یا بخور برام یا بخورم برات

738

یه دفعه آبم اومد ریختم رو کمرش گفت چقدر داغه،ای کاش توی کونم ریخته بودی 

تازه سوراخ کونشو دیده بودم گفتم یه خورده با کیرم بازی کن تا سیخ بشه اینکارارو کرد دوباره به شکم خوابوندمش وقتی میخواستم بکنم توی کونش نمیرفتم اینقدر تنگ بود یه تف انداختم توی سوراخش و سره کیرم رو هول دادم توش که داشت درد میکشید

یه خورده مالیدم به کیرم و یه خورده مالیدم به کون