راننده حشری امروز نظر لطف کرده

او امروز رئیس است

او ما را در جستجوی مردی راهنمایی می کند تا تشنگی خود را برای دیک ارضا کند. آلبرت خوش شانس است و جایزه بزرگ را دریافت می کند ، اگرچه حقیقت این است که لیا نیز یک جایزه بزرگ و طولانی دریافت می کند. در پایان ، طبق معمول ، یک ترفند کثیف وجود دارد ، اما در این صورت ما نیز نتیجه را تغییر خواهیم داد.