ممه هارو بنداز بیرون , بشین بزار بره توش

آخه تو ماشین حشرش زد بالا پیرهن و داد بالا ممه هارو انداخت بیرون پرید روش

ولا قبلش بهترین لذتی که میشد از ساک ببری رو بهت تقدیم میکنه با بازی هایی که سر کیرت در میاره و ماساژی که بهش میده دقیقن وقتی که داره برات تا ته تو حلقش فرو میکنه

یه لذت نرم و گرمی هم از بین ممه های تپلش به کیرت میده و یه تیتس جاب شیرین نشون میده و نوبت میرسه بو کوس تنگ و داغ اش