خواهر خوانده حشری ببین چکاری میکنه واسه داداشی

خواهر خونده من خیلی حشری تشریف دارن

من و خواهر کوچولو تو خونه تنها بودیم هر دوتا هم حشری بودیم ,ادامه داستانو خودتون مشاهده کنید تا آبتون بیاد