بپر بالا نشون بده هنرتو

سوتین مشکی اش جا برای سینه های 80 اش نداشت نصف سینه اش بیرون بود

شورت ست اش هم تنش بود وقتی شلوارش رو در آوردم از کون نازش رو چند بار بوسیدم و بعد یه گاز کوچولو ازش گرفتم

کس ام رو برام شیو میکنی