من فقط دلم قسمت کلفت تورو میخواد

سکس با افشین هم حسابی سر حالش کرده بود

سینه هاشو دوست داشتم،زیاد بزرگ نبود و نوکش قهوه ای بود،منم شلوارک و شورتمو درآوردم،رو لبه تخت نشست و پاهاشو باز کرد که کسشو بخورم،کسش هم لیزر شده بود و هم عمل کرده بود داشت مارو نگاه میکرد وکیرشو داشت میمالید

روال زندگی عادیمون،ورزش،بعدش سالن،خونه،کیر مصنوعی