ممه های زیبا و درشت تو هر کیری رو سفت میکنه

روی کیرم بشین تا ممه هات بالا پایین بشه 

سواری روی کیر قوی باید حسابی آماده باشی ضربههای محکمی که پستونهات حسابی تکون میخوره اون بالا