باهاش بازی کن میخواد بره داخلت

بجای این که ناز کنی پاسو بیا بشین کنارش باهاش بازی کن با هم آشنا بشید همین که دست هست الان میخواد بره داخت کاری کنه که آبت بیاد