ورود

ثبت نام

loading...

چی شد دلت خواست ,منم کوس ام خواست

خایه هام میخورد به کپل های کونش 

کوصش بدجور داغ و تنگـ بود کیرمو همه جور فشار میداذ و منم مثه جنده ها شلاقی داشتم تو کوصش تلنبه میزدم

منو تشویق میکرد تلنبه بعدیو محکم تر و شدیدتر بزنم

loading...