باز کردم، مهدی خوشحال با چندتا کتاب تو دستش و یه کوله روی دوشش اومد تو و وسایلشو روی مبل گذاشت و گفتم چیشده چرا انقدر خوشحالی!؟ گفت امتحانام تموم شد و اون امتحان هم با معلمش صحبت کردم و گفت نمره امتحانت ۱۳ شدی ولی چون میان ترمت خوب بوده و کلاسی هم اوکی بودی اگه بتونی تحقیق خوبی مربوط به درس بیاری نمره رو ۱۸ بهت میدمگفتم خب پس خوبه اینجوری دیگه غصه این درس هم نداری گفت آره دیگه اومدم خونه شما تحقیقو پرینت بگیرم که فردا ببرم تحویل بدم، من که حسابی تو کف بودم گفتم الان که خودش با پای خودش اومده باید از فرصت استفاده کنم البته با اون شلوارکی که من پوشیده بودم و ساق پاهای سفید و شیو شده‌ام خودش حسابی تحریک کننده بود اما خب فعلا خبری از آقا مهدی نبود!تا اینکه رفتیم پشت سیستم تو اتاق بابا مامانم نشستیم و مهدی یه فلش داد بهم گفت اینو وصل کن منم از فرصت استفاده کردم رفتم زیر میز به بهونه وصل کردن فلش تا جایی که میشد کونمو قمبل کردم و حس میکردم که یه زره از چاک کونم هم زده بیرون و کلی طولش دادم تا مهدی قشنگ تحریک بشه و تا اومدم بالا و نشستم رو صندلی دیدم بلههه این کون کار خودشو کرده و مهدی کیرشو تو شلوارش جا به جا کرد بعد نشستم رو صندلی کنارش و فلشو باز کردم داشتم دنبال فایلش میگشتم که یهو چندتا فایل فیلم با اسمای دری‌وری دیدم خود مهدی هم متوجه شد و هول کرد و گفت برو تو اون پوشه اینجا نیس منم رفتم تو پوشه و زدم پرینت بعد بهش گفتم اون فیلما چی بودن؟ گفت کدوم فیلما!؟ گفتم همونا دیگه چرا هول کردی!؟ گفت نمیدونم بعد برگشتم یه پوشه عقب و گفتم ایناها اینارو میگم گفت آها چیز خاصی نیس یکی از دوستام ریخته برام منم گفتم پس منم میخوام ببینم دیگه گیر دادم اونم دید راهی نداره گفت باز کن ببین یکی رو باز کردم دیدم سوپر و وقتی زدم جلو دیدم مرده داره با انگشتاش سوراخ زنه رو باز میکنه و با سوراخش ور میره و بعدش هم کیرشو گذاشت توی کون زنه و اونم حسابی حال میکرد منم حسابی تو بحر فیلم بودم و دودول ۱۲سانتیم هم حسابی سفت شده بود حواسم به مهدی نبود اصلا که یهو برگشتم دیدم مهدی کیرشو درآورده و داره جق میزنه منم با دیدن کیر خوشگل و ۱۷ سانتیش دیگه از خود بی خود شدم و گرفتمش تو دستم و شروع کردم به مالیدن کم‌کم مهدی هم شروع کرد مالیدن رون‌ها و کونم و منو بلند کرد و با لباس نشوند رو کیرش چون شورت پام نبود قشنگ کیرشو لای کونم حس میکردم اونم کونمو حسابی ‌مالید و منم کونمو بهش فشار میدادم و لذت میبردم بعد در گوشم گفت دوس داری سوراختو مثل فیلم برات باز کنم!؟ گفتم ‌نمیدونم میترسم درد داره گفت نه من بلدم کاری میکنم مثل اون زنه توی فیلم کیف کنی گفتم اگه درد داشت قول میدی بیخیال بشی!؟ گفت آره فقط باید قبلش یه کاری کنی گفتم چیکار گفت باید بری خودتو خالی کنی خلاصه برام توضیح داد منم رفتم قشنگ خودمو تمیز کردم و یهو به سرم زد جورابای سکسیمو براش بپوشم تا خودمم بیشتر لذت ببرم! رفتم تو اتاق خودم لباسام درآوردم و فقط یه جفت جوراب مشکی شفاف که تا روی رونم بود پوشیدم و کونم و بالاتنم لخت گذاشتم وقتی خودمو که تو آینه دیدم حسابی حشری شدم رفتم سمت اتاق یه کم استرس داشتم یهو دیدم مهدی کامل لخت شده و روی تخت دونفره دراز کشیده و داره با کیرش ور میره منم رفتم سمتش تا منو دید گفت اووووف جووووون چه کوووونی چه دختر خانومی چه جیگریییی چه چیزییی شدییی بیا روی تخت رفتم کنارش کونمو دادم سمتش اونم حسابی کونمو مالید و