من نحیف و کیر قوی

همیشه بعد سکس میگفت کیرتو نشور خودم تمیزش میکنم

 زن شوهردار کردم هم مزش به مضاغم خوش اومده بود ته دلم بدم نمیومد بازم بکنمش گفتم کون ندادیا گفت دفعه ی بعد جبران میکنم

۲۲سانت کیرو برای اولین بار تو خودش جا داده بود