دختر ندیدم واسه دادن اینقدر عجله داشته باشه

پاهاشو با سرت خیلی زیاد به سمت بالا برد و کون اش که خیس بود رو نشون داد و بهم گفت که که دلش الان چس چیز سفت میخواد