کون کردنی دختر ایرانی

کیرم رو از کونش خارج نکردم یه روز که محل کارم بودم تو واتزاپ یک ویدیو برام ارسال کرد ویدیو رو که باز کردم یه فیلم نیمه سکسی بود که یه مردی که زن داشت داشت با زن بیوه همسایه عشقبازی میکرد ویدیو که داشتم تماشا میکردم گفت وای ببخشید اشتباه فرستادم گفتم مثل اینکه بدت نمیاد گفت آره شبا که با بهار سکس میکنین کل صداش تو اتاق خواب منه و کلا مریض شدم من عاشقتم میخوام یک بار داشته باشمت بهش گفتم مگه دختر نیستی گفت دخترم ولی حاظرم به خاطر عشقم هرکاری که بگی بکنم یه سکس تلفنی داشتیم و بعد اون برام عکسای سکسی خودش رو میفرستاد من مکانی به غیر خونه نداشتم و آدم خیلی ترسو ای بودم تا اینکه یه روز همسرم گفت فردا قراره برم خونه مادرم صبح میرم و شب تو هم بیا اونجا خونه مادر همسرم کرج بود من با مینا هماهنگ کردم که صبح آماده باشه صبح منم مرخصی گرفتم و از خونه با همسرم خارج شدم و اونا رو به مترو صادقیه رسوندم و فورا برگشتم خونه و بهش خبر دادم که بیاد اونم با لباس دانشگاه از درب آپارتمانشون خارج شد و من چون در رو باز گذاشته بودم اومد داخل خونه تا وارد شد تو اغوش گرفتمش و محکم بغلش کردم ولی خیلی ترسیده بودم صبح ساعت 8:30بود و پدر و مادر و برادر و کلا خوانواده مینا خواب بودن و مینا تو خونه من بود بردمش اتاق پشتی که به دیوارهای بین واحدها خیلی فاصله داشت هم من و هم مینا اولش خیلی ترسیده بودیم ولی تا ساعت 5عصر وقت داشتیم و این عالی بود تو خونه یه صبحانه مختصر خوردیم و مینا هم لباسهاش رو عوض کرد از زیر مانتو یه ساپورت فوقلعاده تنگ و یه تاپ جذب و عالی داشت و با لوازم آرایش خانمم حسابی آرایش کرده بود تاپش هم مشکی بود و از زیر تاپ و ساپرت یه سوتین و شرت قرمز داشت که قشنگ مشخص بود من قبل صبحانه با چای یه ترامادول هم انداخته بودم که پیشش کم نیارم و تو اتاق کنار هم دراز کشیدیم و شروع کردیم به لب بازی واقعا لذت بخش بود من با همسر خودم شب عروسب اینقدر عاشقانه و دلچسب عشقبازی نکرده بودم محکم سینه هاش رو فشار میدادم روی من دراز کشیده بود و من با اینکه داشتم لباش رو میخوردم دستم روی کونش بود و داشتم کونش رو میمالیدم در همون حین مینا با دندوناش لب منو گاز میگرفت و منم دستم رو کرده بودم داخل ساپرت و شرتش و حسابی کونش رو میمالیدم و سعی میکردم انگشتم رو به سوراخ کونش برسونم اون پیراهن و زیر پیراهن منو در میوورد و منم تیشرت و ساپرت اونو اون با شرت و سوتین مقابل من بود ولی من هنوظ شلوار تو پام بود اون به صورت دراز کشیده به کمر خوابیده بود که من همین حین که لباش رو میخوردم سینه هاش رو از تو سوتین در اوردم و شروع به خوردن سینه هاش کردم بعد چند دقیقه لیسیدن و مکیدن سینه هاش کم کم رفتم پایین پاهاش رو از هم باز کردم و شرتش رو کنار زدم و تازه کس خوشگلش رو دیدم یه کص صورتی خوشگل بدون مو خوش بو و خوردنی شروع کردم به لیسیدن و زبونم رو توش فرو کردن نمیتونستم انگشتم رو تو کسش کنم چون دختر بود ولی همین هین که زبونم رو تو کسش فرو میکردم با دستام محکم سینه هاش رو فشار میدادم که کم کم داشت ارزا میشد که کنار کشیدم و شلوارم رو درآوردم و به صورت 69 شدم و بهش فهموندم که باید کیرم رو بخوره مشخص بود که اولین بارشه بهش گفتم وقتی