خانم پیشنهاد سکس سه نفره داد

957

خانوم سبزه که آتیش سکس اش خیلی هم تنده دلش میخواد کوس بده ولی مشکل اینجاست که خانم به کم رازی نیستن و با یدونه کیر رازی نمیشن

اره یک کیر کمه پس باید یه فکری به حال خودش بکنه و بره بگرده دوتا کیر دلخواهش رو پیدا کنه از شانس خوبی که کوس آب افتادش دشت خیلی زود دوتا کیر کلفت پیدا کرد و راهی خونه شد واسه یه سکس سه نفره خوشحال بود