اگر از تنگی کون خود ناراضی هستید

خانوم کنار ساحل حشری شد ,میگه یکی من و جرم بده ممه هاشم نشون میده خالی با کیرم ور میره خشته شدم بده بکنم کیرم تا آخر تو دهنت ,تخم ام هم باید بخوری تا من تورو بکنم