وسط پاهام باش جات خوبه

قرار بود کوصشو پاره کنم

کوصشو خیس کردم و یه تف هم انداختم سر کیرم و گذاشتم دم کوصش اونـموقع اصلا به هیچی نمیتونستم فکر کنم کوص وـکون دیوونم کرده بود اتیشم زده بود دیوث

کیرمو فشار دادم محکم که یک سوم کیرم جا شد تو کصش