جوراب شلواری سکسی و کفش پاشنه بلند داستان شد

319

ببین چقدر تغییر کرده ام؟ الان همه چیز خیلی آبرومندانه و بدون فحاشی به نظر می رسد

من یک لباس و کفش می پوشم، پاها را در جوراب شلواری می پوشم، یک سوتین همیشه روی من است،

فقط من همیشه شلوار را روی جوراب شلواری می پوشم