هر کاری دوس داری با من بکن

چطور میتونی مقاومت کنی وقتی رو تخت دراز کشیده و منتظر ککه یو کیر سفت نشونش بدی

پاهاشو برات باز میکنه و باسنش و نشونت میده بنظرت چه چیزی باید توش بزاری تا یکم آروم بگیره

اون بلاخره چیزی رو که میخواست گرفت ازت الان داره برات ساک میزه تا تورو هم رازی و خوشحال کنه