حشرش زد بالا کنار خیابون براش خورد

میشه گفت بیشتر خانوم هایی که بلوز بدون سوتین میپوشن میخوان یه کیر به دام بندازن تجربه اینو ثبت کرده

هیچ مردی توان مقاومت در مقابل نوک ممه های داره بافشار از زیر بلوز خودشو نشون میده نداره همه کار میکنه که بتون هلمسشون کنه ,میگی نه جرات داری یه بر امتحان کن

اگه میخوای جواب بگیری دامن کوتاه بپوش و شورت لامبادا