میخواستم کوس بکنم ,کونم گذاشت

359

فقط دلم سکس میخواست پس به سکسی ترین دختر که میشناختم خبر دادم که لخت تو خونه کیر به دست منتظر امدادش هستم و اون خودش رو به سرعت به من رسوند

با دست روی کوس اش نوازش میکرد وقتی که نوک ممه حیکچیکش رو لیس میزدم ,کوس اش خیس شده بود و هشریش بالا زده بود

اما سورپرایز بزرگ این بود که اون یک کیر بزرگتر از من دشت و کیرش رو محکم تو کون من فرو کرد