چرا دیلدو ,من که هستم خانم معلم

وقتی دیدم که خانم معلم خیلی حشری شده و دلش بدجوری کیر میخواد ,من دیدم که چطور با دیلدو به چوچولش میماله کوس اش خیس خیس شده بود