من تو خوردن و لیسیدن کست سرعت دادم تو هم سرعت بده و وقتی کند شدم تو هم کند باش که همزمان با هم ارضا بشیم پنج دقیقه ای کیرم رو میخورد که احساس کردم کل کمرم داره خالی میشه به لیسیدن کسش سرعت دادم و اونم تو خوردم کیرم سرعت داد که کل منی من خالی شد دهنش و همزمان با من یه رعشه ای تو تنش افتاد اونم ارضا شد منو منو تف کرد بیرون و عق زد پا شد رفت دهنش رو شست و اومد پیشم دراز کشید کیر من که بعد از ارضا شدن خوابیده بود رو با دستمال پاک کرد دوباره شروع کرد به لب بازی و مالیدن کیرم منم با دستم براش کسش رو میمالیدم که کارم رو به زبوم گرفت و شروع کرد به خوردن دوباره به حالت 69 در اومدیم و اینبار من انگشتم رو وازلین میزدم و کم کم و با انگشتم سوراخ کونش را باز میکردم و اونم آخ و اوخ میکرد تا اینکه بعد از کلی زمان برندن موفق شدم سه تا انگشتم رو بکنم تو کونش دوست داشت دوباره از کون بکنمش روان کننده برای نزدیکه از معقد از قبل خریده بودم که اونم به انگشتم مالیدم و به باز کردن باسنش ادامه دادم ازش خواستم که به صورت داگی دربیاد و بعد گرفتن پوزیشن روان کننده رو روی کیرم مالیدم و سر کیرم رو گذاشتم جلوی کونش و سعی کردم که فرو کنم تو کونش اصلا تحمل نمیکرد وقتی سرش میرفت تو فوری میپرید و نمیزاشت بکنم تو با هزار بدبختی و التماس و قسم دادن تونستم سر کیرم و قسمتی از کیرم رو بکنم تو کونش که شروع کرد به اشک ریختن ولی همزمان میگفت سعید عشقم بکن بکن بکن راحتم کن بکن عشقم آروم آروم کیرم رو تا دسته جا کردم و بعد شروع کردم به آهسته آهسته تلنبه زدن و کم کم سرعت دادم یه کون تنگ یه دختر 18 ساله که عاشقش بودم رو داشتم میکردم لذت وصف نشدنی ای داشت نمیدونم چند دقیقه بود که داشتم تلنبه میزدم که ارضا شدم و بعد ارزا شدن حس کردم آب کیرم از نوک انگشتام داره میاد و رد شدن آب کیرم تو بدنم تا بریزه تو کون مینا رو داشتم حس میکردم بعد ارضا شدن محکم بغلش کردم و کیرم رو از کونش خارج نکردم که کم کم کیرم از حالت شق در اومد و آروم کیرم رو خارج کردم که مینا گفت عشقم بهت حال دام برام بخور منم ارضا شم که منم دوباره به کمر خوابوندمش و شروه به لیسیدن کسش کردم کمی از آب کیرم موقعی که کیرم رو از کونش میکشیدم بیرون ریخته شده بود جلوی کسش و کسش رو شور کرده بود که اونم حس خودش رو داشت همزمان که داشتم کسش رو میخوردم حس کردم دوباره کیرم داره سیخ میشه که گفتم مینا راست کردم دوباره که گفت بکنش تو کونم که منم این سری به همون پوزیشن پاهاش رو انداختم روی شونه هام و کیرم رو تنظیم کردم تو کونش و خیلی ساده تر از سری قبل کردم تو کونش همزمان که تلنبه میزدم حس میکردم که کیرم بی حس شده و خیلی بیشتر زمان برد تا ارضا بشم که ایندفه با هم ارضا شدیم بعد ارزا شدن دوباره حس کردم حسابی سوراخ کون مینا باز شده و خودش هم دوست داشت دوباره از کون بکنمش میگفت خیلی حال میده داداش حشری, کیر,داداشی کوس, کوس خیس ,جنگل ,آب کیر کوس بدم ,آب کیر برده جنسی ,آنال تینیجر ,سکس خانوادگی سکس خشن ,برده جنسی سوراخ کون ,گشاد ,آب کیر کوس آب کیری کیر بخور ,کلفت کوس کره ای ,تست دو کیر ,سوراخ گشاد کیر سیاه ,کوس پاره زن جنده ,کوس پولی کوس نمای نزدیک تخم بخور ,آنال جنده شهوتی ,حشر بالا کیر خور ,سوراخ کون