از جوراب سوراخ دار,رد کردم تا برسم به سوراخش

با جوراب توری سوراخ بزرگ اومد واسم آب میوه آورد ولی حس کردم کیرم داره تکون میخوره این شد ک گفتم بشین با هم آبمیوه بخوریم ولی یدفه دیدم خوابیدم روش و پاهاش بالاست و کیرم داره میره تو سوراخش