انقدر زد روش سررخ شد و با سوراخم بازی میکرد بعد کیرشو گذاشت لای کونم منم کونم دادم عقب و اونم یه آااه کشید بعد گفت پاشو قمبل کن ببینم اونجوری که زیرمیز قمبل کرده بودی منم واسش قمبل کردم و اونم شروع کرد سوراخمو و لای کونمو لیسیدن اوووف من که تو ابرا بودم و صدای نفس نفسم بلند شده بووود مهدی هم حسابی لیس میزد و زبونشو میکرد تو سوراخم انقدر بهم حال میداد که حس می‌کردم هرلحظه ممکنه ارضا شم بعد از اینکه حسابی منو لیسید اومد دراز کشید و اشاره کرد که کیرشو ساک بزنم منم تو ساک زدن حرفه‌ای بودم کیرشو گذاشتم دهنم و خوووب واسش ساک میزدم تخماشو میلیسیدم و کیرشو تا تهه حلقم میکردم و اونم حسابیی داشت حال میکرد و صدای آه و اوهش در اومده بود!بعد گفت کافیه باید برم سراغ سوراخت رفت از توی کیفش یه کرم آورد و وقتی اومد دیدم‌ کاندوم هم دستشه پیش خودم گفتم این دیوث خودش به قصد گاییدن سوراخ من اومده بود که اینقدر مجهزهخلاصه دوباره سوراخ کونمو لیسید و انگشتشو کرم زد و آروم کرد تو یه ذره درد داشتم اما همینجور ادامه داد و با دودولم هم بازی میکرد بعد از چند دقیقه انگشت دومو کرد و بعد سوم و گفت خب دیگه وقتشه منم ترسیده بودم چون واقعا با انگشتاش هم درد داشتم چه برسه به کیرش مهدی کیرشو کاندوم کشید و حسابی چرب کرد منم تو حالت داگی حسابی کونمو داده بود عقب اونم کیرشو یه کم دم سوراخم بازی بازی داد و آروم کرد تو سرش که رفت تو زیاد درد نداشتم اما‌ بعد یهو خیلی درد کشیدم ولی مهدی گفت تکون نخور خوب میشه و یه کم با سینه و دودولم بازی کرد و بعد چند دقیقه یه ذره دیگه جا کرد بازم دردم اومد ولی اون بازم با بازی کردن با نوک سینه هام تحریکم میکرد و همینجوری آروم آروم تا ته جا کرد تو کونم و چند دقیقه نگه داشت بعد شروع کرد تلمبه زدن هربار میزد یه ذره کونم تیر میکشید ولی بعد از چند دقیقه آرومتر شد و کم کم داشتم لذت میبردم و خوشحال بودم که هم سکس سوراخی رو دارم تجربه میکنم هم دختر بودنودیگه کامل دراختیارش بودم اونم آه میکشید میگفت جوون قربون این کونت برم تو جنده منی و تندتر تلمبه میزد کم کم خودم واسش عقب جلو میکردم و حسابی حال میکرد و از کونم تعریف میکرد میگفت عجب کووونی شدیی دیدیی سوراختو هم خودم باز کردم تو همیشه کونی منی دیگه کونت سایز کیرم شده منم گفتم جووون آره این کون همیشه مال خودته من معتاد کیرتم گفت آخخخ جووون آره تو کونی منی زیرخواب منی و تلمبه هاش تندتر شد بعد کیرشو کشید بیرون منو خوابوند و کاندومو درآورد و کیرشو گذاشت لای پام چون میدونست اینجوری ارضا میشم چندتا تلمبه که زد من ناله کنان ارضا شدم و خودشم یه ذره بعد لای پامو با آب داااغش پررر کرد و گفت اوووف جوووون عجب کونی کردم منم بیحال افتاده بودم که اومد کمرو بوس کرد و رفت خودشو تمیز کنهمنم بعد از اون رفتم خودمو تمیز کردم و مهدی اومد گفت جون خیلی حال داد دیگه از این به بعد همیشه از سوراخ میکنمت خیلی تنگی جوراب‌هاتم خیلی سکسی بود گفتم جوون بکن قربون کیرت برمبعد لباس پوشید و گفت دیگه امتحانام تموم شده تا آخر تابستون حسابی میکنمت بچه خوشگل و بوسم و کرد و رفتبعد از این هم سکسای خیلی خوبی داشتیم ولی خب این یادگاری موند چون هم اولین زنپوشی بود هم اولین سوراخی هم بعد از کلی تو کف بودن!اگه دوست داشتین بازم براتون داستانامو میزارم!تازه نوشتنو شروع کردم اگه ایرادی هست دوستان بگن که اصلاحش کنم شما هم لذت ببرینمرسی‌ وقت گذاشتیننوشته: parsa

121